Alternativmedicin under vetenskapens lupp

Simon Singh och Edzard Ernst har i dagarna besökt Sverige i samband svenska lanseringen av deras bok Salvekvick och kvacksalveri: Alternativmedicinen under luppen. Boken lanserades i början av året på originalspråket under namnet Trick or treatment: Alternative medicine on trial.

Simon Singh är framgångsrik brittisk författare av populärvetenskapliga böcker (Kodboken, Fermats gåta, Big Bang). Edzard Ernst är en tyskfödd föredetta homeopat som blev världens första professor inom komplementär medicin. Nu verksam i Storbritannien och har hittills publicerat över 700 artiklar i vetenskapliga tidsskrifter.

Jag läste den engelska utgåvan i våras. Boken består av sex stycken delar. Den första delen handlar om den evidensbaserade medicinens historia; hur den vetenskapliga metoden togs i bruk och hur den effektivt städade upp bland den då rådande ”medicinska” verksamheten. Just den här delen tycker jag är viktig eftersom den på ett lättförståeligt sätt belyser hur och varför den vetenskapliga metoden inom medicin är viktig, effektiv och framgångsrik.

Sedan följer fyra kapitel där fyra alternativa metoder behandlas; akupunktur, homeopati, kiropraktik och örtmedicin. I de kapitlen redovisas bakgrund och hävdade verkningsmekanismer för respektive behandlingsform, sedan granskas det dokumenterade underlaget för dem och slutligen konkluderar författarna om finns någon bevisad effekt eller inte.

Den sjätte delen av boken diskuterar huruvida sanningen är av någon betydelse eller inte. Om en behandling ger patienten en subjektivt upplevd hälsoförbättring, är det då fel att erbjuda den även när effekten till hundra procent beror på en placeboeffekt?

Boken har även ett appendix där en mängd andra alternativa modaliteter väldigt kort avhandlas.

Jag kan avslöja att de allra flesta metoder som granskas är helt och hållet bluff.

Sings och Ernsts bok kan klart rekommenderas. I alla fall för den som inte redan är väl insatta i de ämnen som avhandlas eftersom den då inte tillför några egentliga nyheter eller nya infallsvinklar. Personligen hade jag förhoppningar på att den skulle djupdyka lite mer i den medicinska litteraturen och mer i detalj argumentera kring bevisen. Men med tanke på målgrupp och målsättning är det nog klokt att författarna besparar läsarna detta och istället tar upp det väsentliga. Boken gör med sin klarsynta argumentation och sammanfattande karaktär troligen mest nytta hos de som inte redan har en klar uppfattning eller åsikt. Den gör knappast något för att omvända den djupt troende homeopaten, och den tillför heller inte så mycket till den redan pålästa homeopatikritikern. Förhoppningsvis kan den, framför allt genom del ett och sex, för dem som befinner sig mittemellan tillföra en verktygslåda för kritiskt tänkande. Så de sedan själva ganska bra kan filtrera igenom och ifrågasätta den alltjämt växande mängd av hälsopåståenden och alternativa terapiformer i dagens samhälle.

Jag avslutar med ett citat av JAMAs redaktör, George D. Lundgren:

There is no alternative medicine. There is only scientifically proven, evidence-based medicine supported by solid data or unproven medicine, for which scientific evidence is lacking. Whether a therapeutic practice is ”Eastern” or ”Western,” is unconventional or mainstream, or involves mind-body techniques or molecular genetics is largely irrelevant except for historical purposes and cultural interest.

Fler av bokens läsare som har synpunkter kring den?

Uppdatering 13/10: I nummer 144 av podcasten The Skeptics Guide to the Universe kan du lyssna till en intervju med Simon Singh angående denna bok. Rekommenderas. Intervjun finns här, och börjar ungefär 39 minuter in.

Läs mer om bokens innehåll och dess författare i DN (1, 2, 3, 4, 5). Hitta bästa pris på boken här. I AB (1, 2). SvD (1, 2).

Annonser

11 Responses to Alternativmedicin under vetenskapens lupp

 1. […] För vidare info angående insändarens innehåll rekomenderas medvetenskap. […]

 2. Björn Nilsson skriver:

  Det finns ju så kallad Döbelnsmedicin också. Den gör att du känner dig bättre först – men sedan blir det sju resor värre!

  Det sympatiska med homeopatisk medicin är väl att eventuella giftiga ämnen är så utspädda att de inte utgör någon risk att få i sig. Men ur den synpunkten kunde man väl lika gärna dricka ett glas vatten från kranen i köket utan att behöva betala någon kuckelgubbe för drickat?

  Men i intervjun med författarna i Dagens Nyheter kom en viktig skillnad mellan alternativare och vanliga läkare fram: de förra kanske oftare lyssnar på patienterna. Det finns en klyfta mellan patienter och vanliga vitrockar och det är svårt att kommunicera över det gapet. Och inte blir det lättare av att doktorn ofta har bråttom.

 3. Stefan Borman skriver:

  Det är klart att det finns rötägg inom alla branscher, inte minst de som inte är så hårt reglerade. Men de finns ju också inom skolmedicinen.
  Det finns läkare som ser människan som apparater, läkare som fastnat i ett naturvetenskapligt tänk och bara ser till evidensrelaterad forskning. Problemen blir då för skolmedicinen stora när vissa alternativa behandlingsformer inte GÅR att statiskt säkerställa. Som ex akupunktur. Det är lätt att säga att placeboeffekten är stor av akupunktur när man inte kan göra en placebostudie. Nålar på en försöksgrupp, inte nålar på en försöksgrupp???. Skolmedicinen kan ju inte ens förklara de energifält som akupunkturen använder sig av. Men likväl är det ett faktum att man, som ex. sjukgymnast, på några få veckor får behandla med nålar en skymf mot de som utbildats i Asien under flera år. Som om en läkare i kirurgi skulle fortbilda sig till ortoped på några veckor. Som om en lärare skulle agera psykolog. Väktare/Polis Nej, för guds skull försök ha lite perspektiv på vad inom alternativmedicin ni kritiserar. Dra inte alla behandlingar över en kam. Och medge istället de brister som finns inom skolmedicin och att läkemedelsindustrin faktiskt styr stor del av den ”så kallade” västerländska medicinen. De vore väl hemskt om man kunde lindra huvudvärk själv istället för att använda Alvedon, eller?

  Höj nivån på debatten!
  Stefan Borgman

 4. medvetenskap skriver:

  Hej Stefan.

  Visst finns det bra metodik för att testa akupunktur. I vissa akupunkturstudier används nu nålar placerade i hylsor så att de är dolda för både försöksperson och terapeuten, när nålarna trycks ned kommer inte de som är avsedda att representera placebo att penetrera huden. De som får den riktiga akupunkturen får nålarna nedsatta på riktigt. Varken försöksperson eller terapeut kommer att veta om nålarna som används verkligen penetrerar eller inte. Dessa ganska nya formen av akupunkturstudier tenderar visa att placebo och ”sann” akupunktur ger samma resultat. Sedan finns det försök där nålarna antingen placeras i punkter utpekade att vara sk meridianer, eller så placeras de på icke-meridianpunkter. Studier visar att det inte spelar någon roll var nålarna placeras.

  Skolmedicinen kan inte förklara de energifält akupunkturen använder sig av säger du. Men vad är det som säger att det ens finns ett ”energifält”? Det finns inget underlag för att det finns något sådant. Det behövs heller inget energifält för att förklara akupunktur.

  Att några veckors utbildning i Sverige likställs med årslång utbildning i Kina kanske indikerar att den långa utbildningen inte är nödvändig, om de nu når liknande resultat? Kan en ortoped utbilda sig till en kirurg på några veckor och utföra arbetet lika väl som en kirurg utbildad den traditionella vägen? Jag tror inte det, och skulle det vara så – ja då är det väl någonting fel/onödigt med kirurgens långa utbildning?

  Visst finns det brister inom skolmedicinen, dåliga läkare. brister i hur läkemedelsindustrin drivs etc! Men varför måste kritikern av alternativmedicin samtidigt kritisera den ”icke-alternativa” medicinen? Jag ser inte den balansen hos de högljudda skolmedicinkritikerna heller. Varför anta att alternativmedicinkritikern har en fläckfri uppfattning av skolmedicinen? Att skolmedicinen har brister innebär inte heller att vi därför måste anamma den alternativa grenen.

 5. medvetenskap skriver:

  Björn.

  Ja, Singh och Ernst beskriver i sin bok varför homeopatin hade en initial succé.
  Det var just innan dagens evidensbaserade medicin hade trampat igång. Ingen förståelse för hygien fanns, och behandlingarna (ex åderlåtning) var ofta till mer skada än nytta. De homeopatiska klinikerna tenderade på den tiden att vara mer hygieniska (utan att de förstod vikten av det) och deras vattenbehandlingar som inte gjorde någonting var ofta bättre än att exempelvis åderlåta patienten. Men när väl vetenskapliga metoden applicerades på medicinen drog skolmedicinen förbi och homeopatin föll i glömska, för att åter vakna upp nu på senare tid.

 6. Hans skriver:

  Om det enda problemet med alternativmedicinen vore att den har vissa brister, så skulle ju läget vara ett helt annat. Men problemet är att alternativmedicinen (med några enstaka undantag som Singh och Ernst redogör för i sin bok) inte fungerar alls. Det är ju en enorm skillnad.

  För min egen del hoppas jag verkligen att den läkare som ska behandla mig har ”fastnat” i ett naturvetenskapligt tänk, vilket ingalunda betyder att man ser människan som en apparat. Och att läkaren använder sig av evidensbaserad forskning, eller enklare uttryckt, använder sig av metoder som fungerar.

 7. Barbro I skriver:

  Detta är en ensidig information som har till syfte att misskreditera all den alternativa medicin och terapi som utmanar skolmedicinen. Dessutom är författarna betalda av den traditionella skolmedicinen därför att de nu är rädda för den holistiska medicinens framfart. Detta är inte någon tillfällighet och inte heller ett utfall av lurendrejeri, utan snarare av att människor upplevt lindring och bot av dessa terapier, vilket så klart avskräcker läkemedelsindustrin eftersom den är investerings baserad. Enkelt.

  Läs homeopaten Pär Wahlströms böcker ”Må bättre till kropp & själ” samt ”Magikern och kärlekens magi” som ger en annat perspektiv på saken.

 8. medvetenskap skriver:

  Har du stöd för ditt påstående att Singh och Ernst är betalda av läkemedelsindustrin? De förnekar det själva. Även om det vore så, är det inte något argument som motrefuterar deras argument ang. alternativläkemedel. Ensidig information, hur ser den allsidiga ut, författarna hävdar att de systematiskt granskat de bästa tillgängliga bevisen. Att människor känner sig hjälpta räcker inte för att påstå en behandling hjälper om det bara är en placeboinducerad effekt.

  Pär Wahlström? Nej Tack.

 9. henrik skriver:

  Ernst och singhs kapitel om kiropraktik är rappakalja.För det första är kiropraktik inte alternativ-
  medicin,Då det finns kiro utbildningar på ett antal etablerade universitet,De tycker den är alternativ
  medicin för den hade en ovetenskaplig grund för drygt 100 år sedan. Idag har den lämnat de synsätten för nästan hundra år sedan! E öch S har uppfunnit en ”vetenskaplig” arvssynd, som inte är ett dugg vetenskaplig. det försöker skriva en historik över kiropraktiken som är späckad med felaktigheter(Den intersserade kan läsa ”chiropractic an illustrated history” av Pterrson ,Wiese m. fl.) . De kan inte ens beskriva vad en kiropraktisk justering är. På olika ställen påstår de att Ernst studerat kiropraktik. Men ingenstans beskriver de vad de studierna besått av eller var de pågått.
  De drar massor av slutsatser som den översiktsanalys av översikter om spinalmanipulation (som för övrigt inte är detsamma som kiropraktik) som deras överskt inte ger underlag för. Det finns
  vetenskapliga undersökningar som visar att kiropraktik fungerar. Men mycket mer forskning
  behövs och det är fördelen med att kiropraktiken finns på etablerade högskolor med rejäla
  forsknings resurser, och det är något alla kiropraktorer arbetat läng för att uppnå!
  Resten av boken har jag ingen uppfattning om för jag vet för lite om de ämnena.

 10. […] i de finare blodkärlen och orsaka en hjärninfarkt (ischemisk stroke). Singh och Ernst skriver i deras bok Salvekick och Kvacksalveri (eng: Trick or Treatment) att det finns 700 dokumenterade dödsfall som […]

 11. fiskegrej vejle skriver:

  Very nice post. I just stumbled upon your weblog and
  wanted to say that I have really loved browsing your blog
  posts. After all I’ll be subscribing to your feed and I’m hoping you write again soon!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: