Elallergi – elöverkänslighet eller elfobi?

Ett växande antal människor hävdar att de är elöverkänsliga (eller elallergiska, även fast benämningen allergi är missvisande). Speciellt här i Sverige, då kommuner i vissa fall bidrar ekonomiskt till byggen av ”elsanerade” hem för drabbade individer.

Påslagna mobiltelefoner är ofta en utpekad källa för de obehag dessa människor upplever. En forskargrupp vid universitetet i Regensburg undersökte nyligen elöverkänsliga och icke-elöverkänsliga försökspersoner samtidigt som deras hjärnaktivitet övervakades med hjälp av en magnetkamera. Försökspersonerna hade under avläsningen vad de trodde var en mobiltelefon fäst mot huvudet, men i själva verket var telefonen bara en attrapp.

Tidigare studier har visat att människor som anser sig vara överkänsliga mot el inte kan skilja på aktiva eller inaktiva källor till elektromagnetisk strålning. Istället reagerar de när de tror att elektromagnetisk strålning är närvarande, och inte faktiskt reell närvaro av strålning. Detta resultat uppvisades även här; försökspersoner som ansåg sig vara elöverkänsliga reagerade med starkare obehagskänslor när de trodde mobiltelefonen var aktiv än vad de andra försökspersonerna gjorde.

Det unika bidraget hos denna studie var att deras hjärnor undersöktes med magnetkamera under försökets gång. Elöverkänsliga hade högre aktivitet jämfört med kontroller i områden som är förknippade med hur smärta upplevs, hur sinnesintryck bearbetas och i ett område vars aktivitet förknippas med benägenhet till ångest. Andra studier har visat att elöverkänsliga i större grad än andra grubblar över möjliga hot mot hälsan i deras omgivning, något som kan vara en konsekvens av dessa människors ökade benägenhet till ångest som den aktuella studien pekar på. Hjärnaktivitet överlappade också med den som observerats hos människor som lider av diverse fobier.

Intressant nog rapporterade de elöverkänsliga inget som helst obehag när de exponerades för magnetröntgenmaskinen. Trots att den alstrar ett magnetfält på 3 Tesla, en styrka som är mellan 5 till 10 miljoner gånger starkare än det magnetfält som alstras av en aktiv mobiltelefon intill huvudet!

Sammantaget pekar resultaten på att elöverkänslighet liknar andra sjukdomar med stort inslag av sk psykosomatik och ångest. I enlighet med detta är behandlingen för dessa sjukdomar också effektiv på elöverkänsliga. Kognitiv beteendeterapi (KBT), som framför allt är effektivt mot olika ångesttillstånd (exempelvis fobier, paniksyndrom och tvångssyndrom), har visat sig vara effektiv behandling av elöverkänslighet.

Ingen ifrågasätter verkligheten i den ångest och obehag som elöverkänsliga upplever. Men kanske är det dags att börja benämna tillståndet som en fobi, elfobi istället för elöverkänslighet. Denna omrubricering skulle också placera tillståndet i en diagnosgrupp där det finns en behandling som har påvisad effektivitet. Då slipper kanske individer symptombehandlas genom bygget av väldigt dyra ”elsanerade” hem.

[via orsakverkan, The Economist]

Referens:
Landgrebe et al. Neuronal correlates of symptom formation in functional somatic syndromes: a fMRI study. Neuroimage. 2008 Jul 15;41(4):1336-44 [länk]

176 Responses to Elallergi – elöverkänslighet eller elfobi?

 1. ödmjuk skriver:

  Ljusflimmer från datorer lysrör där finns det forskning som visar att det kan vara fysiska besvär
  Är elöverkänslighet en känslighet för ljusflimmer?
  Sen måste man skilja mellan svaga fält ex datorer,
  fältstyrkor nära termisk uppvärmning ex mobiltelefoner (nära),
  och fält som är bevisat är farliga ex sändarantenner för Tv (uppe i masten ).

  Sen kan starka fält ha biologisk påverkan ex cancer

 2. Johan Richter skriver:

  Magnetfälten från magnetkameran och från mobiltelefonen har ju helt annorlunda frekvens.

 3. PeO_W skriver:

  Här har vi alltså ett av de få skälen till att forna tiders tro på vättar och annat otyg hade en funktion, det var för att dessa människor skulle ha något att oroa sig för i väntan på mobiltelefonens ankomst.

 4. Björn Nilsson skriver:

  Jaha, det finns alltså rimliga skäl att tala om för elöverkänsliga att det egentligen inte är elen som är orsaken. Då kommer kanske det verkligt jobbiga, eftersom det torde vara jobbigare att erkänna att man drabbats av en mental villfarelse än att man är utsatt för någon otrevlig yttre påverkan. Man måste flytta uppmärksamheten och kraven på ändringar från yttervärlden till sig själv, och det kan vara själsligt påfrestande. Kanske prestige spelar in också.

 5. medvetenskap skriver:

  Johan. Ja, magnetkameran har lägre frekvens men högre fältstyrka. Men tittar man på SAR-värdet (specific absorption rate, som delvis beror på frekvens och fältstyrka) är ändå värdet högre i en magnetkamera än det en mobiltelefon typiskt genererar. ‘Ospecifika skrämselvärdet’ är däremot högre hos en mobiltelefon än hos en magnetkamera, jag förutspår att en upplysning kring magnetkamerans fältstyrka skulle generera mycket obehag hos en elöverkänslig/elfobiker.

  Nånstans har jag läst om en elallergiker som inte klarade av grannens gräsklippare. Trots att den drevs av bensin, tydligen var tändstiftens lilla gnista tillräcklig där.

 6. medvetenskap skriver:

  Björn. Ja du belyser ju problematiken i det hela. Hur tror du den elöverkänslige/elfobikern reagerar när läkaren säger att det är en psykisk åkomma …
  Antagligen byter denne läkare tills någon ger bekräftelse. Stigmatisering som en psykiatrisk diagnos ger är fortfarande påtaglig.

  Då lidandet hos dessa människor i allra högsta grad är verklig och påtaglig är det viktigt att de behandlas på rätt och bäst sätt.

 7. ödmjuk skriver:

  Två fält finns i MRT
  Du skrev inte rätt om fältet 3 Tesla det är det permanentmagnetiska fältet
  Det statiska magnetfältet, har ingen frekvens, alltså har det ingen energi,.
  Det växlande magnetfältet av RF-strålning som alstras av en sändarspole. Har energi

  http://smuc.siemens.se/
  http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/inside.htm

  Klicka för att komma åt LTU-HV-EX-07001-SE.pdf

 8. […] och annat otyg kring gården. Den eminenta bloggen medvetenskap skriver insiktsfullt om elfobi, jag anser att jag nu fått svar på en evig fråga…. var tog alla sagoberättarna vägen, de […]

 9. Lotta skriver:

  Jag förstår inte att någon kan tycka att det är orimligt att elöverkänslighet inte existerar. Vi är födda i samklang med naturen och allt som är runt omkring oss påverkar oss, speciellt det som inte är ”naturligt” utan konstlat eller kemiskt framställt. Våra kroppar är i högsta grad en levande organism och den reagerar på minsta lilla disharmoni. I förlängningen lär vi väl få veta hur all denna tekniska utrustning och microvågor som ständigt sveper över jorden egentligen påverkar oss. Den disharmoni som varje människa upplever och är överkänslig emot är individuell beroende på de tidigare belastningar du har med dig, inom fysiskt, emotionellt, eller mentalt område. Du kanske är känslig för halvfabrikatsmat, någon annan för stressade människor och situationer och någon för solens strålar eller för att bli svartsjuk. Allt beroende på hur din kropp mår inuti och vad du har varit med om i livet. Tack för att ”medvetenskap” åtminstone tycker att upplevelserna är verkliga för de som är med om detta. Annars hade man ju börjat undra…

 10. Elvine skriver:

  Lotta: Negationer ställer till det ibland… 🙂

  Hur som helst – jag tror mycket få läkare misstror sina patienters upplevelser runt el, halvfabrikat, svartsjuka, stressiga situationer eller vad det nu kan vara.

  Min uppfattning är också att de allra flesta läkare verkligen vill hjälpa sina patienter. Frågan är dock om en elsanering hjälper de som anser sig vara elöverkänsliga.

  Skulle ett sterilt hem hjälpa den som är rädd för bakterier? Kanske det hjälper i hemmet, men utanför finns ju bakterierna kvar, och patienten känner obehag ute i samhället. Alltså borde det rimligtvis vara bättre att hjälpa patienten med rädslan, inte med det rädslan projiceras på.

  Att bekräfta för en patient att el är farligt, genom att sanera bostaden till exempel, måste ju vara direkt skadligt för patienten. Om det nu rör sig om en fobi, och inte en överkänslighet, vill säga. Och det pekar ju alla studier på.

 11. ödmjuk skriver:

  Elallergi
  om det vore fälten som var problemet så skulle svetsare radiotekniker och folk som bor nära starka sändare TV, radio, radar drabbas, och inte datoranvändare (relativt svaga fält).

  Hur började elallergi, problemet kom samtidigt som bildskärmarna fick vit bakgrund, bildväxlingsfrekvensen var 60Hz (elnätet 50Hz) och lysrör var en sak till man klagade på (flimmerfrekvens 100Hz), slitna lysrör ger även 50Hz som flimmerfrekvens skillnaden mellan lysrören och datorn blir 10 Hz och där är vi mycket känsliga för ljusflimmer.

  Forskning har visat att hjärnan ”ser” flimret upp till ca 80 Hz
  Skolmedicinen använder lysande vita väggar (ljusterapi) och det är mycket likt det som man utsätts för vid en bildskärm, att bara ljusterapi påverkar hjärnan och inte den vita lysande bildskärmen är osannolikt.

  Medvetenskap du har nog rätt om elallergi, men vad säger du om flimmersjuka.
  Som du förstår så vill jag ha en kommentar

 12. medvetenskap skriver:

  Ödmjuk, tack för upplysningarna kring MRI. Men jämförelsen mellan MRI och mobiltelefonens statiska magnetfält håller nog fortfarande, även om den biologiska effekten av ett statiskt fält kanske inte är lika påtaglig och därför inte den mest relevanta jämförelsen. Men även när det gäller RF-strålningen är den högre hos magnetkameran jämfört med mobiltelefonen (SAR-värde, se tidigare kommentar). Sedan är frågan vilken relevans dessa olika aspekter har, med tanke på vad forskningen visar kring sk elallergiker. Som jag skrev tidigare tror jag responsen bland försökspersonerna gällande magnetkameran hade blivit annorlunda om de blivit informerade kring de magnetfält, RF-pulser och magnetfältsgradienter som kameran genererar.

  Tål att påpekas att fälten i exvis en MRI-maskin har potential att inverka på biologiska system. Magnetfältsgradienterna kan vid tillräckligt hög intensitet stimulera våra nerver och ge upphov till obehag och smärta. Mitt blogginlägg ovan ska inte tas som att jag förnekar potentiella biologiska effekter av elektromagnetiska företeelser. Bara att vad sk elallergiker hävdar är inkoherent och inte påvisbart (se exvis den länk till norran i blogginlägget), och att de för deras egen skull oftast antagligen bör handläggas annorlunda.

  När det gäller ”flimmersjuka” (eller ”bildskärmssjuka” som det väl kallades?) bör det väl inte förväxlas med elallergi, även om flimmersjuka kanske delvis gav upphov till elfobi?

  (ödmjuk – ditt MRI-inlägg hade fastnat i spamfiltret, jag la in din originalkommentar och tog bort den senare)

 13. ödmjuk skriver:

  Kan du medvetenskap eller någon annan bevisa att flimmersjuka inte finns?
  Jag har läst en del forskning och ALDRIG SETT NÅGOT BEVIS FÖR ATT DET INTE PÅVERKAR OSS, FLERA BEVIS FINNS FÖR PÅVERKAN.

  För elallergi finns det vad jag vet inget stöd, men biologisk påverkan finns av fält och då kan det mycket väl finnas ohälsa av starka fält obs inte elallergi.

  Elallergi är en sak flimmersjuka en annan sak, att påstå att dom som inte tål bildskärmar är psykiskt sjuka saknar vetenskaplig grund. Först måste man bevisa att flimmer inte påverkar oss, leta upp någon forskning som visar att flimmer är ofarligt. (forskning som visar ohälsa av flimmer finns det gott om)

 14. ödmjuk skriver:

  klicka på ödmjuk se länk och va lite ödmjuk
  Bildskärmssjukan kom samtidigt med ljusflimret (lysrören ändrades flimrade mer) lysrör användes mer bildskärmarna hade för låg bildväxlingsfrekvens och dom blev ljusstarka och vita.
  Vad hände sen bildskärmarna har nu hög bildväxlingsfrekven (måste ställas in rätt)
  Lysrör som har HF don flimrar endast lite.
  Nu har har bildskärmsbesvären minskat
  ORSAKSSAMBAND!
  Se länkar
  Läs denna först http://www.medgbg.net/flak/period8/wibom0708.pdf

  ”Antalet patienter var som störst i slutet av 1980-talet och i början av 90-talet, och har sedan minskat”
  http://www.forskning.se/temaninteraktivt/teman/elektromagnetiskafalt/fokuseloverkanslighet.4.303f5325112d733769280004226.html

  läs mer om flimmer

  Klicka för att komma åt LTU-HIP-EX-06015-SE.pdf


  Klicka för att komma åt ah2002_04.pdf

 15. medvetenskap skriver:

  Ödmjuk. Jag vet inte riktigt vart du vill komma. Jag ser inte flimmersjuka som vad oftast kallas ”elallergi” (vilket jag skrev ovan, och du skrev det själv), därför är det inte det jag behandlat i blogginlägget (och därför har jag inte påstått något om att de skulle vara ”psykiskt sjuka”). Flimmersjuka är inte speciellt kontroversiellt (biologiskt plausibelt) och jag ser inga problem med det. Det finns ingen konflikt och du skriver om saker utanför vad enligt mig elallergi handlar om.

  (men jag måste påpeka två saker ang ditt senaste inlägg (1) vad du kallar orsakssamband är egentligen bara en korrelation (2) vad gäller bildskärmar och uppdateringsfrekvens är det snarare så att det är för att LCD-skärmar dominerar nu, och denna teknik medför inte flimmer på det sätt en CRT-skärm gör eftersom LCD-skärm bara uppdaterar när så behövs, inte x ggr/s (hz))

 16. ödmjuk skriver:

  Medvetenskap
  Du avslöjar kvacksalveri med mera vilket är bra, jag uppskattar din blogg jag tror också på naturvetenskapen men vetenskapen kan även den ha fel ibland, skriv lite om det också.

  Elallergi finns antagligen inte bra att du tog upp det men ”elfobi”
  Att den ”elallergiske” inte förstår att det är flimret som ger besvären måste man förlåta.
  En flimmersjuk person (elallergiker) kan det hjälpa med KBT?
  Elsanerade hus har ofta mindre ljusflimmer (lysrör borttagna med mera) då hjälper det ju, men bättre vore att flimmersanera, ex HF drivna lysrör, platt TV, likströmsdrivning av glödlampor, flickersanera elnätet.

  ”Psykosomatik” ja det är intressant, men läs hur flimmer påverkar hjärnan se länk sid 2
  Ljusflimmer kan det ge biokemiska förändringar i hjärnan ex stresskänslighet?

  Blir stressen sen mindre av att någon skolmedicinare säger att bildskärmar kan man inte må dåligt av?

  ”Elfobi” hur börjar det, först mår någon dåligt vid bildskärmen och ev lysrör, och går till doktorn som säger -bildskärmen kan man inte påverkas av- sen fortsätter arbetet och den drabbade mår sämre och sämre, och börjar oroa sig för sina symtom (stressande) läser sen på nätet elallergi JA NU VET JAG VAD JAG LIDER AV, oron för fält ger sen symtom av ex mobiltelefoner, det blir ”Psykosomatik”

  Du skrev ”Tidigare studier har visat att människor som anser sig vara överkänsliga mot el inte kan skilja på aktiva eller inaktiva källor till elektromagnetisk strålning” rätt ingen har signifikant svarat rätt, men dom reagerar signifikant på flimmer (ej visuellt) enligt forskningen.

  ” (1) vad du kallar orsakssamband är egentligen bara en korrelation” rätt men kommentera sambandet som finns.
  ” (2) vad gäller bildskärmar och uppdateringsfrekvens är det snarare så att det är för att LCD-skärmar dominerar nu, och denna teknik medför inte flimmer på det sätt en CRT-skärm gör” rätt men då stämmer det (1) bra med att ”elöverkänsligheten” har minskat på senare tid.

 17. ödmjuk skriver:

  En annan sak om mobiltelefoner fältet nära telefonen är starkt, nära termisk uppvärmning har det en biologisk påverkan och kan det i så fall ge ohälsa?

  Sen finns det andra saker med ljudet i mobiltelefoner dålig kvalité och tidsfel (dålig digital signal) det kan nog förklara en del obehag en del får av att prata i mobiltelefon, hjärnan är känslig för onarturliga ljud, lite glappkontakt i stereon är hemskt fast felet mätteknisk kan vara litet

  Medvetenskap din snurrande dam visar också på brister i vår tolkning av omvärlden

 18. Technicolor skriver:

  Lotta: jag tycker att din kommentar om farorna hos det som är onaturligt är intressant. Till exempel är ju arsenik jättenaturligt men livsfarligt. Lömsk flugsvamp? Radioaktiva grundämnen? Stormar och tromber? Skapar inte det ”disharmoni”? Och vad är det för onaturliga saker vi ska undvika? Antibiotika? Pacemaker? Kuvös?

  Jag antar att du har belägg för dina påståenden om elallergi och inte bara tror att det finns för att det ”känns” som att det är så, så jag vill gärna att du tipsar om några bra studier i respektabla vetenskapliga tidskrifter som stödjer detta.

 19. […] även gärna medvetenskaps bloggpost i […]

 20. Sopor97 skriver:

  Det är redan känt att obehag och allergiska reaktioner kan framkallas hos allergiker genom bara vetskapen om att de är utsatta för allergenet. Det är detta som undersökningen visar. Inte om elöverkänlighet är en fobi eller inte.

 21. medvetenskap skriver:

  Ja, nocebo (motsatsen till placebo). Men en allergiker skulle reagera även om denne var ovetande om exponeringen, om än i mindre grad. Reaktionen modiferas alltså av vetskapen, i fallet elallergi tyder studier på att reaktionen beror helt och hållet på vetskapen av förställda farliga fält.
  Denna studie tillsammans med andra, är vad som pekar i riktningen att det kan röra sig av en form av fobi.

 22. ödmjuk skriver:

  Vetenskaplig forskning om LJUSFLIMMER
  Varför kan du inte läsa om det?
  Du bevisar inget med att tiga om flimmer

 23. medvetenskap skriver:

  Ödmjuk, jag kommenterade 28e oktober varför jag ansåg flimmersjuka ligga utanför diskussionen.

 24. […] krönikör i Expressen. Där avslöjade hon under förra året något som pekar på att hon är elfobiker. Hennes argument och resonemang i några av hennes krönikor kring detta synas och granskas […]

 25. Per skriver:

  Är det känt vilken typ av fält, elektriskt, magnetiskt eller elektromagnetiskt som orsakar ”elallergi”?
  Vad jag förstår så finns det individer som reagerar på lysrör och dessa ger ju 100Hz fält medan mobiltelefoner är i GHz-området. Finns det någon kunskap om vilka frekvensområden som är värst, allt ifrån statiska till högfrekventa. Det måste vara flera olika mekanismer som gör individer påverkade om alla frekvenser skall vara ”allergi”-framkallande

 26. ingensomvet skriver:

  Jag tror människokroppen är en mycket mera känslig varelse än vad vi kan inse och jag är inte så blåögd att jag tror att vetenskapen om kroppen är vid vägs ände. Vi vet så otroligt lite om alla funktioner i kroppen. Varför är detta så orimligt bara för att vi inte förstår det fullt ut? Det är ju inte så länge senn fibromyalgi också var inbillningssjuka! Jag tror detta kommer till att bli en lika stor skandal som ddt, kvicksilver, asbest osv.

 27. hållermedingensomvet skriver:

  Hittade denna länk när jag googlade:

  http://fib.se/fib_1/elaller3.html

 28. medvetenskap skriver:

  ingensomvet,

  visst har vi mycket att lära om människokroppen.

  Men är det relevant här?

  Typiska elöverkänsliga kan inte uppvisa överkänsligheten i kontrollerade blindade försök. Det tycks alltså inte finnas anledning spekulera i en underliggande biologisk förklaring om det inte finns något att förklara?

  Istället tyder forskningen på att ”överkänsligheten” är psykologiskt betingad, och att den kan svara på beteendeterapi.

 29. flum skriver:

  Medvetenskap

  Pröva med ljusflimmer så får du signifikans det är helt logiskt att vi kan påverkas av ljus.
  Vetenskapen i dag liknar mer och mer flum man påstår att det är så här……, saker som inte kan bevisas blir vetenskapliga sanningar jag tror på vetenskap men inte på obevisade påståenden som påstås vara vetenskap.

  Kan man bevisa att elallergi inte bror på elen, så bevisar det inte att det är psykologiskt,
  Det kan vara något man inte känner till, men mycket tyder på att ljusflimret är den viktigaste faktorn.

 30. Tvivlaren skriver:

  Om det nu är ett psykologiskt resultat av el-överkänslighet så måste det finnas en koppling mellan strålning och psyke, dvs en fysiologisk koppling som borde vara mätbar. Även flimmer kopplat till psyket borde kunna studeras.
  El-överkänsliga säger sig påverkas utan att något flimrande ljus är tänt och då finns det elektriskt, magnetiskt och elektromagnetiska fält, varför gör inte de överkänsliga själva något för att utreda vad som ligger bakom besvären? Det är att förenkla och förneka el-överkänslighet att säga att det är något okänt eller psykiskt, psyket är en realitet och allt är okänt till man tagit reda på vad det är. Den etablerade forskningen tror inte på fenomenet och jag tvivlar tills någon kan påvisa fakta.
  Men likväl upplever vissa människor besvär! Vi måste hjälpa dem.

 31. flum skriver:

  Tvivlaren
  ” Även flimmer kopplat till psyket borde kunna studeras.”
  Där finns redan en del forskning, men när läkarkåren tror att det är psyket det är fel på så läser man inte den forskningen som finns.
  Ljus påverkar bevisligen hormonerna i hjärnan (ljusterapi) en del kanske får för mycket av ljusterapin från bildskärmar, jag tror det finns en kopplig mellan ljusflimmer och stresshormoner i hjärnan (förklarar då den psykologiska delen i problemet, att dom mår dåligt av elen)
  Sen kan man undra om myndigheterna redan vet sanningen, är det ljusflimmer så kan det bli stora skadestånd ta alla dom som tvingats fortsätta jobba vid datorn trots att dom sa att dom mådde dåligt.

 32. En som varit skriver:

  Det finns vissa saker som vi i västerländsk medicin (kropp, hjärna, psykologi etc) inte reflekterar över – dvs som österländska medicin bygger på m a o de facto att vi är energier. Om man t ex tittar på vad som hjälper en elallergiker är att få akupunktur 1 gång dagligen detta gör att man stärker upp sitt frekvensfält som vi alla bär på. Det finns bl a massor av publicerade material – från både läkarstudenter till prominenta forskare som hänvisar till samma idé. En intressant uppsats var skriven av en läkarstudent vid KS – som hävdar att man kan vara känslig för frekvenser – och det som är svåra i det hela är att vi kan vara känsliga för olika frekvenser och fält. Själv har jag varit elallergisk och märkte att jag blev mer och mer känslig – jag hade allt från försämrad motorik, seriös yrsel, illamående, försämrad syn, tappade tanketrådar, överhettad, dåligt närminne, svullnad skalp osv. Det är så att när fältet bryts ner blir man mer känslig för alla sorters frekvenser. Jag utvecklade känslighet mot i princip allt – t om avstängda spisar och då talar vi all form av EMF. Vad som händer med kroppen är att den går in i enorm stress – dvs Fight or Flight response och det drar ner ännu mer ens egna så att säga skyddfält. Stressen gör att kroppen förbrukar extremt mycket av reserver i form av mineraler och vitaminer. Man kan säga att en känslighet för frekvens påverkar en med enorm stressor på hela systemet. Naturligtvis påverkar det hjärnfuktionen – dvs hjärnfrekvensvågor – eftersom det här är egentligen en neurologisk stressor och som sådan påverkar det hela systemet i kroppen från det endokrina systemet som styr hela hormonella balansen till hjärtfrekvenser – ja, ända ner på cellnivå. Allergin kan även vara en kombination av flera olika saker – t ex att man har mycket tungmetaller i kroppen, för lite zink och magnesium (höjer PH värdet) samt att man har en känslighet för vissa frekvenser. Jag själv var helt inne på att flytta till skogen – men insåg ganska snabbt att hela världen är full av mobilmastar och det enda man kan göra är att försöka motverka nedbrytningen av kroppens fält – dvs man försöker hitta produkter (finns väldigt bra sådana) som kan höja kroppen frekvens, man äter sådant som stärker upp systemet och försöker gå ner från Fight or Flight responsen i kroppen. Naturligtvis påverkar allt det här psyket, men det är kroppen som det slår emot först – sen tolkar vi utifrån emotion/psyket. Det här är dock inget som kan lösas psykologiskt – det här är en större fråga som handlar om att förstå av vi är del av ett kretslopp som är byggt på frekvenser och att vi är 80% vatten – elektriska impulser och det är väl klart som att vi är mottagna av frekvenser annars skulle vi vara robotar. Och det är vi ju inte! Det är ju inte för inte att t ex cancer ökade när första FM sändarna kom. Vår system är väldigt känsligt och komplext. Det måste vi förstå inte bara tolka utifrån ett psykologiskt perspektiv eller vad forskarna kan komma fram till. Glöm för all del inte att det här är en väldigt tung industri – där forskare t om har blivit avstängda – blivit av med anslag – utfrusna när resultaten inte har varit i rätt riktning! Vem skulle betala den här notan? Så att prata om evidensbasering – ja, då lär vi nog få vänta! Vi vet själva om vi litar på vad vi vet! Tänk själv!

 33. Olle Kjellin skriver:

  Dagens Medicin hade en artikel 2009-01-08 ”Elallergiker kräver sjukhus utan trådlös utrustning — Sjukhusen bör stänga av all trådlös utrustning, tycker elöverkänsliga i Kalmar län”
  http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2009/01/08/elallergiker-vill-stanga-a/index.xml

  Det blev bara ett fåtal kommentarer, varav jag skrev följande:
  ”Det är synd om elallergiker och många andra patientgrupper. Eller snarare alla patientgrupper; alla lidande. Oavsett om förklaringsmodellen är inbillad eller ej, är lidandet en realitet. Den måste vi vårdgivare hjälpa till att ta hand om. Men vi får inte av hövlighetsskäl eller politiska orsaker ”köpa” alla förklaringsmodeller, bara för att det finns påtryckningsgrupper. Då hjälper vi ingen! Vi måste leta tills vi hittar något. Och också *sluta* leta när det är osannolikt att vi ska hitta något; åtminstone något farligt. Då måste vi ta oss gott om tid och försöka ge den lidande ett lugnande besked, t.ex. att ”vad du än har, så är det i alla fall inget farligt som läkarvetenskapen känner till. Om du flyr ut i skogen för att slippa elektromagnetiska fält, ökar du bara ditt lidande då du skapar dig en omöjlig social situation utan nytta. Låt oss försöka lösa det tillsammans på ett bättre sätt. Jämfört med de små moderna magnetfält du flyr från, lever vi nämligen alla i ett gigantiskt magnetfält från solen, som bl.a. gör att jorden stannar kvar i sin omloppsbana och som har bidragit till att livet och människan har utvecklats till det vi är idag. Och ett ännu kraftigare fält från Vintergatans svarta centrumhål, som håller kvar hela vårt solsystem i sin omloppsbana. På vår jord är vi dessutom hela tiden omgärdade av radio- och TV-signaler som når ut till i stort sett varje skrymsle. Det är också elektromagnetism. Du kan inte komma undan det. Om du kan acceptera att det måste finnas en annan förklaring, kan vi ta itu med ditt lidande på ett mer konstruktivt sätt.” Etc. etc. Eller vad tycker ni?”

 34. En som varit skriver:

  Visst, problemet är bara att våra system har inte utvecklats i takt med den frekvenshöjning som radio- och TV signaler och mobilmastar avger. Detta har skett under de senaste 100 åren. Mobilmastarna svepte in över världen under slutet av 80 talet. De starkare näten har kommit successivt från 90 talets slut och öppna nätverken från det senaste årtiondet. Att inte ta det här seriöst och säga ”åtminstone något farligt” för att ingen har erkänt problematiken – är faktiskt lika med att förringa människor. Läkarvetenskapen är inte där än – och de som har gjort upptäckter har inte blivit erkända. Det här handlar inte hövlighetsskäl eller politiska skäl – det här är ett seriöst problem som måste få ett erkännande. Men när t ex Motorola gjorde sin research (dokumentär på SVT) när man insåg mobiltelefoner kunde skada cellmembran – ja, vad hände då? Researchen gömdes undan – för herregud om alla som skulle kunna bli skadade gjorde anspråk på mobilföretagen eller för den delen på staten som har gått ut och sagt att det är OK. Så frågan först är inte om man ska bemöta det här med skepsis eller vilken syn man har på andra människor. Fakta kvarstår det påverkar vissa människor – vi är olika – för vissa finns det just inga val än att ”dra till skogs”. Oftast sitter de människor just fast mellan skeptiker, en läkarkår som inte förstår (eller har kompetens) och hur de faktiskt mår. Man måste ju ha rätt till sin kropp – oavsett vad andra tror eller inte tror, vad som är bevisat eller inte bevisat. Faktum är att vissa människors system blir ”overloaded” och eftersom vi fortfarande sitter fast i om vi tror på det eller inte – det hjälper inte de som lider. Att ”köpa” alla förklaringsmodeller – ja, varför inte – varför skulle jag t ex ”köpa” idéen av det som finns i utbudet – t ex det är psykosomtiskt – det är inbillning eftersom ingen har kunnat evidenbaserat det. Det existerar – sen vilken förklaringsmodell man tror på är upp till individen. Men att sedan behöva slåss för att det existerar eller inte – då är vi faktiskt tillbaka på en väldigt låg nivå i resonemanget. Det finns redan nu en otrolig uppsjö av leukumi fall i närheten av mobilmastar, senast takmastar på ett universitet i Australien där 4 människor högst upp hade insjuknat i cancer. Det är inte bara slump. Det här är fb seriöst och frågan är om inte det finns extremt många andra sjukdomsbilder som faktiskt har samma symptomer. Kan vara värt att tänka på! ”Om du kan acceptera att det måste finnas en annan förklaring, kan vi ta itu med ditt lidande på ett mer konstruktivt sätt” – vad och vem skulle kunna ta itu med det här och från vilken ”point of view”. Det enda rekommendationen till de som lider är att söka igenom nätet (om du fortfarande kan sitta framför datan!) – det finns siter från Frankrike, England och USA som är mycket informativa – det finns många som lider, det finns lösningar – det är endast upp till dig som individ hur mycket du litar på vad din kropp svarar på. Samhället i stort har inte kommit dit än – och skeptiker är de flesta! Stå på dig och det går att bli bra!

 35. flum skriver:

  Olle K
  ”Vi måste leta tills vi hittar något”
  forskarna hittade ljusflimmer, stämmer precis med bildskärmar och lysrör, men vill man inte erkänna bildskärmssjukan så är det bra att dom drabbade ”tror” att det är elen, eller glömde man bara bort upptäckten, var sanningen för simpel för forskare och drabbade?

 36. medvetenskap skriver:

  Ingen bestrider att det finns människor som mår väldigt dåligt, av vad de tror är elektriskt relaterade fält. Den forskning jag redovisade i blogginlägget visar med tydlighet hur den smärta de upplever är reell, eftersom smärtcentrat är aktivt. Detta bestrids inte.

  Men för att hjälpa dem på bästa sätt behöver man först undersöka bakomliggande orsak.

  Många verkar resonera som så att forskning inte hittar stöd för effekten och då direkt avfärdar den, och slutar där. Men det är mer än så; när exvis personer som påstår sig kunna känna av påslagna mobiltelefoner totalt misslyckas med detta i blindade försök (och istället reagerar på när försöksledaren ljuger och säger att den är på, när den egentligen är av) bör man bli tveksam och fundera på alternativa hypoteser. När forskning visar att beteendeterapi hjälper och annan forskning ger stöd för en psykisk genes pekar det sammantagna bevismaterialet ifrån den typiskt beskriva ”elallergin” och mot något som kanske kan kallas ”elfobi”.

 37. flum skriver:

  medvetenskap
  ”bör man bli tveksam och fundera på alternativa hypoteser.”
  Varför gör du inte det då?

  Flimmersanering hjälper också.

  Den dåliga ljudkvalitén i mobiler kan förklara en del saker men inte alt (tidsfel i ljudet se tekniska data det var värre när gsm kom) huvudvärk, trötthet, obehag med att prata i mobiltelefon, för den som tvivlar på ljudkvaliténs betydelse kan prova med att skruva på en volymkontroll som glappar.

 38. Johan Richter skriver:

  ”Jämfört med de små moderna magnetfält du flyr från, lever vi nämligen alla i ett gigantiskt magnetfält från solen, som bl.a. gör att jorden stannar kvar i sin omloppsbana och som har bidragit till att livet och människan har utvecklats till det vi är idag.”

  Off topic, men vad jag vet har solens magnetfält i princip ingen betydelse för jordens bana.

 39. En som varit skriver:

  Ok, vilken forskning hänvisar du till? Det finns enormt mycket annan forskning som påvisar helt andra saker – både på djur och människor.

  Du kanske inte förstår att man inte kan genomföra en blindtest på ett redan söderstressat system om huruvida en person har en elallergi/elöverkänslighet eller en elfobi.

  Än en gång – de flesta blir extremt stressade i det kroppsliga systemet och därmed psykologiskt av att inte förstå vad det är som händer i kropp och därefter i knopp. Naturligtvis slår en sådan test helt fel ut.

  De flesta som lider av elöverkänsligheten kan inte köra uteslutningsmetoden – dvs. selektivt förstå vad det är som får dem att tippa over. Själv hade jag en fördel för att jag ändrade min arbetssituation och kunde genom regelrätt uteslutningsmetod förstå vad det var som fick mig att bli dålig. I mitt fall var det en nyinstallerad 3G mast i närheten av bostaden, T-baneåkning (plåtask med hundratals mobiler med högt studsande frekvenser) samt öppna nätverk.

  Problemet är att kroppen inte går ner från sin stressor – den får alltså aldrig vila – du får ingen återhämtning. Vissa kanske blir lugnare av beteendeterapi – för att det gör att man försöker vara mer i nuet och inte gå med ”emotionen” som Fight or Flight responsen framkallar – men det hjälper ändå föga om man befinner sig i extrem ”overload”. När man väl befinner sig i det går hela systemet ner i vegetativ form – dvs. nedstängning – immunförsvaret kraschar, endokrina systemet tar stryk (sköldkörteln – binjurarna – matsmältning etc.), nervsystemet får störningar – muskelvärk – känslighet via hud för ja, allt. Allt detta påverkar allt det andra – som t ex störningar i hjärtfrekvens, hjärnfrekvenser – alpha, delta, beta osv.

  Hos djur har man märkt skador i hjärnans funktion blod-hjärn-barriären och nerv cellerna. Det som även nämns i forskningen är att sjukdomar som är neurobaserade som Alzheimers, Parkinsons etc. även det kan ha ett samband med strålning.

  Det finns även många besläktade sjukdomsdiagnoser som man skulle kunna peka på – men man måste förstå att en diagnos är en diagnos – en diagnos är att någon har försökt förklara någonting – utifrån ett vedertaget begrepp – dvs. man har sagt att det finns och det här kan påverkas utifrån det som vi erkänner att det kan påverka.

  Så när du pratar om ”bakomliggande orsak” – blir jag faktiskt ganska så FB för du har uppenbarligen inte förstått att människor har olika sammansättningar – därmed olika förutsättningar för att hantera stressors som detta faktiskt är. Om du kommer dragandes med några forskarresultat utifrån psykologiskt perspektiv blir jag ännu mer FB för det har inte med saken att göra. Det här är frekvenser inte något mumbo jumbo psykologiskt bullshit!

  Vad man först måste göra för att kunna blir bra från detta är att börja med att få kroppen att gå ner – här handlar det om hela kittet! Du måste se till att inte utsättas så till den milda grad att du är tvungen att springa till skogs – det finns extremt enkla lösningar för att få kroppen att vila – än en gång kolla siter från andra länder, se över vad man äter – inte belasta systemet med vad kroppen skriker efter – nämligen fett, salt tunga kolhydrater och sött (kroppens begär efter enrgi) – gå för vattenbaserade saker – samt lätta proteiner , kolla upp om man har mycket tungmetaller – när kroppen kännas bättre – då kanske en liten stunds KBT fungerar – men innan dess se till att du är hyfsat OK – så att du klarar att hålla tanketrådarna!

 40. Olle Kjellin skriver:

  ”En som varit”, du är ett bra exempel på det jag skrev. Du blir FB i stället för att fundera på om det kan finnas någon bot för ditt lidande. Vad vinner du på det? Hur ska man nå fram till dig?

  Du skrev tidigare: ”problemet är bara att våra system har inte utvecklats i takt med den frekvenshöjning som radio- och TV signaler och mobilmastar avger.”

  Vilka frekvenser menar du att vi tål resp. inte tål? Och vilka fältstyrkor?

 41. Olle Kjellin skriver:

  Betr forskning och tolkning av resultat vill jag rekommendera följande artikel:
  The complex genetics of multiple sclerosis: pitfalls and prospects, av Stephen Sawcer, Brain Volume 131, Number 12, Pp. 3118-313
  Hela artikeln fritt nedladdningsbar via länk på http://brain.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/131/12/3118
  Det intressantaste i artikeln är inte genetiken i multipel skleros (MS), utan hur man kan och måste gå till väga statistiskt/metodologiskt för att ställa frågor som går att besvara vetenskapligt, och hur man sedan måste göra för att också få svar på dem när det gäller sällsynta samband, och hur man måste tänka lateralt för att inte misstolka sina till synes glasklara resultat. Det är inte lätt! (Inte heller artikeln är lättläst, men om du har forskarutbildning så ska du klara av det; obligatorisk läsning!)

 42. flum skriver:

  Olle k
  ”Hur ska man nå fram till dig?”

  Varför läser du inte på om ljusflimmer det kanske är ljusflimret som var orsaken till sjukan, men dom tror att det är elen och det kan göra att dom mår dåligt när dom ser elapparater.

 43. Solvieg skriver:

  Det är tröttsamt att man håller på att ältar detta, när snart hela jorden är full av elöverkänsliga efter att mobiltelefonin byggts ut. Denna typ av provokationsstudier är vetenskapligt omöjliga att genomföra och det gäller alla typer av allergier och överkänslighet. Det är vetenskapligt förklarat vad som händer i hjärnan när man utsätts för denna typ av stresssituation. Nervsystemet är skadat på just elöverkänsliga, presic som vid radiosjukan, mikrovågssjukan, men det dessa provokationstester gynnar telekomindustrin, därför stoppas all annan forskning på elöverkänslighet.

 44. Kent skriver:

  Solveig:

  ”Denna typ av provokationsstudier är vetenskapligt omöjliga att genomföra och det gäller alla typer av allergier och överkänslighet”
  Ursäkta?? Och vad baserar du denna fantastiska slutsats på?
  Det finna väldigt mycket forskning på olika typer av (faktiska) allergier som har hjälpt oss att förebygg, behandla och tom bota vissa allergier!

  ”dessa provokationstester gynnar telekomindustrin”
  Ja, äkta vetenskap är baserad på vetenskapliga principer och är (när den är korrekt) objektiv och gynnar därmed den som hade rätt hypotes…
  Därmed inte sagt om att det inte finns några faror med elektriska fält, men all forskning hittills har inte kunna påvisa några reella och konkreta faror.

  ”därför stoppas all annan forskning på elöverkänslighet”
  Kan ge NÅGOT enda verifierat belägg för att ”all annan forskninG” stoppas? källa för påståendet? exempel?

 45. Solvieg skriver:

  För det första vill jag informera om att man aldrig blir frisk från strålskadan elöverkänslighet. Skadan är bestående, men man kan bli bättre genom att minska strålningen så långt det går. Men jag är trött på denna diskussion. Lobbyisterna gör allt för att mystifiera att folk blir sjuka av en strålnings som aldrig har funnits i vår livsmiljö. Det är mer märkligt att man kan bli sjuk av pälsdjur och pollen som vi är genetiskt anpassade till att leva med. Igen är genetiskt anpassad till att tåla denna artificiella strålning! Blir man inte elöverkänslig så får man tidig senil demens eller cancer. Elöverkänslighet finns i hela världen idag. Socialstyrelsen redovisade bland annat antalet elöverkänsliga i flera europeiska länder. Vår barn tål inte denna strålning alls och om vi vuxna inte tar vårt ansvar, kan vi räkna med att få unga är arbetsföra i vuxen ålder och många barn kommer att avlida i förtid. Det är ert och allas ansvar som vuxna att bry er om deras framtida liv.

 46. Olle skriver:

  Om det nu är så skadligt med elektromagnetiska fält/ strålning hur kan det då komma sig att befolkningen i utvecklade elintensiva och mobiltäta länder blir allt friskare och lever allt längre?
  Socialstyrelsen som du själv väljer att referera till (utan närmare specifikation) skriver i ett meddelande juni 2008
  http://tinyurl.com/nr3n7p
  ”Det finns inget samlat vetenskapligt underlag som tyder på att de radiofrekventa fält
  som sänds ut från mobilbasstationer och liknande sändare skulle kunna orsaka skadliga
  hälsoeffekter hos människor.”
  Återigen, det är ingen här som ifrågasätter att sk ”elöverkänsliga” personer mår dåligt och vi tycker att deras problem måste tas på allvar. Men är det inte bättre att få en riktig diagnos och behandling än att krampaktigt hålla fast vid en fantasidiagnos och fantasibehandlingar?

 47. En som varit skriver:

  Olle, har inte haft tid att läsa din rekommendation om research på MS – men det är läskigt när sådana människor som du med minimal kunskap om hur människans kropp fungera sitter och gör sådan korkade uttalanden som du gör. Vilka människor lever längre? Visst vi har det bättre rent standardmässigt – dvs. det är inte så många som svälter i väst längre. Vissa länder har också en mycket lägre tillåten gräns för t ex SAR – t.o.m. Italien. Ser vi verkligen effekten än av hela den här uppsjön av elektromagnetiska fält/ strålning än? Det tar ungefär 20-30 år innan vi ser början på de riktiga skadorna, som t ex DNA etc. Att sedan våra myndigheter kör med dubbla meddelanden är för att de tar sina rekommendationer från andra myndigheter som i sin tur tar sina rekommendationer från sådan ställen som NCRP, som i sin tur består av människor med bakgrund från olika konstellationer både från industrin och mera fristående organisationer. Förstår du inte att om en myndighet börjar larma om faror så kommer det att bli riktig katastrof. Socialstyrelsens korkade uttalanden tar jag med en nypa salt – vad de inte de som rekommenderade 6-8 skivor bröd om dan? ”Men är det inte bättre att få en riktig diagnos och behandling än att krampaktigt hålla fast vid en fantasidiagnos och fantasibehandlingar?” Kanske du borde gå och prata med någon eftersom du uppenbarligen känner ett behov av att nedvärdera andra människors insikter och instinkter. Sedan att du argumenterar helt felaktigt och drar lösryckta saker ur ett sammanhang för att sedan försöka formulera det in till din syn gör inte saken bättre. Lär dig läsa igenom innan du argumenterar och lär dig argumentera korrekt. Vetenskap är inte allt – det är en liten del där människor har funnit en liten beståndsdel som de undersöker och verifierar att den innehåller en sanning – dvs. att den är upprepbar – att den innehåller en substans i relation till något annat. Men i detta fall handlar det om människors system – där finns ingen hel formula eller bluprint – vi är lika till viss del men olika på andra sätt.

 48. Solvieg skriver:

  De som lever länge nu är den generation som inte utsattes för elektriska fält och strålning i denna omfattning som våra barn nu utsätts för från 1990-talets början. Sjukdomarna cancer och allergier har ökat explosionsartat sedan 1950- talet då elen kom in i allas hem. Före 1945 fanns inte el i hemmen ute på landsbygden. Vid den tiden bodde de flesta människorna på landet.
  De som är födda sent 50-tal och senare kommer inte att bli så gamla. Vi ser genom den ökande ohälsan idag tydliga tecken på att medelåldern kommer att sjunka igen. Ni är många unga som svara här ser jag och det är er framtid som står på spel. Ni borde kräva att slippa bli tvångsbestrålade av denna artificiella mikrovågsstrålning som är lika miljöfarlig som DDT, hormoslyr och andra konstgjorda miljögifter.
  Det finns ingen samlad vetenskap som bevisar/belägger att denna strålning är ofarlig.

 49. Kent skriver:

  En som varit:
  Och det är skönt att det INTE är människor som du som bestämmer sånt här, då hade vi inte haft bilar, tåg , penicilin och en massa andra saker som vi tar för givet idag och som faktiskt hjälp till att förbättra våra livsvillkor!

  Du verkar ha svårt att bestämma dig för om du skall basera dig på vetenskap eller inte…
  ”Vetenskap är inte allt” å ena sidan för att förkasta att man hittills inte kunnat bevisa några faktiska sido-effekter, å andra sidan refererar du till vetenskapliga uttalanden som stödjer din tes?

  ”Det tar ungefär 20-30 år innan vi ser början på de riktiga skadorna” var kommer det ifrån? hur kan du veta det om vi inte PÅVISAT några skador hittills?

  Och att myndigheterna har dragit gränsvärden etc är inget bevis i sig, gränsvärdena är för det mesta rena gissningar.
  Självklart skall vi vara försiktiga och ifrågasätta gränsvärden etc men då måste vi ju vara sakliga och inte basera oss på osakliga och overifierbara argument som att ”människokroppen är ömtålig etc”

  Det ENDA sättet vi har att mäta dessa saker på ett sakligt sett är med hjälp av VETENSKAPLIGA METODER!
  http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_method

 50. flum skriver:

  Olle
  Hur kan du strunta i ljusflimmer som en orsak främst tillsamamns med stress?

 51. Tvivlaren skriver:

  Flum, du måste hålla isär olika saker. Stress är en psykisk påverkan på kroppen och har inte med el/magnetism att göra. Ljusflimmer är en optisk upplevelse som inte har med el att göra. Allt ljus kan flimra. Håll er till ämnet elöverkänslighet.

  Elektromagnetisk strålning i stora doser har människan och det mesta livet på jorden varit utsatt för ända sedan de uppstod. Allt ljus, synligt och osynligt är elektromagnetisk strålning.

 52. flum skriver:

  Tvivlaren
  Hur vet du att ”elöverkänslighet” inte bara är stress som förvärras av ljusflimret?
  Du påstår något som du inte kan bevisa.
  BEVIS FÖR ATT DET INTE BEROR PÅ EL ,BEVISAR INTE ATT LJUSFLIMMER INTE ÄR ORSAKEN.

  ”Elektromagnetisk strålning i stora doser har människan och det mesta livet på jorden varit utsatt för ända sedan de uppstod”
  Fel frekvenser från ca 100- 10 000 MHZ har vi inte varit utsatta för i så stor dos (nära termisk uppvärmning)

  Åska som har lägre frekvens och hög fältstyrka (nära) men pulslängden är för kort för att ge termisk uppvärmning, men det har vi varit utsatta för ja.

  Elektomagnetisk strålning från rymden är mycket svagare än det vi skapar från ex mobiltelefoner.

  ”Allt ljus, synligt och osynligt är elektromagnetisk strålning.” där har du helt rätt, men vi hade inte ljus på kvällen som stör vårt hormonsystem och stressar hjärnan med flimmer.

 53. […] det tragiska är ju att det finns andra som är […]

 54. Solvieg skrev:

  Sjukdomarna cancer och allergier har ökat explosionsartat sedan 1950- talet då elen kom in i allas hem. Före 1945 fanns inte el i hemmen ute på landsbygden. Vid den tiden bodde de flesta människorna på landet.

  Före 1945 levde Adolf Hitler. När han dog ökade sjukdomarna cancer och allergier. Vi ser genom den ökande ohälsan idag tydliga tecken på att medelåldern kommer att sjunka igen.

 55. […] de uppvisar är fejkade – tvärtom. Men att bygga “elsanerade” hus är ett monumentalt slöseri på skattepengar. Psykologiska sjukdomar botas med psykologiska […]

 56. […] Värt att notera kan vara att insändaren i VF bär signaturen Solveig Silverin. Solveig är vad jag på basis av rådande vetenskapligt underlag kallar el-fobiker. […]

 57. […] på något vis, börja få sig själv att tro att man har cancer, elallergi (haha) eller hårbortfall? Eller är det något omedvetet som kontrollerar medvetenheten, […]

 58. flum skriver:

  ”Hur påverkas vi egentligen av all trådlös elektronisk apparatur som vi dagligen omger oss med? I kvällens dokumentär får vi ta del av forskningsläget om den elektromagnetiska strålningens effekter vår hälsa.”

  Bilogisk påverkan kan nog finnas vilket inte är samma sak som elöverkänslighet, programmet är bra.
  Måndag kl 22.00 & onsdag kl 20.00

 59. Solveig Silverin skriver:

  Det finns en liten klick personer som engagerar sig i att dementera att människor får skador av konstgjord elektromagnetisk strålning. Uttrycken är desamma och inget nytt läggs fram från dessa personer. Man förstår att ni är telekomindustrins lobbyister för varför skulle ni annars bry er? Det finns ju så många andra konstiga miljörelaterade sjukdomar som ni också borde dementera och hitta på egna diagnoser för. Socialstyrelsen har redovisat att 2 miljoner är elöverkänsliga i England. 8,1 miljoner är elöverkänsliga i Tyskland och som ni hörde i programmet ökar elöverkänslighet över hela världen. Har man skolning inom den naturvetenskapliga miljökunskapen då vet man att när en miljöskada snabbt sprider sig parallellt med en viss miljöfaktor, då kan man misstänka att den är skadlig för allt liv. Denna vetenskapliga kunskapen finns nämligen. Nu behöver telekomindustrin lobbyister för att tysta ner miljö- och hälsoskadorna gällande spridning av artificiell elektromagnetisk strålning.

  Solveig Silverin, miljöingenjör

 60. En som varit skriver:

  Detta är ett svar till Kent:
  Jag har inte alls svårt med bilar, tåg, penicillin – jag åker tåg, jag har ingen bil just nu – men jag har haft och gillar att köra bil. Jag gillar datorer och mobiler. Jag gillar teknik och arbetar konstant med det. Jag är verkligen pro-teknik och pro-natur. Det ena behöver inte utesluta det andra. Liksom skolmedicin och alternativ medicin.

  Det jag försöker säga är att allt inte är psykologiskt relaterat. Lösningen är inte att gå och få en diagnos när fenomenet inte till 100% är erkänt – det är att söka vad som fungerar på ditt system. Om man hänger upp sig på evidensbasering och forskning inom det här området så blir man inte bra.

  Jag menar att forskning är begränsad att den inte alltid kan ge svar som är fulländade sanningar. Jag är av den uppfattningen att man måste studera all forskning utifrån det perspektiv vad den vill påvisa – men om den inte är av vikt eller kan hjälpa då måste man söka alternativ till den forskningen.

  Forskningen inom det här området är extremt turbulent eftersom den oftast har skett/sker i anslutning eller i sponsring av mobilföretagen. De forskare som kommer fram med andra sanningar tas inte till fullo på allvar. Universitet och även vissa sjukhus får sponsring i syfte att bevisa vissa saker – om den är för obekväm tas anslagen bort. Man kan använda forskning och vetenskap i vilket syfte man vill. Det finns forskning som stödjer mina teser och det finns forskning som stödjer dina teser. Vem har rätt?

  Ska vi då gå in och se vem som har mest bärighet – mest ackreditering när man då vet att den mesta forskningen inom det här området är bunden till vissa aktörer och ställen och i många fall så att säga köpt. Man måste veta vem som lägger fram tesen – varför den är framlagd – vem har fått uppgiften – vilken ståndpunkt har forskaren.

  Jag har redan refererat till studier, forskningsrapporter och vetenskapliga rön som finns. Visst har man kunnat påvisa sidoeffekter – men som sagt var – det har ju fått föga genomslag. Ryssarna t.ex. är extremt långt framme i sin forskning. Det finns även forskning både i Australien, Japan och USA som påvisar det jag försöker förmedla här.

  Men eftersom skolmedicin står handfallen inför detta fenomen – så söker jag mig till andra alternativ. Sedan att den inte är evidensbaserad eller betraktad som ”flum” och jag blir bra av den – då måste jag kunna lita på den, utan att en massa skeptiker skriker psykologiska orsaker.

  Jag läser massor av forskningsrapporter och vetenskapliga rön men jag tittar även på alternativ (som egentligen är den äldsta formen av medicin). Det är därför jag inte heller sätter tillit till myndigheter som tar sina råd från andra myndigheter som tar sina råd från organisationer – ja, det här har jag skrivit om tidigare .

  Det jag säger är att man inte kan säga att folk har fobier för att de är elöverkänsliga. Om man fastnar i att få en psykologisk diagnos eller en diffus samlingsdiagnos av en läkare för att man litar på det utbudet som erbjuds – eller om man litar på vad våra myndigheter basunerar ut för att de har fått en forskningsrapport i handen – ja då finns det bara ett alternativ och det är att gå till skogs. För av en diagnos blir man inte bra av.

  Så egentligen vad vi dryftar här är 1. Om vi tror att det är en fobi – vilket jag säger nej till. 2. Huruvida man kan vara allergisk eller inte – vilket jag svara ja på. 3. Vilka behandlingsformer som är effektiva – jag svarar mer alternativa (kanske inte alltid evidensbaserade) andra svarar KBT. 4. Sedan pratar vi om relevans av forskningsresultat vad gäller både inom industrin och skolmedicin – som jag säger inte är hela sanningen. 5. Sen pratar vi om att ge diagnostik för någonting som inte helt är erkänt – därför blir en psykologisk diagnos det enda som gäller – där jag säger skit i diagnosen.

  Och medan ”de lärde tvistar” och skeptiker ordar om huruvida det har någon hälsoeffekt eller inte – så uppmanar myndigheterna att vara restriktiva med mobil till barn och samtidigt säger andra myndigheter att det inte är någon fara på taket. Som den slitna frasen – vi befinner oss i ett stort experiment… och det enda du kan lita på är vad din kropp berättar.

 61. xun skriver:

  En som varit: Kan du ge en enda källa som påvisar att ”elallergi” inte enbart är en fobi eller psykisk åkomma?

  Här är en samanställning av 31 tester på 725 individer.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=15784787

  ” CONCLUSIONS: The symptoms described by ”electromagnetic hypersensitivity” sufferers can be severe and are sometimes disabling. However, it has proved difficult to show under blind conditions that exposure to EMF can trigger these symptoms. This suggests that ”electromagnetic hypersensitivity” is unrelated to the presence of EMF, although more research into this phenomenon is required.”

  Att det du sen påstår att det skulle vara ”telekomföretagen” som låg bakom dessa undersökningar finner jag lätt roande. Det är så typiskt att skylla på att någon större makt skulle försöka tysta ner saker bara för att man inte har ett uns av bevis för någonting. Kolla upp vilka teorier som helst, från personer som tror att pyramiderna byggdes av aliens, till personer som påstår sig att uppfunnigt evighetsmaskiner, de skyller alla på att regeringen eller storföretag har tystat ner saker.

  Är det inte bättre att man försöker behandla folk med ”elallergi” istället? KBT har bevisligen fungerat och går ”elallergin” att bota psykologiskt så är det väl relativt uteslutet att det skulle vara ett psykiskt fenomen.

  Det är sorgligt att psykiska sjukdomar fortfarande ska ha ett sådant fruktansvärt stigma i vårt samhälle.

 62. Solveig Silverin skriver:

  Läkare Lena Hillert som försökt bota elöverkänsliga med kognitiv terapi har inte lyckats bota elöverkänslighet. Det enda som minskar besvären är att minska den artificiella elektromagnetiska strålningen i boendemiljön, vilket även en undersökning av Boverket kunnat konstatera.

 63. medvetenskap skriver:

  Solveig,

  att besvären minskar när ingrepp görs i hemmet som påstås minska elektromagnetisk strålning är fortfarande kompatibelt med att det är någon form av fobi, eftersom det inte görs blint. Eller hur?

  För mig är det svårt bortse från det faktum Xun tar upp, nämligen att provokationsstudier misslyckas med att bekräfta vad försökspersonerna själva hävdar, nämligen att de är överkänsliga (och kan känna av) viss elektromagnetisk strålning. Istället visar studier att symptomen verkar hänga ihop med föreställningen om strålning, inte faktiskt strålning.

  Givetvis ändrar inte det på faktumet att personerna lider (vilket också studien i inlägget visar). Men att kommuner ska betala för elsanering och att andra ingrepp i samhället görs utifrån hypotesen att människor är elallergiska är inte rotat i bevis. Bästa möjliga behandling ska ges till de lidande, och det tror jag inte är elsanering o dyl.

  Tidigare skrev du att det är ”en liten klick personer” som ägnar sig åt att dementera, och att det därför måste vara telekomindustrins lobbyister.

  Det är knappast en liten klick personer som tvivlar på elallergins natur. Vidare är det en märklig syn du har att det inte kan förekomma att en person har ett genuint intresse att reda ut den verkliga bakgrunden, hitta bästa möjliga vård och söka sanningen. Din enda förklaring till tvivel är tydligen att den motiveras av en lönecheck från telekomindustrin?

  Siffrorna på elöverkänsliga – var hittar du dem? Jag hittar inget på socialstyrelsens hemsida. Men jag antar att siffrorna kommer ur undersökningar där människor själv fått uppge om de upplever sig känsliga mot elektromagnetisk strålning; vilket givetvis inte är speciellt informativt ang fenomenets natur.

  Kan elektromagnetism påverka vår biologiska kropp? Absolut har den potential att på vissa plan göra det. Men i vilken grad och på vilket sätt sker det i vårt samhälle? Huruvida långvarigt mobiltelefonibruk orsakar cancer, och andra liknande frågeställningar, tycker jag är legitima seriösa frågor som förtjänar utforskande. ”Elallergi” (av den typ när människor hävdar känna av påslagna mobiltelefoner etc) som den beskrivs av den klick som lider av det verkar dock inte stämma överens med den bild som en kontrollerad verklighet ger (dvs dubbelblinda provakationsstudier o dyl).

  Solveig, när du ändå är här. Elaborera gärna kring hur mobiltelefonerande skulle vara riskabelt vid åskoväder, så som du påstått i insändare.

 64. flum skriver:

  Medvetenskap hur länge ska läkarkåren förneka ljusflimmerkänslighet av prestige, okunskap, ointresse, där har du inget att komma med.

  Biologiska effekter av höga fältstyrkor verkar du förstå, men jag förstår inte hur du kan blunda för ljusflimmer, kan du kommentera det.

  Hur KBT förhindrar att ljusflimret tas upp av ögonen förstår jag inte.

  Xun vad har du för bevis för att elöverkänslighet inte är ljusflimmerkänslighet, det dom drabbade säger måste inte vara helt sant, dom tar för givet att det är elen dom mår dåligt av när dom blir sjuka av datorn.

  För den som tvivlar på flimmer testa ljusflimmer från en stroboskoplampa, VARNING DET ÄR INTE OFARLIGT.

 65. Solveig Silverin skrev:

  Det finns en liten klick personer som engagerar sig i att dementera att människor får skador av konstgjord elektromagnetisk strålning.

  Jag slutade läsa här. Det där var din första mening i inlägget. Jag kan inte fortsätta läsa utan att tänka ”bullshit”.

 66. xun skriver:

  flum, du är ju helt jävla otrolig. Precis som folk har sagt till dig i snart ett års tid. (denna diskussions längd) så handlar den här diskussionen om el överkänslighet, inte om ljusflimmer.

  Det hade varit en sam om vi allena diskuterade folk som blev sjuk av datorer t ex. men nu pratar vi om all el. Jag har väldigt svårt att se ljusflimmer som någonting relevant eftersom vi diskuterar folk som reagerar på allt från mobiltelefoner till gud vet vad.

 67. flum skriver:

  Xun
  Att många tror att elen orsakar deras besvär är tråkigt, varför ska läkarkåren göra samma fel och fokusera på elen? Ni har ju konstaterat att dom inte kan känna vanliga fältstyrkor varför diskuterar ni då elallergi? Och inte på det som bevisligen påverkar hjärnan flimmer, försök bevisa att flimmer är ofarligt, det elöverkänsliga faktiskt har reagerat på i studier är flimmer.

  Läkarkåren är lika blind för sanningen som dom elöverkänsliga.
  Dom som bor i ödemarken utan el exponeras inte för flimmer, det är ju logiskt att dom mår bättre där än framför datorn.

  ”Det hade varit en sam om vi allena diskuterade folk som blev sjuk av datorer”
  Nästan alla blev sjuka av datorn och belysning, och ändå så fortsätter du att prata om el-fälten.

  Blanda inte in dom som får ont i huvudet av att prata väldigt mycket i mobilen det kan vara en biologisk reaktion det kan jag inte utesluta, dålig ljudkvalité är även jobbigt att lyssna längre stunder på.

 68. xun skriver:

  flum, jag förstår fortfarande inte riktigt vad flimmer har med det här att göra. Om det nu vore så att datorer och bildskärmar var huvudsaken i problemet så visst. Men nu har vi folk som pratar om mobil master t ex eller folk som menar att en mobiltelefon som är påslagen i samma rum påverkar dom, jag har svårt att se relevansen till flimmer eller huvudverk pga. ”dålig ljudkvalité”.

  har du någonting man kan läsa in sig på om ljusflimmer? Jag har sökt och sökt men hittar ingenting.

  Interesant läsning för dig vore dock: http://www.vof.se/folkvett/20002fran-skrivkramp-till-bildskarmssjuka

  Denna artikel tar upp denna typ av psykosomatiska sjukdomar och hur de har artat sig genom tiderna.

 69. Solveig Silverin skriver:

  Det är mycket som inte är vetenskapligt bevisat eller belagt, men som ändå påverkar oss så allvarligt att vi kan dö. Om vi får för lite sömn kan vi dö och 80% av befolkningen mår dåligt om de inte får sova mer än 3 timmar per natt. Det är dock inte vetenskapligt belagt att vi behöver sömn. Man kan inte vetenskapligt förklara varför vi behöver sova, men sova behöver vi för att må bra.

 70. Solveig Silverin skrev:

  Om vi får för lite sömn kan vi dö och 80% av befolkningen mår dåligt om de inte får sova mer än 3 timmar per natt. Det är dock inte vetenskapligt belagt att vi behöver sömn.

  Det är ju dock bevisat genom empiriska undersökningar, aka vetenskap, att sömn är nödvändigt. Således finns det forskning som talar för att vi behöver sova.

  Det finns ingen forskning som talar för att elektromagnetisk strålning ackumuleras i kroppen och gör oss permanent ”elöverkänsliga”.

  Än mindre är de hävdade orsakerna och symtomen för elallergi/-överkänslighet konsistenta. Vilket gör alla relaterade påståenden oerhört ovetenskapliga. Oavsett mängden experiment som görs, enligt samtlig utförd forskning på området hittills.

 71. flum skriver:

  Xon

  Läste din länk alt är inte psykiskt eller anser du att neurosedyn, asbest, ddt, med mera bara är psykiska sjukdomar?
  Hur ska man skilja ”ESS-epidemier” från riktiga sjukdomsframkallande saker?

  Säj så här flimmerkänsligheten blev snabbt en ”ESS-epidemier” med elmiljön som förklaring, som sen backas upp av det faktumet att flera faktiskt blir sjuka av ljusflimmer från lysrör bildskärmar, flimmer orsakar stress i hjärnan som sen förstärks av psykisk stress.
  Dom som blir sjuka av flimmer blir stressade och oroliga över alla elektromagnetiska fält, det är väl inte så konstigt det blir även en psykologisk sak.

  Börja med att läsa detta bildskärmssjukan sas från början vara flimmer, men det köpte inte dom drabbade och en del forskare, det blev elen som felaktigt fick skulden.

  http://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/4289

  ”. En genomgång av studier avseende icke visuellt flimmer från lysrör visar att vissa känsliga grupper påverkas negativt av flimret. Någon förklaringsmodell till varför vissa (även fullt friska) uppvisar en starkare respons på flimmer finns inte, men uppenbart är att den väckning av centrala nervsystemet arousal som sker kan ge de negativa effekterna. Uppkomst av detekterbart flimmer på bildskärmen antas vara en viktig faktor för uppkomst av bildskärmsrelaterade symptom”

  Lite enkel teknisk beskrivning av orsaken till flimmer

  Klicka för att komma åt LTU-HIP-EX-06015-SE.pdf


  sidan 8
  det finns ett gränsland där vi inte ser flimmer visuelt men hjärnan ser flimret EEG påverkan,
  är det inte lustigt att bildskärmarnas flimmer ligger där i gränslandet?
  (numer klarar dom flesta bildskärmar frekvenser som hjärnan inte ser, då orsakar dom inte heller några problem om frekvensen höjs obs måste ändras av operatören)

  Flimmer påverkar hjärnan direkt, där har du förklaringen till hur flimmer kan orsaka sjukdom.

  Hur hjärnan i detalj påverkas har jag inte orkat sätta mig in i .

 72. flum skriver:

  ”Säsongstart: Vetenskapens värld
  Del 1 av 8. Ditt våldsamma jag. Det finns de som njuter av att ta till våld, och som till och med blir beroende av det. Men vad är det som får vanliga människor att begå våldshandlingar? Att bli utsatt för stark psykisk stress efter att varit sömnlös några nätter kan få den mest fridsamma person att bli aggressiv. Auktoriteter kan också göra oss livsfarliga. I säsongens första Vetenskapens värld gör vi om ett av 1900-talets mest kontroversiella experiment. Det räckte med uppmaningen från en auktoritet i vit rock för att försökspersonerna skulle dela ut dödliga elchocker till en person de trodde satt i rummet bredvid.
  Även i SVT2 7/11
  Textat sid. 299
  BREDBILD”

  Jag är intreserad av vad det är som gör att många helt okritiskt tror på det som auktoriteter säger, (jag är ett undantag tydligen då jag inte tror på alt vad medvetensap säger, men en del saker tror jag på)
  Det kan nog förklara att många tror på knäppa konspirationer, och att många tror att elöverkänlighet beror på el och när män i vita rockar säger att det är psykologiskt så tror skeptikerkåren blint på det som om det var en vetenskaplig sanning.

  Programmet borde ses av alla, vi borde lära oss hur hjärnan bearbetar information, varför tror så många på en aktoritet som säger en sak om något som han faktiskt inte vet så mycket om märkligt att vi tror på helt obevisade saker bara det sägs av en person vi har förtroende för.

  Vi måste lära oss hur hjärnan fungerar så vi kan undvika att drabbas av våra brister i hjärnan.

  Jag plågas ständigt av vetskapen att det jag tror på kanske inte är sanningen, mina åsikter som jag vet är ofullständiga eller i värsta fall är felaktiga, förändras hela tiden pga ny kunskap, för att kunna ha rätt ÅSIKT så måste man kunna alt vilket är omöjligt, dom som inte kan ändra sin åsikt kan inte lära sig något nytt, en åsikt bygger på kunskap.

 73. medvetenskap skriver:

  Solveig Silverin, du skrev:

  Om vi får för lite sömn kan vi dö och 80% av befolkningen mår dåligt om de inte får sova mer än 3 timmar per natt. Det är dock inte vetenskapligt belagt att vi behöver sömn. Man kan inte vetenskapligt förklara varför vi behöver sova, men sova behöver vi för att må bra.

  Solveig, du talar om två saker här. (1) Att vi behöver sömn för att må bra och (2) frågan om varför exakt vi behöver sömn. Vem, mer än du, påstår att det inte är vetenskapligt belagt att vi behöver sömn för att må bra? Att vi inte ännu vet exakt varför (mekanismer, evolution) vi behöver sömn är en annan sak, som inte tar ifrån oss vetskapen att vi behöver sömn.

  Flum,
  ang. skärmar som flimrar. Numera är de allra allra flesta bildskärmar av typen TFT-LCD, som inte flimrar.

 74. flum skriver:

  Medvetenskap
  Så var det inte när sjukdomen startade, du undviker helt sanningen.

  Sen är inte lcd skärmar flimmerfria dom kan vara det men dom kan även ha flimmer det beror på hur dom byggs, bakgrundsbelysningen kan flimra, lcd pixlarna kan flimra ex reglerar du ljusmängden med tiden leden lyser så flimrar bildskärmen

  Det finns rena sakfel om flimmer HF belysning påstås felaktigt vara flimmerfritt pga 30kHZ drivning av lysröret, men om drivdonet saknar tillräckligt stora glättningskondensatorer så finns grundtonen kvar 50HZ vilket blir 100HZ flimmer.

  Som vanligt så var det någon aktoritet som sa att vissa saker var flimmerfria som sen alla blint tror på. Medvetenskap här sa du ett rent sakfel, men du har lite rätt därför att dom sakerna som påstås vara flimmerfria oftast flimmrar betydligt mindre.

  Läs sen denna länken störningar i elnätet kan även ge ett flimmer i helt flimmerfria saker (detta är helt vetenskapligt erkänt det finns en norm för det)

  Klicka för att komma åt LTU-HIP-EX-06015-SE.pdf

  Sen glömde du att ljuset från bildskärmen direkt påverkar hjärnan, skolmedisinen använder vita lusande rum för behandling av vinterdepretioner. Känsliga personer kanske får för mycket ljus.

  Observera att ex utomhusbelysning med led kan flimra extremt mycket rena stroboskoplampan, syns tydligt om man flyttar leden snabbt i sidled.

 75. medvetenskap skriver:

  Flum/ödmjuk,

  nej så var det inte när det startade, men eftersom det numera är det (och har varit ett antal år) är det väl ganska relevant?
  Visst, det går fortfarande tala om flimmer men det är en rejäl skillnad mellan CRT och TFT.

  Angående ljusterapi är nyttan osäker. SBU rapporterade om detta för några år sedan, se pressmeddelande:
  http://www.sbu.se/sv/Vetenskap–Praxis/Vetenskap-och-praxis/2800/

 76. flum skriver:

  Medvetenskap
  ”Visst, det går fortfarande tala om flimmer men det är en rejäl skillnad mellan CRT och TFT.” du tror blint på en vandringssägen ser jag.

  Det var svårt att svara på, en CRT som är bra och frekvensen ställs in riktigt högt över 100 HZ kan nog flimra mindre för ögat än en del LCD (platt) man måste mäta det för att veta,
  Det går inte att säga så rakt av.
  CRT som har riktigt hög uppdateringsfrekvens hamnar nog utanför det ögat kan uppfatta även om ljusmodulationen är stor, LCD den lilla ljusmodulationen som finns hamnar i det känsliga frekvensområdet, men jag är inte helt säker på hur dom har tillverkats dom senaste åren.

  En iakttagelse jag gjorde för några år sen var att ficklampor med lysdioder flimrar på gränsen till helt synligt flimmer, det finns en teknisk anledning till det, om ljuset från lysdioden är pulsat så sparar det på batterierna. Medvetenskap du vet tydligen att bärbara datorer inte använder samma teknik för att spara på batterierna, efter som dom inte flimrar enligt dig, kan du lämna en referens till din kunskap om bildskärmarnas teknologi konstruktion.

  Kontorsbelysningen är fortfarande inte helt flimmerfri.

  Säj hypotetiskt att 80% av dom som är sjuka är det pga rent psykologiska orsaker, men att 20% är sjuka pga flimmer, hur ska vi göra med dom? KBT eller flimmersanera arbetsplatsen?

 77. xun skriver:

  Jag försöker verkligen förstå vad det här har att göra med elöverkänslighet.

  Menar du att elöverkänslighet egentligen är flimmerkänslighet?

  Det låter ganska orimlig, eftersom det första iaf jag skulle göra om jag trodde att jag var elöverkänslig skulle vara att inte sitta vid datorn. I alla fall innan jag lät skattebetalarna lägga ut 100.000kr på att elsanera min lägenhet.

 78. Kent skriver:

  ”Det låter ganska orimlig, eftersom det första iaf jag skulle göra om jag trodde att jag var elöverkänslig skulle vara att inte sitta vid datorn”

  Du lyssnar uppenbarligen inte på vad flum säger? eftersom du sätter flimmer=dator…

  ” I alla fall innan jag lät skattebetalarna lägga ut 100.000kr på att elsanera min lägenhet.”
  Ok, så samhällets kriterium på att bekosta denna typ av åtgärder skall bestämmas av individen? för att du säger att det hjälper?

  Så om jag säger att jag är sjuk för att jag hemsöks av onda andar och att det enda som hjälper är att bekläda mitt hus med bladguld och flyga hit 33 shamaner från peru för att genomföra ritualer på det, då skall samhället betala det?
  Jag menar, jag kan ju säkerligen tom lätt bevisa att det hjälpte för mig efterhand… (jag blev ju helt plötsligt bra igen!)

  Nej, det må hända att vi missar saker i vårt moderna samhälle och att vi gör misstag, men det måste ju styras av rimlighet och känd accepterad vetenskap.
  Det kan naturligtvis hända att du har rätt och vi alla är ”el-sjuka ”om 50 år, men då satsar jag nog personligen hellre mina pengar på att förbygga invasionen av det stora spaghettimonstret!

 79. xun skriver:

  Kent: You’re barking up the wrong tree, preaching to the choir, etc.
  Jag tror inte att elallergi är någonting fysiskt utan psykiskt. Läs mina tidigare kommentarer till den här artikeln så kommer du nog förstå.

  Det du citerar i min senaste kommentar handlar mest om hur ironiskt jag tycker det är att vissa ”miljöingenjörer” sitter och diskuterar sånt här på internet (vilket sist jag kollade krävde el) trots att vi har fått betala för att elsanera deras hem.

 80. flum skriver:

  Xun du borde se filmen, varför kan inte vanliga människor inse det uppenbara? Vad blockerar våra tankar så totalt.
  http://svtplay.se/t/102814/vetenskapens_varld

  ”Menar du att elöverkänslighet egentligen är flimmerkänslighet?” ja du gör framsteg ser jag, alla är kanske inte flimmerkänsliga, en del psykiskt sjuka dras med och inbillar sig bara saker, du måste förstå att oron för elfälten gör att visa får symtom av elprylar, dom blir ju faktiskt sjuka av flimmer från bildskärmar och belysning är det då så konstigt att dom blir oroliga när dom vistas i modern el-miljö.

  Dom som drabbas är ofta hårt arbetande personer som är speciellt känsliga för flimmer, jag skulle tro att dom är annorlunda än andra när det gäller stresskänslighet, flimmer ger en fysik rubbning i hjärnans kemi, liknande ljusbehandling av deprimerade (medvetenskap dom sa inte att det var meningslöst bara att det inte var effektivt) att samtidigt stressa får bägaren att rinna över.

  I början av epidemin sa vissa forskare att det var flimmer som var orsaken, alt började samtidigt som skärmarna blev vita (en mörk skärm med ljus text ger inte mycket ljusflimmer problemet kom med vita skärmar inte med dom första skärmarna)

  Xun jag har länkat till forskning, beskrivit sambanden jag ser inga brister i min förklaring,
  Vad har du för belägg jag har inte sett ett enda, det enda du har bevisat är att det inte är elen sen drar du helt otroligt slutsatt att då måste det vara psykiskt, men du har inga belägg för den teorin.

  Vad vill du att jag ska förklara?

  Du borde förklara hur man kan dra slutsatsen att när det inte är elen så måste det vara psykiskt, när vi vet att ljusflimmer går rakt in i hjärnans biokemi, förklara detta egendomliga sätt att tänka.

 81. Solveig Silverin skriver:

  Man kan heller inte vetenskapligt förklara vad elektromagnetisk strålning är trots alla de miljarder man lagt ner på forskning att vetenskapligt bevisa att elektromagnetisk strålning finns. Alltså, man kan inte vetenskapligt belägga att elektromagnetisk strålning finns trots att man kan nyttja den för att sända en otroligt stor mängd information genom luften. Märkligt att elektromagnetisk strålning finns då den inte är vetenskapligt bevisad? Om telekomindustrins lobbyister påstår något annat är det egna konstruktioner och påhitt. Det betyder också att elöverkänslighet finns även om den fjuttiga och ensidiga så kallade vetenskapliga forskning (provokationsstudier) inte kunnat belägga elöverkänslighet. Hela denna diskussion som lobbyisterna ägnar sig åt är hets mot en handikappgrupp som bevisligen ökar globalt i takt med den ökande artificiella mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö.

 82. Kent skriver:

  ”Man kan heller inte vetenskapligt förklara vad elektromagnetisk strålning är trots…”
  Det var nog det mest flummiga påståendet hittills!!

  Om det är NÅT som är täckt så bra (vad det ÄR) av vetenskapen som är det elektromagnetiskt strålning!
  Du får tom leta långt efter nåt som vi förstår bättre… gravitation? kanske inte ens det…

  Ok, man hamnar ju lätt inne på ”Våg-partikel dualitet”, vad elektriska/magnetiska fält är etc, men isåfall kan vi även disskuttera om vetenskapen bevisat nåt överhuvudtaget och då är vi inne på filosofi…
  Nej, nu är du ute och cyklar, vänligen peka på nåt som vi förstår betydligt BÄTTRE än elektromagnetisk strålning? och då pratar jag inte om dess effekt på kroppen utan bara vad den är/gör rent fysiskt!
  (du ifrågasatte ju att den är ens bevisad)

  ”Hela denna diskussion som lobbyisterna ägnar sig åt …”
  Jo, det här med lobbyister och konspirationer är ju alltid ett bra argument… där befinner du ju dig i bra och trovärdigt sällskap? … ufo-fanatiker, rael:ister, 9/11-förnekare, månlandnings-förnekare, illuminati, förintelse-förnekare etc etc… men du kanske är bekväm i detta sällskap?

  ”…en handikappgrupp som bevisligen ökar globalt i takt med den ökande artificiella mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö.”
  Snälla, visa några trovärdiga källor för detta udda påstående?

 83. medvetenskap skriver:

  Solveig,

  imponerande hur du lyckats övertyga dig om att vetenskapen inte kan påvisa elektromagnetisk strålning…

  Varför visar provokationsstudie efter provokationsstudie att ”elöverkänsligheten” korrelerar med individens föreställning av närvarande elektromagnetiska fält och inte faktiskt närvaro av detsamma.

  Det är lite svårt argumentera med en som utgår från att alla som inte håller med är på telekomindustrins lönelista. Kanske därför det går lite dåligt för SE just nu.

 84. flum skriver:

  Medvetenskap
  Det enda som det finns belägg för är flimmer, det är påvisat i blind studie, den flummiga psykologiteorin har inte så starka bevis.

  Om jag har fel så borde du kunna visa på fel i det jag säger.

 85. xun skriver:

  Om du utgår från att det stämmer att elallergi är ”en handikappgrupp som bevisligen ökar globalt i takt med den ökande artificiella mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö” borde inte telekomindustrin isf bemöta detta växande handikapp genom att utvecka nya produkter som minskar strålning istället för att betala mig för att sitta och argumentera mot att handikappet finns på bloggar?

  När jag jobbade som vårdbiträde hade jag en brukare som tejpade igen sina öron och näsa för att hon var övertygad om att grannen strålade henne. Hon kanske också var elallergisk.

 86. flum skriver:

  xun
  Vad ville du komma till med den komentaren? Bra och relevata belägg vore intressant att diskutera
  Varför har ingen riktig sakfakta att komma med?
  Jag får stå här helt oemotsagd,

 87. flum: Det är för att du pratar om något helt annat än vad vi andra gör.

 88. flum skriver:

  Inga argument mot det jag säger, kan det bero på att dagens flummteorier är felaktiga?
  Historieboken upprepas, magsår som sas bero på stress, vist stress kan göra att infektionen får fart. Men penicillin botar stress, är det inte fantastiskt.
  Samma samband ser jag med flimmer stress ökar känsligheten för flimmer.

  Om inte någon kan ta fram forskning som bevisar något så har ni inga belägg för det ni säger.
  Varför ska någon tro på saker som helt saknar bevis? Jag kan upplysa er om att det är många som vet att flimmer är orsaken.

 89. flum skriver:

  ”Trådlös telefoni påverkar hjärnan biologiskt, antyder en studie vid Örebro universitet. Men enligt forskaren bakom studien, Fredrik Söderqvist, är det för tidigt att säga om denna påverkan innebär några hälsoeffekter.”

  Inte elallergi men en möjlig biologisk påverkan ja, en del storpratare påstår att dom får huvudvärk med mera, jag ser det inte som omöjlig med tanke på att fältstyrkan ligger ganska nära termisk uppvärmning.
  Men jag vill skilja detta från elallergi, inget annat i vår miljö skapar så höga fältstyrkor.

 90. Marcus skriver:

  Den här diskussion är ju helt absurd!

  ”Alltså, man kan inte vetenskapligt belägga att elektromagnetisk strålning finns trots att man kan nyttja den för att sända en otroligt stor mängd information genom luften. Märkligt att elektromagnetisk strålning finns då den inte är vetenskapligt bevisad?”

  Hahaha, Solveig var helt klart bäst! 🙂

  Och En Som Varit som helt och hållet ignorerar det vetenskapliga beviset som tyder på att han eller hon skulle få allergiutbrott utan att ett EM fält faktiskt slogs på så länge han/hon trodde det slogs på. Och ”forskare t om har blivit avstängda – blivit av med anslag – utfrusna när resultaten inte har varit i rätt riktning!” Mmm, vem då? Namn? Vilken institution? Vet inte? Nä, trodde inte det.

  Flum är också skön, helt såld på ljusflimmer som en förklaring trots att elallergiker säger att de får symptom av saker som inte har något med ljus att göra. Varför insistera på ett ämne som helt klart inte är samma sak?

  Jaja, kul blogg. Dax för mig att återgå till de tre datorerna som omgiver mig på jobbet…

 91. Erik skriver:

  Tack för en underhållande debatt!

  Snubblade in här från google efter kvällens program på kanal 5 om ”elallergiker”. En mycket intressant sjukdom som fascinerat mig i flera år.

  För mig som tidigare själv lidit av paranoida och somatiska vanföreställningar så är det mycket tydligt att elkänsligheten egentligen handlar om en psykosomatisk sjukdom som bör behandlas med terapi och eventuellt anti-psykotisk medicin. Vanföreställningar som får kroppsliga uttryck är vanligare än man tror. Jag känner igen mycket av resonemanget och tankesättet från min egen sjukdomstid även om det då inte handlade just om el.

  Att elsanera och på andra sätt skydda de drabbade från de utlösande faktorerna kan i min mening bara ses som ett allra sista alternativ för att möjliggöra ett normalt liv om inget annat fungerar. Det riskerar att bli en bekräftelse på elfobikerns vanföreställning. Som att säga till en socialfobiker att de inte får gå ut. En kortsiktig lösning som för stunden mildrar symptomen men förstärker grundproblematiken.

  Till er som är elallergiker från en som vet hur det är att i sinnet vara fullständigt övertygad och kroppsligt och mentalt påverkad av något som inte är verkligt: sök hjälp i psykvården! Det är ingen skam i det och det kan hjälpa mycket! Ge det en chans!

 92. Solveig Silverin skriver:

  Hej Erik! Du får gärna leva i din vaneföreställning att elöverkänslighet är en vaneföreställning. Enligt Socialstyrelsen är 2 miljoner elöverkänsliga i England i dag. Rapport från Tyskland meddelar att 8.1 miljoner är elöverkänsliga i Tyskland. I hela världen ökar elöverkänslighet i takt med utbyggnaden av den trådlösa tekniken, en frekvensmodulerad mikrovågsstrålning som aldrig någonsin funnits i vår livsmiljö och som allt liv saknar en genetisk anpassning till. Allt liv betyder alla biologiska varelser på jorden. Den som överlever får se hur stor skadan blir på jordens liv. Tröttsamt att svenskarna tycks förlorat förståndet. Men vi är landet brunsås och sväljer allt nytt baraför att det är nytt.

 93. Kalle skriver:

  Solveig, du rapporterar på antalet människor som säger att de är elöverkänsliga. Ingen har hittils lyckats visa att de faktiskt är det.

 94. Solveig Silverin skriver:

  Det var Socialstyrelsen som redovisade att 2 miljoner var elöverkänsliga i England, inte jag.
  Diskussionen är otroligt löjlig som om vetenskapen är sanningen, speciellt när det är industrin som styr forskningen.
  OK. Det finns inga vetenskapliga bevis/belägg att elektromagnetisk strålning existerar, hur kan man då nyttja elektromagnetisk strålning om den inte finns? Förklara hur man kunder bli förkyld på 1700-talet när det inte fanns några bevis/belägg att det fanns virus. Är det inte verkligheten som gäller? Industrin sa på 50-60-70-talet att utsläppen till luft och vatten var försumbart. Det var det ju inte! Jag har tillräckligt med miljökunskaper för att säga: Är en faktor helt onaturlig i vår livsmiljö finns det all anledning att befara att det kan ge skador på biologiskt liv. Och det har redan visat sig även när det gäller andra levande varelser i vår livsmiljö. Svenskarna tycks ha förlorat förståndet, eller är de som är födda efter 60-talet helt avsaknad av miljökunskaper? Var har all kritiskhet tagit vägen? I Frankrike accepterar man inte denna artificiella strålning, där har man antagit försiktighetsprincipen, men vi har ju Ericsson i Sverige och då gäller inte Miljöbalken!

 95. Elektronmolnet skriver:

  Solveig:

  1. Var säger Socialstyrelsen att 2 miljoner är elöverkänsliga i England? Misstänker det är baserat på om människor tror sig påverkas eller känna av elektromagnetisk strålning. Källa tack.

  2. Att påstå det inte finns vetenskapliga belägg för att elektromagnetisk strålning existerar är så otroligt dumt att det är svårt ta något annat du skriver på allvar. Var har du fått det ifrån?

  3. Elektromagnetisk strålning är inte ”helt onaturlig i vår livsmiljö”, den existerar överallt i olika former.

  Med tanke på dom argument som du framför, du som står i spetsen för svenska elallergiker, är det inte svårt förstå varför du ignoreras och inte tas på allvar.

  PS. Hur lyckas du använda internet som elallergiker? DS.

 96. Solveig Silverin skriver:

  Du säger att jag är elöverkänslig, var har du fått det ifrån?

 97. Solveig Silverin skriver:

  Vem representerar du eftersom du prata om TROR. Vadå tror, som om folk inte är kapabla att begripa vad de blir sjuka av.

 98. Solveig Silverin skriver:

  Vadå misstänker? Vad misstänker du och vad grundar sig din misstanke på? Man kan väl inte bara misstänka! Krav på belägg krävs! Lobbyistverksamhet har ju varit utbredd? Hur mycket får du betalt av industrin?

 99. Elektronmolnet skriver:

  *suck*

  …inte ett enda svar på mina frågor gav du mig? Eller relevanta kommentarer.

  Men visst jag kan väl kommentera dina nya kommentarer…

  1. Solveig skrev ”Du säger att jag är elöverkänslig, var har du fått det ifrån?”
  Google, plus vad du skrivit ovan.

  2. Solveig skrev ”Vem representerar du eftersom du prata om TROR. Vadå tror, som om folk inte är kapabla att begripa vad de blir sjuka av.”
  Nej, folk är inte kapabla att alltid begripa vad de blir sjuka av. Ingenting konstigt med det heller. Om det vore så hade inte vetenskapsbaserad medicin gjort så stora framsteg, exempelvis ”germ theory of disease.”

  3. Solveig skrev ”Vadå misstänker? Vad misstänker du och vad grundar sig din misstanke på? Man kan väl inte bara misstänka! Krav på belägg krävs!”
  Haha, jasså du, krav på belägg? Precis vad jag frågade dig om just i det stycket, angående Englands 2 miljoner ”elöverkänsliga”. Utan att få svar… sten i glashus.

  4. Solveig skrev ”Lobbyistverksamhet har ju varit utbredd? Hur mycket får du betalt av industrin?”
  Tyvärr får jag inga pengar av någon industri, men om de vill ge mig pengar för två bloggkommentarer tar jag gärna emot det. 🙂

  Men du var är källan som säger att England har två miljoner elallergiker? Så vi får klarhet i frågan. Du låter ju själv väldigt upprörd över att det inte får misstänkas något i denna fråga, utan det ska vara krav på belägg!

  Och berätta gärna varför bevis för elektromagnetism saknas, det blir intressant.

 100. Kalle skriver:

  Solveig: ”Det finns inga vetenskapliga bevis/belägg att elektromagnetisk strålning existerar, hur kan man då nyttja elektromagnetisk strålning om den inte finns?”

  Den elektromagnetiska strålningens teori, s.k. Quantum Electrodynamics, är fysikens stora triumf och den absolut bästa och starkaste teorin någonsin. Inget i hela världen har bättre bevis och starkare belägg än just elektromagnetisk strålning. Du är helt ute och cyklar.

  Du säger även ”Jag har tillräckligt med miljökunskaper för att säga: Är en faktor helt onaturlig i vår livsmiljö finns det all anledning att befara att det kan ge skador på biologiskt liv.”

  Det finns naturliga kärnreaktorer under marken, naturliga gifter, och naturliga faror. Det finns även ”onaturligt” gödsel, medicin, och terapi. Naturlig och onaturlig har inget med saken att göra, frågan är bara hur påverkas biologin? Enligt all forskning så påverkas den nästan inte alls. Bara lite värme. Vid dessa våglängder har ju fotoner väldigt lite energi och kan därför inte åstadkomma särskilt mycket. Du skulle veta det om du hade ett jota vetenskapligt förnuft.

 101. Solveig Silverin skriver:

  Teori är inte detsamma som belägg/bevis. Du svarade inte varför du påstår att ja gär elöverkänslig. Var har du fått de ifrån.
  Mitt yrke är miljöingenjör så därför vet jag en hel del om artificiella miljögifter/faktorer som inte hör hemma i vår livsmiljö. Mikrovågor som nyttjas i denna industriverksamhet finns knappt naturligt i vår livsmiljö och den är fruktansvärt hög nu dessutom är industritillverkad mikrovågsstrålning helt artificiell. Alltså konstgjord och Miljöbalken och försiktighetsprincipen skall gälla för denna verksamhet som är klassad enligt miljööverdomstolen i en dom. Men denna industri hotar kommunerna om de följer Miljöbalken.

 102. Elektronmolnet skriver:

  Solveig, jag svarade visst på din fråga, se ovan. Men att du ska svara på frågor är visst att hoppas för mycket. Var säger socialstyrelsen att 2 miljoner i England är elöverkänsliga, så vi kan reda ut hur den siffran kommit till? Och hur har du fått för dig elektromagnetismen inte är bevisad? (en vetenskaplig teori är uppbyggd av bevis, så det svammlet du just la fram håller inte)

 103. Kalle skriver:

  Solveig, vilken kamera som helst fordrar bevis att elektromagnetisk strålning finns. Det är det kameror gör, samlar strålning. Visserligen en annan våglängd än radio och mikrovågor, men det är precis samma sak. Bevis för mikrovågor hittar du i ditt kök, och bevis för radiovågor hittar du i det faktum att din radio fungerar. Du gör dig själv en riktig björntjänst genom att fortsätta påstå att elektromagnetisk strålning saknar bevis eller belägg.

  Och om du är miljöingenjör så är jag Peter Pan. Radon förekommer naturligt. Vill du ha det i ditt hem? Nä, men helt onaturligt lackat trä och onaturligt smält sand (dvs glas) är säkert helt okej. Med andra ord räcker det inte att säga att nånting är onaturligt och därför är farligt, man måste visa att nånting är skadligt. Hittils har alla försök att visa att folk blir sjuka av elektromagnetisk strålning misslyckats (förutom röntgenstrålning och dylikt, förstås).

 104. Anders Grävling skriver:

  Roligt gäng ni är, oavsett åsikter och kunskapsnivå! 🙂 Den här bloggen blir trist om alla är överens, det kanske är det enda alla berörda kan hålla med varandra om?

  ”Kognitiv beteendeterapi (KBT) […] har visat sig vara effektiv behandling av elöverkänslighet.”

  Herr bloggordförande, det där håller inte. Speciellt inte utan källhänvisning – som du är så noga med när det passar dig. KBT har effekt på de *andra* problemen, inte på elöverkänsligheten – även enligt Hillert på KI som doktorerat i ämnet. Samma Hillert visar att mobilstrålning rubbar nattsömn, även om hon inte tror att det spelar någon roll.

  Vetenskapare borde vara mer nyfikna på det de inte kan förklara – men ni har ju mycket roligare i er åsiktsförening! Så fortsätt krama auktoriteterna! Du skulle aldrig våga byta fot före dem, det vore ju att svära i din sektkyrka.

  Om strålningen inte kokar dig så gör den dig starkare, eller hur 😀

 105. Anders Grävling skriver:

  Hacka lagom på Solveig, det är OK att inte vara överens. Vill ni bara ha bräkande medhåll? Skriv det tydligt i så fall, så får ni vara ifred. Artificiell elektromagnetisk strålning är INTE samma sak som den ”naturliga”, och inte heller effekterna är likartade. Erkänn att det är komplext eller fortsätt bräka dumheter, valet är ditt.

  Och förresten, ni som såg Outsiders (TV5): Vilket häftigt bibliotek i Mora som ger FYRA bibliotekarier dessa ”psykiska” problem. De måste haft en jävligt speciell psykosocial miljö som fick dem att längta ut till isolering och sjukpensionering, eller?

  Spekulera nu, herrar vetenskapare – för det kan ni väl? Eller hellre: kolla fakta och rapportera. Eller ska allt som inte passar in i 1800-talsmallen tigas ihjäl? Det sitter många elskadade ute i skogarna nu tack vare ”vetenskapens” intellektuella funktionshinder: ni bor på kartan, och de i terrängen.

 106. Kalle skriver:

  Anders, visst kollar vi fakta, här är nämligen urdrag ur några artiklar jag hittade i den vetenskapliga literaturen efter ”Electromagnetic hypersensitivity”:

  ”In summary, exposure to a GSM-type signal may result in minor effects on brain activity, but such changes have never been found to relate to any adverse health effects. No consistent significant effects on cognitive performance in adults have been observed. If anything, any effect is small and exposure seems to improve performance. Effects in children did not differ from those in healthy adults. Studies on auditory and vestibular function are more unequivocal: neither hearing nor the sense of balance is influenced by short-term exposure to mobile phone signals. Subjective symptoms over a wide range, including headaches and migraine, fatigue, and skin itches, have been attributed to various radiofrequency sources both at home and at work. However, in provocation studies a causal relation between EMF exposure and symptoms has never been demonstrated. ”

  ”Including studies reported in our earlier review, 46 blind or double-blind provocation studies in all, involving 1175 IEI-EMF volunteers, have tested whether exposure to electromagnetic fields is responsible for triggering symptoms in IEI-EMF. No robust evidence could be found to support this theory. However, the Studies included in the review did support the role of the nocebo effect in triggering acute symptoms in IEI-EMF sufferers. Despite the conviction of IEI-EMF sufferers that their symptoms are triggered by exposure to electromagnetic fields, repeated experiments have been unable to replicate this phenomenon under controlled conditions. A narrow focus by clinicians or policy makers on bioelectromagnetic mechanisms is therefore, unlikely to help IEI-EMF patients in the long-term. ”

  ”In this Study, two volunteer groups of 18 self-reported EHS and 19 non-EHS persons were tested for both sham and real RF exposure from CDMA cellular phones with a 300 mW maximum exposure that lasted half an hour. We investigated not only the physiological parameters such as heart rate, respiration rate, and heart rate variability (HRV), but also various subjective symptoms and the perception of EMF. In conclusion, RF exposure did not have any effects on physiological parameters or subjective symptoms in either group. As for EMF perception, there was no evidence that the EHS group better perceived EMF than the non-EHS group. ”

  Det finns inget bevis för att ”elskadade” är skadade av elektromagnetisk strålning. Signaler från mobiler skadar inte ”elöverkänsliga” individer. Så enkelt är det. Allt annat är nonsens och rädsla för det osynliga och det nya.

 107. Kent skriver:

  ”Vem representerar du eftersom du prata om TROR. Vadå tror, som om folk inte är kapabla att begripa vad de blir sjuka av.”

  Här slår du ju nästan (oavsiktligt) spiken på huvudet, det är ju nämligen detta som är huvudproblemet!
  Nej, jag tror verkligen inte att ”folk” är ”kapabla att begripa vad de blir sjuka av”, det är därför vi har läkare och läkarvetenskap!

  Annars skulle samhället fortfarande syssla med demon-utdrivning!

 108. Elektronmolnet skriver:

  Herr Grävling, visst har KBT effekt.

  Lite klip och klistrande ur Hillert et al 1998:

  The rated degree of hypersensitivity to electricity was significantly lower in the therapy group than in the control group at 6-month follow-up (fig. 2). Three persons in the therapy group did not regard themselves as being hypersensitive to electricity at the 6-month follow-up as compared to none in the control group.

  The rated degree of discomfort from different triggering factors was significantly reduced over time in the therapy group.

  This study indicates that cognitive behavioural therapy may be one way to reduce the discomforts perceived by different triggering factors, and the self-reported electric sensitivity. These results suggest that this therapy is effective in helping the patients test different explanations for, and interpretations of, symptoms and reactions.

  Beneficial results for the reported degree of health disturbance have also been shown for acupuncture treatment of patients with hypersensitivity to electricity [31]. That study was designed to have a control group receiving an unorthodox treatment with needles applied only superficially. The results, however, showed an improvement in both groups. Maybe this, together with case reports of the success of various other kinds of treatment such as shiatsu, antioxidants and reduction of the electromagnetic fields, indicates that one important factor for improvement may be the caring environment rather than any specific treatment.

  Andersson et al 1996 gjorde en liknande studie, även med blinda provokationstest:

  The results from this study show that patients with ”electric hypersensitivity” could benefit from a cognitive-behavioral treatment. The patients’ ratings of their disability were reduced substantially (ie, they ”felt better”). This is at least an indirect support for a psychological explanation of this disorder.

  It must be concluded that the subjects could not discriminate between the two conditions (”on” or ”off”). Only one of the 16 patients was right in all four tests, which is to be expected by chance.

  Intressanta fynd, tycker jag. KBT har effekt, även i så små och korta studier som detta trots allt är. Även intressant att andra terapier som visar effekt också är placebo-behandlingar. Sham-akupunktur gav lika bra effekt som ”riktig” akupunktur.

 109. Erik skriver:

  Hej Solveig!

  Din uppgift om flera miljoner elöverkänsliga har jag inte lyckats hitta någon referens till hos socialstyrelsen. Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap verkar vara den svenska myndighet som fått i uppgift att undersöka elöverkänslighet. I den senaste rapporten (2010) konstaterar de:

  ”Den samlade bilden utifrån vetenskapliga studier kan fortfarande inte sägas ge något stöd för ett samband mellan radiofrekventa fält och akuta symtom eller objektivt mätbara fysiologiska reaktioner.”

  http://www.fas.forskning.se/fas_templates/Page____393.aspx

  Jag förstår att det är omöjligt att övertyga dig om att det handlar om en psykosomatisk reaktion och inte en reaktion på elektricitet. Lidandet är ju verkligt, likaså din övertygelse och dina erfarenheter av att el orsakar symptomen. Det är typiskt för paranoida vanföreställningar att man enbart ser och känner det som bekräftar vanföreställningen och bygger upp mycket avancerade förklaringsmodeller som (för en sälv) är mycket trovärdiga. Det kan uppstå en självförstärkande spiral som gör föreställningarna alltmer komplicerade och invecklade vilket i sin tur gör beteendeförändringarna och lidandet svårare.

  Som tjejen i inslaget på kanal 5 som byggt upp en mycket komplex relation till elektriska apparater. Hon kunde t.ex. använda en platta på spisen men inte två, och kunde prata i sin egen mobiltelefon men inte vara nära andras, och hon kunde bara bo i sin lägenhet i stan efter att någon satt in en fiktiv transformatorlåda över proppskåpet. Eller den stackars flickan som efter att hon flyttat ut i ensligheten upptäckte att hon inte bara led av elallergi utan även av elabstinens om hon inte fick tillräckligt mycket el. Gick hon ut fick hon antingen en allergisk reaktion mot någon skogspromenerande mobilpratare eller abstinens som båda gjorde att hon fick panikångest och började rapa ohejdat. Hemma var precis lagom mycket el som tur var.

  Symptomen och det man är känslig mot tycks vara olika för alla elallergiker. Någon rapar, någon får ont i huvudet, någon får ont i magen, någon får epileptiska anfall. Trötthet, yrsel, muskelvärk, ont i knäna, torr i munnen, svimningar. Några tål inget alls, vissa tål mobiltelefoner men inte TVn. För andra är det tvärtom. Det tycks vara en sjukdom som kan ge nästan vilka symptom som helst och orsakas av en stor variation av mycket specifika elektriska situationer.

  Solveig, efter att du elsanerat dina hus och spenderat så mycket pengar, tid och kraft på att kämpa mot din sjukdom och för din rätt att ha den så skulle det förstås kännas som ett enormt personligt nederlag att ens överväga att det är en psykisk åkomma som skulle kunna lindras med terapi eller medicin. Men ju längre du väntar desto svårare kommer det att bli. Jag hoppas att du någon gång kan tänka dig att försöka. Tänk om det funkar?

  (Det krävs bara en enkel googlesökning för att ta reda på att du är elallergiker eftersom du gillar att prata om din sjukdom i media. Jag hoppas du inte lider för mycket av att läsa mitt alltför långa inlägg.)

 110. Anders Grävling skriver:

  Finfint att ni fick in citaten från Hillerts avhandling här – det är nyttig läsning. Det ÄR värt att notera att shiatsu, akupunktur och t.o.m. låtsasakupunktur har bättre effekt än kbt på elöverkänslighet. Det är också anmärkningsvärt att kbt sägs ha effekt på alla, vare sig de är elöverkänsliga eller inte: humbug således? Du kan också studera avsnittet som berättar att elöverkänsliga inte på något sätt är märkligt funtade psykiskt, det undersöktes också. Ingen signifikant skillnad – så du är på hal is varje gång du avfärdar elöverkänslighet som pjosk och paranoia.
  Lena tolkar sina resultat enligt sin förutfattade mening – stick i stäv med god sed. Men i ”Table 5” s 44 syns det ganska tydligt hur väl hon lyckas med behandlingen. Inte!
  – Hillert 1993: 10 av 18 förbättras – möjligen genom fortsatt ”undvikandebeteende”. Vad bevisar det? Skratt!
  – Hillert et al. 1998: ”No difference between groups.” Lena kan inte förklara varför det inte är någon skillnad mellan grupperna – både kontrollgruppen och de elöverkänsliga får tydligen viss hjälp att bemästra den panik som förvärrar symtomen? Vad säger det om kbt?
  – Hillert et al. 2001: genom att ge mindre än en kvarts brustablett C-vitamin/dag kan Lena UTESLUTA att antioxidanter har effekt. Halleluja vilken skitforskning, hur kan en medvetenskapare plötsligt acceptera sådan smörja?

  Men du som är uppenbart kartesianskt funtad och tar ande/materia-dualismen på allvar år 2010 … för dig finns det bara fysiska fenomen, som är verkliga, och psykiska fenomen, som man kan bortse ifrån efter som de inte kan mätas med reduktionistiska metoder. Det är så patetiskt korkat att det brukar krävas mångårig utbildning för att gnugga in dumheterna.
  Att t.ex. begära av tjejen i Outsiders att hon ska bete sig rationellt och ha korrekta förklaringar till sina symtom är riktigt lågt. Det är inte hon som gillar vetenskap, det är du! Och du har inte tillstymmelse till förklaring, bortsett från det självklara – att betingning och bristande kunskaper gör hennes livssituation ännu mer bisarr och svårhanterlig. Elsanering görs regelmässigt på banker, och även i Socialstyrelsens egna lokaler – vilket du borde håna med eftertryck i konsekvensen namn: Kräv att de ska ha lika mycket skit virvlande i luften som vi andra! Minst!

  Om du verkligen vore intresserad av elektriska och magnetiska krafters inverkan på levande materia skulle du:

  1. Kontakta FEB och Vågbrytaren och be att få tala med någon av de tekniker och ingenjörer som offrat hälsan fullständigt pga. att de ÄLSKADE sitt tekniska jobb och sist av alla förstod att det gett dem funktionshindret elöverkänslighet. Säkert ofta i kombination med andra faktorer i arvet och miljön, för så ser ju den levande verkligheten ut: Utom för renodlade reduktionister, som tror sig studera livet genom att dissekera utplattade substrat, lika döda som Descartes. ALLA får inte allergichocker av jordnöt, men vissa får det – oavsett din åsikt. ALLA rökare dör heller inte i cancer, men vissa. Och elöverkänsliga blir bättre i elfri miljö, oavsett forskningsläget.

  2. Läsa annan litteratur än de fördummande och enkelspåriga grejer du hittar i SSM:s snäva urval. Det är mycket svårt att inse fakta innan verkligheten slår dig i huvudet, men vill du lära dig något nytt så måste du tänka självständigt. Men alternativet är mycket bekvämare och roligare: Humma instämmande när professorerna Ingvar, Hillert, Ahlbom kallar elöverkänslighet psykiskt betingad hysteri. Du väljer, jag vill inte hindra dig.

 111. Johan H skriver:

  Det skulle kunna vara så att elöverkänsliga egentligen är känsliga för någon kemikalie som avges av elektriska apparater, t ex flamskyddsmedel. Det skulle förklara varför vissa mår dåligt av apparater som står påslagna i rummet en längre tid, men inte när apparaten göms bakom en vägg, eller i en låda, för att testpersonen inte ska se om apparaten är påslagen eller inte; och inte heller om apparaten slås på och av under kortare tid, eftersom kemikalierna avges långsamt, och mängden avgivna kemikalier har ett starkare samband med apparatens temperatur än om den är påslagen eller inte.

  Om det skulle vara så att det har med kemikalier att göra, skulle elöverkänsliga kunna få upprättelse och kunna få lindring genom att den skadliga kemikalien togs bort, men att elapparaten (samerad) skulle kunna få vara kvar. Forskarna och de elöverkänsliga skulle behöva tänka om, och skeptikerna skulle behöva nyansera sin kritik.

 112. Lina skriver:

  Vilken FANTASTISK debatt!
  Kollade på Outsiders på kanal5play.se och satt i min ensamhet och kved! Stackars människor!
  Jag håller till fullo med signaturen ”Erik” i denna debatt, även om jag läst den från början^^, och även håller med ”Medvetande” (eller hur det nu var). Men för att förtydliga en sak, psykiskt sjuka människor måste komma till insikt själva, ta tex en kvinna med anorexi. Det spelar ingen roll att du talar om för henne att hon inte är tjock. Hon ser inte det, alltså finner jag det förvisso underhållande, men ändock meningslöst att debattera med sådana som signaturen ”Solveig”, och ”En som varit”. De måste komma till insikt själva.
  Vad jag INTE kan förstå är läkaren i programmet (Outsiders alltså) som åkte ut på hembesök till paret(!) i husvagnen. Var hon förklädd psykiatriker eller vad?! Må väl nu, och ta det lugnt med foliehattarna!

 113. Lina skriver:

  Och ja just det, vid eventuell utbetalning från elbolagen, tveka ej! Jag är alltid i behov av lite extra cash!^^

 114. Elisabeth skriver:

  Jag blir så frustrerad när jag läser alla insändare.
  Vilken ironi. Det är lätt att säga en massa saker när man inte själv är ”påverkad” av elektromagnetiska fält. Det är bara vi ”elöverkänsliga” som känner av detta som verkligen VET hur farligt det är att utsätta sig för starka magnetiska fält och känner hur obehagligt det kan vara, det påverkar nervsystemet och det påverkar hela kroppen. Kroppen tål inte hur mycket som helst. Nä, lyssna på dina medmänniskor. Sen att det finns människor som av någon konstig anledníng som vill dölja detta, vad kan man vinna utav detta måntro? Vad är man rädd för? Ja, fundera på de du….

 115. Kent skriver:

  Nej, Elisabeth, jag vet!

  Samma sak med mig, tycker det är lätt för alla att kritisera mina upplevelser när de själva inte blivit kidnappade av ett UFO! Det är bara vi som har upplevt detta som vet hur otäckt det är!
  Av nån anledning vill folk dölja alla UFO-kidnappningar, undrar vad de kan vinna på det?

  Nej det är dags att vi blir tagna på allvar och att det blir lagar på att förbjuda parabol-antenner och flygplan, det är ju faktiskt de som lockar till sig ufo:s som alla vet!

 116. HF skriver:

  Att elöverkänslighet skulle vara en fobi är trams. Ofta kommer symptomen som yrsel, huvudvärk, sömnsvårigheter, eksem, hörselnedsättning, ledvärk mm först. Den som har dessa problem går då till en läkare som efter massor av tester inte kan förklara symptomen. Är man då sjuk så länge man inte vet vad man lider av? När man sen upptäcker att ens besvär orsakas av strålning blir man plötsligt hypokondriker och har fobi för el.

  Symptom som astma, allergier, eksem och hörselnedsättning är inga psykosomatiska besvär. Men dessa problem kan försvinna när man elsanerat och fått bort de elektromagnetiska fälten.

 117. Charlotte skriver:

  Ingen ide prata med någon som har tunnelseende och bara ser sin egen ”sanning” och inte förstår att det finns andra sidor i livet. Men, jag själv har jobbat som datatekniker, ett jobb jag älskade. Jag var ofta i stora datarum med mycket strålning så klart. Tänkte inte på strålningen i min karriär. En dag klev jag in i ett av datarummen och ett illamående vällde över hela kroppen. Samma symptom uppkom varje gång jag klev in i rummen. Det kallas förmåga att känna av att det finns Elektriska fält och detta är helt naturligt att känna av. Inget sjukt alls. Fick avbryta mitt jobb. Och så säger du att det är inbillning… Skratt! Forskning från bl a Tyskland, Österrike, Frankrike visar att mobilstrålning påverkar den mänskliga cellvävnaden. I dessa länder har de förbjudit högstårlande mobilmaster, vilket svenska regeringen har tillåtit i Sverige. Sverige är ett försöksland med höga strålningsområden. Läs den objektiva, icke köpta forskningen innan du yttrar vad du ”tror”.
  Charlotte
  Charlotte

 118. Charlotte skriver:

  Erik. Du hänvisar till Socialstyrelsen. Tycker du att de gör ett bra jobb, omplacering av barn som blivit misshandlade i nya familjer, de säger att småbarn från under 1 år ska ha lättmjölk (när de behöver riktigt fett), de säger att småbarn ska äta margarin (som innehåller farliga syntetiska fetter som förkortar livet, se engelsk forskning gjord av läkare – de kallar margarin för ”shortenings” = förkortning, förkortning av vad? Livet.) Socialstyrelsen säger att Cyanid är ofarligt att äta. Vårat bordssalt innehåller cyanid (det som tyskarna avrättade judar med). T o m med Kemikalieinspektionen inser att det finns ingen forskning gjord som gör att man kan godkänna syntetisk cyanid som livsmedel. Socialstyrelsen gör allt som EU bestämmer. De har inga kemikalieexperter som verkligen kan kemikaliekedjor och hur det påverkar den som äter det.
  Charloote

 119. Charl skriver:

  Alla ni som säger att strålning inte påverkar. Nicolas Tesla var den som uppfann hur man kan ex spränga en stor byggnad i luften m h a elektriska frekvenser…!! I New York.
  Säger ni att det inte har inträffat??? Om en byggnad kan sprängas, vad tror ni kan hända med mänskliga varelser.
  Charlotte

 120. Charlotte skriver:

  Medvetenhet – du säger ”Men det är mer än så; när exvis personer som påstår sig kunna känna av påslagna mobiltelefoner totalt misslyckas med detta i blindade försök (och istället reagerar på när försöksledaren ljuger och säger att den är på, när den egentligen är av) bör man bli tveksam och fundera på alternativa hypoteser.” Är du naiv eller vad ligger bakom dina tankar eg?
  Psyket styr det mesta av vad vi människor gör i vår vardag som baseras på våra tidigare erfarenheter, detta är en överlevnadsinstinkt annars skulle våran art dö ut. Ex Hitlers underhuggare som gjorde experiment på fångar, små barn som vuxna, visste detta och kunde därmed styra deras handlingar! Alla som har läst lite psykologi, hjärntvättning, manipulation osv fattar detta.
  Charl

 121. Kajsa skriver:

  Detta verkar som en omöjlig diskussion. De som anser sig vara elöverkänsliga (eller fobiska) vill inte tro på forskning och att fobin (som jag väljer att kalla den) är framkallad av rädsla för elen. Hur absurt vore det inte om en person som har fobi mot öppna ytor, folksamlingar (det som förr hette ”torgskräck”) skulle vidhålla att de öppna platserna är farliga och därför måste undvikas (de kan ju vara farliga också) men likafullt är det en fobi som kan behandlas med terapi, t ex KBT. Skulle det vara ett nederlag att erkänna det? Att sedan påstå att de misslyckas med att känna av påslagna apparater vid tester för att kroppen redan är så sönderstressad, låter som att tala mot sig själv samtidigt som man ger en icke hållbar förklaring till resultatet. Är man så sönderstressad vore nog KBT en lösning. Jag har en nära anhörig som anser sig vara elfobisk (mitt ord) och inte arbetat på 10 år som inte kan känna av våra apparater om hon inte vet att de är påslagna. Det är ingen vetenskaplig test, bara evidens i det verkliga livet. Har man mobilen på ljudlöst i närheten och hon tror den är avslagen så känner hon ingenting. Likaså med bilradioapparater där man bara skruvar ned volymen etc, etc. Hon har då levt på socialförsäkringen i 10 år och vägrat inse att annan hjälp skulle vara möjlig. Elfobiker ställer sin egen diagnos och är oantastbara.

 122. Kent Närling skriver:

  Bra sammanfattat Kajsa!

  Men jag har alltid frågat, hur löser man detta?
  Det är ju sannolikt inte så att din anhöriga är illvillig eller korkad?
  Jag tror att svaret är att det måste finnas människor som tar dessa männskors problem på allvar och försöker komma fram till den verkliga orsaken!

 123. En som varit skriver:

  Ja, vad kan man säga om sådana inlägg. Jag har varit elallergisk och det var förbannat illa. Om jag hade trott på forskningen skulle jag ha behövt kämpat i flera år för att bli trodd, istället la jag mitt fokus på att bli bra. För att det ska fungera behövs ekonomi och de flesta människor har vare sig ekonomi eller kanske förstår att man kan bli bra från det mesta. Som t ex andra former av allergier, eksem etc. Ni tittar på en symptom och försöker få in den till en psykologisk förklaringsmodell bara för att det inte finns relevant forskningsunderlag. Det är lite skrämmande att ni överhuvudtaget uttalar er om sådana saker och vem ger er rätten till att diagnostisera andra människor? Grunden till allt detta är en cocktail av olika element – och tittar du på många sjukdomar så kan du se otroligt lika sjukdomsbilder. Får en att tänka till kanske – vi har över 100.000 kemiska ämnen i vår mat luft etc. Om ni nu förstår allt så bra så kan man kanske fråga sig varför vissa människor får vissa sjukdomar och andra inte – som t ex svininfluensan. Förstår man också att det vi har idag – har vi aldrig haft förut – det gör att det är en extrem situation att då hävda att vissa system som inte kanske är i tipp topp form – kanske blyförgiftade etc eller har gått för mycket på mediciner som antibiotika som slår ut kroppens försvarsmekanismer. Vill du ha ett handfast råd – donera cash till din nära anhörig så att hon kan avgifta sig – äta juste mat så hon kan ta ner sitt system från Fight and flight. Sluta med dina små experiment det gör bara att människan blir mer stressad av att försöka övertyga dig om att hon faktiskt inte mår bra. Människan blir påverkad av alla elektriska fält, flimmer etc – och det som ryker först är det endokrina systemet. Så våra kroppar klarar helt enkelt inte av denna belastning – så enkelt är det. Och svar till den sistnämnda – om du verkligen vill göra skillnad här i världen – varför sätter du inte upp en forskningsfond som tittar på allt i ett juste helhetsperspektiv – och inte stirra sig blint på att ifrågasätta det som får människor att tippa över. Det finns många organisationer världen över som skulle gladeligen välkomna ett sådant initiativ.

 124. Kajsa skriver:

  Till En som varit, tyvärr har jag svårt att begripa vad du skriver. Vad skulle pengar till bra mat göra för skillnad, hon har pengar och äter vad jag ser nyttigare mat än de allra flesta. Att jämföra med andra sjukdomar som svininfluensa och likande verkar mycket märkligt, dessa sjukdomar går att diagnostisera och ta prover på. Och mina små experiment ? Det är bara vardagsliv vi lever där hon kan vara med utan att bli dålig för att hon inte vet att apparaterna är på, är inte det bra?
  Är det helt främmande för er att det finns psykologiska förklaringar till kroppsliga åkommor? Varför är det så svårt att bejaka det och försöka bli bra med psykologisk behandling? Det är inte samma sak som att vara psykiskt sjuk som många skriver. Avgiftning och allt du föreslår låter ju som något ni själva hittar på för att slå mot allt annat än det egna beteendet.

  Ja Kent, jag tycker man ska ta dem på allvar och det har jag försökt att göra i många år. Men det är inte så lätt när dessa personer organiserar sig i en förening som gör allt för att hålla kvar dem i ”sjukdomen” och vägra lyssna på något annat. Jag har mycket kontakt med företagshälsovården genom mitt arbete. Där har man en klar policy att inte elsanera arbetsplatsen osv utan istället på ett tidigt stadium ta upp andra förklaringsmodeller. Tyvärr är det väl så att elfobikerna möter många människor som vill vara ”snälla och förstående” och på det sättet håller kvar dem i sin övertygelse. Det är som att jämföra med de som vill vara snälla och alltför förstående mot missbrukare och istället blir möjliggörare. Jag ser ingen ände på detta problem förrän denna generation dör ut, men jag ser hur familjen som lever med en sådan person får försaka och ställa om hela sitt liv för att elfobiker inte vill reflektera och ta råd om andra förklaringsmodeller.

 125. En som varit skriver:

  Jag förstår att du inte förstår någonting. För du har ju uppenbart inte någon som helst kunskap om vad som påverkar kroppen.
  Om du tror att jag problem med mitt beteende – som du inte har en aning om – du känner inte mig – då tycker jag att du har problem som måste gå in i en debatt med en massa förutfattade meningar om vad som är ett psykologiskt betingat beteende.
  Om inte du förstår att det finns olika sätt att se hur en människa fungerar, hur en kropp är uppbyggd – vad ett raserat immunförsvar innebär – då tycker jag faktiskt inte att du ska uttala dig. Det beskriver egentligen bara att din världsbild är extremt liten. För mig är det precis tvärtom först kommer kroppen som genom sina signaler sätter kroppen i fight and flight vilket kan påverka psyket, hjärnvågor etc. Men om ni tror som de flesta inom den evidensbaserade skolmedicinen att effekten av någonting är sjukdomen – då blir man aldrig bra.
  Jag tycker inte alls att det heller är en dålig jämförelse för vad jag gjorde var att ifrågasätta varför vissa människor insjuknar och inte andra – förstår inte du det? Jag tycker verkligen att du ska läsa igenom vad själv skriver och bedöma dig själv efter ett psykologiskt beteende. Lider inte du av något som måste korsfästa och baktala elallergiker för att de är med i en organisation eller som du uttrycker det – för att de inte tar till sig dina magnifika råd?

 126. Kajsa skriver:

  Så kallade elallergiker verkar lika uppladdade som ordet. Jag baktalar inte, jag har levt 10 år nära en sådan person och har sett hur samma person agerar och reagerar när hon inte vet att apparater är på. Jag vet inte vad ni ger för förklaring till det, men det sorgliga är väl att till skillnad från dem som har fobier mot andra saker, så klarar inte elfobiker att se den möjligheten. Jag skulle inte vilja något hellre än att denna person blev av med sin fobi, men då måste man FÖRSÖKA ge en sådan behandling en chans och där tar det stopp.
  Sedan är det ju så att de symtom de uppvisar såsom hjärtklappning, koncentrationsstörningar, hetta i kroppen, trötthet, utslag i huden, sömnstörningar mm är typiska stresssymtom som man får vid andra stressrelaterade symtom och fobier. Dessa symtom behandlas mest framgångsrikt med KBT och ändrad livsstil, inte med att isolera sig i skogen eller avstå från ett normalt leverne för sig och sin familj.

 127. En som varit skriver:

  Ok, Kajsa, där går dina och mina åsikter isär. Du kan inte behandla en människa som har sådana stressors i sitt system med KBT – visst du kan förändra en människas tankesätt men det gör inte att hon blir av med sina symptomer. Det som det möjligen skulle göra är att hon får acceptans och på det sättet blir aningens lugnare. Men du måste förstå att vad vi pratar om här är först kroppens reaktioner som påverkar hjärnan. Det är därför till exempel akupunktur har visat sig vara mycket verksamt för människor med elallergi – men kräver daglig behandlig under längre tid. Och sedan tycker jag att stressrelaterade symptomer och fobier är det luddigaste begrepp som finns. Vad för stress? Ok om du är orolig för framtiden, känner skuld, har ett trauma, skilsmässa, dödsfall etc – då kan KBT hjälpa. Men när det handlar om det här – OK byta livsstil – men enligt dig så förde din nära anhörig en hälsosam livsstil. För mig är till exempel inte de symptomer som du beskriver frammanade av psyket. För mig är det typiska symptomer på en kropp vars immunsystem är i kris. Och då får man kolla igenom – varför är hon känslig? – varför reagerar hon så starkt? har hon gjort tungmetalltest, systematisk candida, parasiter? Hur fungerar hennes system – munhålan, lever, njurar, avgång, hormoner, samlar hon vatten? Finns det mönster på hur hon reagerar på mat? Vad gör henne bättre? Jag håller med om man kan inte fly till skogs för strålning når överallt nu. Men du kan få ditt system att reset – dvs att du faktiskt renar din kropp. Sedan så är det ju så som nämnts tidigare i den här debatten att KBT är inte så himla framgångsrikt med människor i akuta förgiftningsstadier – som t ex även finns i andra sk diffusa sjukdomsdiagnoser som kronisk trötthetssyndrom, Fibromyalgi osv. Vad EMF gör är att det förvärrar – det blir en total överlastning av systemet. Jag skulle till och med våga att säga att det är en cocktail av symptomer som utlöses i samband med strålning. Och som jag har nämnt tidigare – när man väl blir sensitiv mot strålning så går det väldigt fort att bli ultrasensitiv. Med KBT måste du som jag nämnt tidigare kunna tänka och hålla koncentrationen. Och du kan inte behandla ett system som är i Fight and flight med snick snack.

 128. En som varit skriver:

  Glömde även att säga att strålning i övermängder även påverkar vårt egna elektromagnetiska fält och det är det som drar igång degenerationen i kroppen.

 129. Kent skriver:

  En som varit:
  ”strålning i övermängder även påverkar vårt egna elektromagnetiska fält och det är det som drar igång degenerationen i kroppen.”
  Snälla, kan du inte hänvisa till nån referns som bevisa detta pseudo-vetenskapliga påstående?
  Skulle vara rätt kul att läsa den texten, vågar nog gissa att den leder till homeopati eller annan ”holistisk medicin” el liknande, alltid kul läsning…

  Nej, att basera ett resonemang på en annan lögn eller osanning leder ingen vart, det är som att bygga en pyramid på molnen, spelar ingen roll hur välbyggd den är, den faller ändå…

 130. En som varit skriver:

  :)) Ok, om du inte ens än gång har en öppenhet eller kunskap om det eller känner av det – eller förstår att allt har fält omkring sig. Jag orkar faktiskt inte researcha fram saker till folk som inte ens har den förförståelsen. Du kan checka själv – gör ditt eget jobb.

  Om du inte förstår något – så måste du faktiskt ta det ansvaret att researcha själv. Dessutom så skulle det inte spela någon roll med vad jag skulle presentera för material för du skulle ändå hitta någonting att gå igång på eftersom du är en skeptiker med en skeptikers världsbild. Och då kan man inte göra så mycket mer…

 131. Kent skriver:

  Att allt har elektromagnetiska fält runt sig var inte det som jag ifrågasatte, det får man väl acceptera i som en rimligt sanning i viss mån.
  Men att det är ”påverkan” på vårt ”eget” elektromagnetiska fält som drar igång ”degenerationen i kroppen” som är det pseudovetenskapliga bs som jag syftade på!

  Det finns massor av BEVISAD effekt av strålning, men ingen av dessa bevisade effekter har (mig veterligen) något att göra med att kroppens ”egna” magnetiska fält påverkas!
  Du får dock gärna visa på nån sån artikel som påvisar detta.

  Och jag har researchat, men det kan ju vara så att du hittat nåt som jag inte hittat?
  Att du säger att jag är en skeptiker tar jag som en komplimang, jag baserar mycket hellre min världsbild med en sund skepsis på allt jag hör innan jag kunnat verifiera det.

  Till skillnad från dig så är jag faktiskt intresserad av vetenskap och artiklar som har bestått kritik från andra kollegor (sk ”peer review”) och det finns faktiskt gott om sånt material i forskarvärlden!

  Det kan mycket väl vara så att forskare HITTAR bevis för skadlighet från tex elektromagnetisk strålning som vi inte känner till idag, jag finner det tom för mycket troligt och isåfall är jag mycket intresserad av att få reda på det.
  Däremot finner jag det mycket osannolikt att sådana fynd lär stödja det som du kallar elalergi eller liknande!

  Men jag kan naturligtvis ha fel, men EN sak kan jag lova dig: Om du kan ta fram NÅN bevisning för att ”elallergi” orsakas av elektromagnetisk strålning och denna bevisning är korrekt gjort enligt vetenskapliga principer (http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_method) så skulle det inte vara nåt problem överhuvudtaget att få det publicerat tom i vetenskapliga tidskrifter och skapa en sensation!

  Och innan du börjar prata om ”konspirationer” och ”vetenskapliga samfundet” etc så kan du ju läsa artikeln ovan från wikipedia, den är ju inte på nåt sätt vinklad utan helt enkelt beskriver en objektiv metod för att analysera och verifiera vetenskapliga teorier!

 132. Kajsa skriver:

  Till En som varit, hur kommer det sig att du begär att alla andra ska vara öppna och kunniga när du själv envetet bestrider all kunskap som andra har?
  Vill alla elfobiska ha kvar sina problem?

 133. karolina skriver:

  Hur kommer det sig att samtliga i elövekänsligas förening kommer från Tandvårdskadeförbundet och har kvicksilver/tungmetallförgiftning med symptom-huvudvärk, sömnsvårigheter, hetta i huden, illamående, kramper i magen, yrsel, leverpåverkan osv. Hur kan dessa personer köra bil, använda mobiltelefoner, resa utomlands, använda dator, vistas i stadsmiljöer utan problem. Undrande karolina

 134. karolina skriver:

  I Sverige finns olika versioner av elöverkänslighet.
  Elöverkänslighet är ett annat namn på radiosjuka, radiotelegrafistsjuka och är ingen allergi. Personer som blivit sjuka av radiofrekvent strålning har inte en allergi. Det är betydligt allvarligare än så.

 135. Psyko skriver:

  Jag har träffat en extrem elallergiker… (iaf påstår hon detta)…
  Jag skulle köpa en sak av personen och fick veta när jag nästan var framme att hon var elallergiker…
  Jag ombads lämna mobilen avstängd i bilen, och bilnyckeln, parkera ett tiotal meter bort, och inga andra batteri saker med in… ok, inga problem, jag gjorde allt hon sa, blev även nyfiken på allergin, och fick förklarat precis alla symtom som det står ovan, Och att hon faller ihop ifall hon kommer nära en 3g telefon, och 3’s nät är värst, (jag har tre)..

  Hursomhelst, tyckte det var riktigt tråkigt att höra om detta problemet, och tänkte det måste kännas förj*vligt… nån dag senare ångrade jag mitt köp, och åkte tillbaka för att lämna tillbaka…
  gjorde detta och hade min 3G telefon PÅSLAGEN med mig! vad händer…. absolut ingenting!
  …. Varför reagerade hon inte? en vän i bilen hade sin telefon med 3g på också…

  Jag kände mig rätt så lurad, och har nu kommit fram till att personen inte mår bra psykiskt… för det är där det måste sitta enligt MIG. Det är jättesynd tycker jag att det är på det viset.. men jag fick ett bevis på att det inte har med 3g nät att göra iaf.

  Och all denna predikan om ALLT som rör elallergi, elsanering etc… för mig blev detta nu en stor bluff..

 136. Kajsa skriver:

  Psyko, jag kan bara hålla med i det du skriver. Se mina tidigare inlägg längre upp. Jag kan också tillägga att min ”släkting” nu har utvidgat detta ännu mer och säger att hon inte kan ringa till någon i vanlig telefon längre, utan ska vi umgås måste vi skriva till varandra. Jag gör inte det, för samma person kan flyga utomlands flera gånger om året och strosa i Stockholms innerstad där alla är utrustade med mobiler. Det går bra. Att försöka få personen att se andra förklaringar än elen trots att hon själv borde se detta är omöjligt. Ja det är en bluff, men en bluff som de själva tror stenhårt på.

 137. karolina skriver:

  Har ni inte förstått vad det handlar om. Föreningen tiilhär telecomindustrin/ICNIRP och arbetar för mobilindustrin. Personerna är kärnfriska enl medicinska utredningar på sjukhus. Bra renommé för mobilindustrin. Ingen blir sjuk av radiofrekvent strålning. Regeringen, Strålskykddsmyndigheten, Socialstyrelsen är inblandade samt FAS. All forskning om elektromagnetisk strålning har gjorts på dessa amalgampatienter i decennier. Var finns de som verkligen är sjuka av radiofrekvent strålning. I Europa finns över 20 milj. skadade. Och det ´handlar inte om el och magnetfält.

 138. Kajsa skriver:

  Karolina, jag förstår inte riktigt vad din point är.
  Vilken förening syftar du på?

 139. karolina skriver:

  Föreningen som åsyftas är Elöverkänsligas Riksförbund.
  Det pågår en gigantisk mörkläggning i Sverige betr.
  strålningsriskerna.Strålskyddsmyngiheten far med osanning. svenska folket har förts bakom ljuset i decennier.
  Granska emr-föreningar utomlands. electromagnetic
  radiation victims.

 140. Kajsa skriver:

  Är du själv med där?? Och vem säger att strålskyddsmyndigheten far med osanning? Finns det belägg för det? Är inte det också att föra människor bakom ljuset att påstå det? Jag har träffat människor (elfobiker) som är med i Elöverkänsligas förbund och alla säger att forskningen är mutad att komma med osanna uppgifter. Det låter mer som hjärntvätt än något annat.

  Är det inte sådant de håller på med i sekter?

 141. Psyko skriver:

  lätt att skylla på att de far med osanning, och ljuger för världen…

  Samma kan man väl då säga om folk med ”elallergi”?
  De kostar samhället massor av pengar i sjukbidrag, sjukpension.

  Läste ett antal artiklar om elallergi och blindtester, där elallergiker säger att det är ”orättvisa tester” ? på vilket sätt då?
  De är ju inte påverkade överhuvudtaget av el de utsätts för i blindtester, och plötsligt när allt är avstängt vice versa… Blindtester är enligt mig helt rätt. Vet man om att något är ”strålande” så blir man sjuk direkt, och tvärtom…
  Är inte de ganska så påtalande om att det sitter i huvudet?

  Jag säger inte att ALLA som är känsliga ljuger, men jag är övertygad om att det ligger mycket psykologiska händelser/tankesätt bakom ”allergin”.

  Jag tycker man ska åka hem till elallergiker och göra blindtester, ett par ggr med elutrustning, telefoner etc, och andra gånger ska man komma till personerna helt ren på allt…

  Det är inte någon form av terror, utan ett enkelt sätt att säkerställa symtom på individen.

  Med tanke på att det inte finns några vetenskapliga bevis till 100% så måste man enligt mig testa med en sådanhär metod.

  Som elallergiker hade jag varit tacksam för detta, då jag mer än allt hade velat få ett svar på vad som orsakar min sjukdom.

  Jag förstår av personen jag träffat att det är fruktansvärt psykologiskt hårt och svårt att ens yppa något sådant här. Då det helt 100% enligt henne beror på just strålning från el,mobil,batteri…

  VARFÖR? kan man inte vara just öppen och försöka hjälpa personen som försöker hjälpa dig?

  Jag vet också att man kan orsakar egna sjukdommar och skador på sig själv genom att fokusera på att man ”är” sjuk och att man har symtom.
  Jag kan själv frammana huvudvärk, bli blek, illamående… Det är inte särkilt svårt, jag fokuserar och tänker mig sjuk.

  Människors psyke och tankekraft är enormt starkt, när man fokuserar. Men folk verkar inte inse sådant. Men jag själv vet, och talar av egna erfarenheter, så mina ord är enbart mina.

  Jag klankar INTE ner på elkänsliga.
  Det jag menar och tänker är just att kunna vara öppna, och att fokusera på att få hjälp, och man måste börja någonstans, och i o med att forskning inte kan bevisa något som detta på rak arm, så utför blindtester.
  Men elkänsliga måste givetvis vara öppna med att det faktiskt! kan bero på psykologiska plan att man är sjuk.

  Personen jag träffade självömkade sig enormt mycket, och pratade endast om just mörkläggning hos strålmyndigheten, och först när man ”blivit elallergiker” så fick man ta del av hemligt material om att el och strålning kan skada enormt mycket, och det låter lite väl otroligt att man får ta del av hemliga uppgifter först när man blivit sjuk…
  Varför sprids det så dåligt då?
  ja just det… elallergiker kan väl inte surfa på nätet eller ta kontakt med andra människor?

  Så är inte fallet eller hur?
  Jag tycker det låter osannoligt och otroligt iaf.

  Och jag tror att enormt många elallergiker har en psykisk störning och inbillar sig sin sjukdom.
  Det är MIN åsikt.
  Jag vill jättegärna hjälpa elallergiker, men de måste själva vilja ha hjälp och inte ta ”kritik” och bli förbannade när man ifrågarsätter. Som jag skummläste förut så stod det något om att vi kritiker inte är ”öppna”, men jag måste säga att det är inte många elallergiker heller.

 142. olle skriver:

  Mikrovågor (högfrekventa radiovågor från 300mhz och uppåt finns i all trådlös kommunikation)
  det är ingen nyhet att mikrovågor påverkar hjärnan elektiska system. Det har NASA känt till sedan 60-talet då astronauter fick samma symptom.

 143. Kajsa skriver:

  Olle, vilka symtom fick astronauter?

 144. Stefan skriver:

  Redan i borjan pa attiotalet borjade jag ha problem med datorskarmar. Detta var ingen inbillning. Mina hander varkte nar jag satt framfor datorn. De var dessutom svullna. Det var ingen inbillningssjukdom. Med tiden var jag tvungen att sluta med att arbeta med programmering. Over tjguo ar senare ar jag fri fran besvaren vilket bevisas av att jag sitter framfor skarmen och skriver detta inlagg (jag bor fn i australien, utvandrade for att inte tillbringa mitt liv i min lagenhet). Genom att ha studerat kinesisk medicin forstod jag anledningen till min sjukdom. Mina lungor som jag haft problem med, bronkit, fungerade inte och som resultat hela energisystemet havererade. Det ar viktigt att papeka att det inte ar stralningen i sig som orsakar problemen men var kropps reaktion pa stralningen. I mitt fall uppfatttade kroppen stralningen som kyla och stangde blodkarlen vilket orsakade besvaren . med vita fingrar! Forst genom att ha botat mig fran bronkit har jag kunnat tala datastralning, anvanda mobiltelefonen, ga in i affarer, etc. Varfor har man den sortens problem mest i Sverige? Enkelt, kanslor ar energi och svenskarna ar tyvarr varldsmastare pa att fortrycka kanslor. Som ett resultat darav blockerats energistrommen i kroppen vilket gor att den regerar pa fel satt pa externa signaler. Genom att ova Tai Chi och Qi Gong har jag kunnat reparera skadan och antligen, manga ar senare kan jag anyo anvanda datorn. Manga diskuterar fragan men valdgit fa inser vad det handlar om. Det ar som skillnaden mellan veta att det gor ont att foda barn och foda barn. Jag vet. Det gar att bli kvitt elallergi genom att reparera energisystemet i kroppen. Tyvarr ar detta inte nagot moden medicin kan hjalpa med. Kineserna visste 2000 ar sedan att energi drivs den manskliga kroppen vilket medicinen fortfarande inte insett.

 145. Xun skriver:

  Haha, hittade hit igen efter typ 3 år.

  Det är Väldigt kul att se samma försvarstekniker hos folk med elkänslighet som folk som tror på alternativmedicin (och de grupperna överlappar nog ganska stort).

  ”ELAKA FÖRETAG/REGERINGEN TYSTAR NER SAKER!!”

  ”Det går inte att mäta” (Fast det går)

  Stefan: Bara för att man har fysiska sympton så betyder det inte att sjudomen inte kan vara psykosomatisk. Hela grejen med psykosomatiska sjukdommar är att det är vanföreställningar som är så starka att de kan yttra sig fysiskt. Ingen säger att elallergiker och dyl. hittar på, utan vill att de ska söka hjälp hos t ex en psykolog som kan hjälpa dom.

 146. Josef Boberg skriver:

  IT-smogen är ej harmlös – som jag ser det.

 147. Solveig Silverin skriver:

  För det första skulle jag vilja granska studien, jag tror inte ett skit på resultatet. Jag har granskat flera provokationsstudier och metodiken är ovetenskaplig dessutom redovisar de inte resultat enligt vad de kommer fram till.

  Och hur kunde elöverkänsliga skilja ut en mobiltelefon monetarad på huvudet och de starka fält en magnetröngen? Jag hade aldrig klarat det, därför tror jag inte ett skit på att försökspersonerna påstått att de inte känt av magnetröntgen i så fall var den avstängd om de hade provat om de kände av kameran före testet. Två fruktansvärt starka källor därför betvivlar jag att personerna var elektorsensitiva. Jag vet att de i dessa provokationsstudier nyttjat sk elöverkänsliga som kan arbeta 8 timmar dagligen framför en bildskärm då är man INTE elöverkänslig!

  Som exempel vaknade jag en morgon och kände mig för ovanlighetens skull riktigt utvilad och den ständiga huvudvärken var helt borta som jag normal hade när jag vaknade. När jag berättade detta för en arbetskamrat som bodde i samma område, fick jag veta att strömmen varit avstängd under hela natten.

  Hur kunde jag fysiskt/medicinskt reagera på att elen var avstängd när jag sov? När jag var fullständigt omedveten om att de stäng av strömmen under natten och jag kände mig symtomfri på morgonen. Om jag inte blev sjuk av den elektromagnetiska strålningen varför blev jag hälsomässigt bättre när jag sov ovetandes om att strömmen var avstängd? Detta är bara ett exempel.

  Har själv genomgått provokationstest och vet hur otroligt dålig metodiken är. Under all kritik vilket även denna studie är. Varför tar de inte blodprover när de testar istället för att utsätta en elöverkänslig för en stark strålkälla när den skall känna av en annan strålkälla det visar ju bara att metodiken är ovetenskaplig.
  Om man exempelvis skall provocera en pollenallergiker med pollen då utsätter man väl inte personen för pollen varken före/under test för att se om pollenallergikern kan känna efter om det kommer in mer pollen?? Kan man anse då att metodiken är vetenskaplig om syftet är att känna efter om man reagerar på pollen? Så här ser ALLA tester ut gällande provokationstester på elöverkänsliga. Läs min granskning av Sture Lidéns test: http://solveig21.mpbloggar.se/2011/12/25/tillrattarlagd-forskning-pa-eloverkanslighetelektrosensitiv-har-pagatt-hela-tiden-anda-fran-begynnelsen-da-bildskarmsskadan-blev-en-ny-sjukdom/

 148. Monica skriver:

  Ang. undersökningar av hur el-överkänsliga reagerar på el- och mikrovågs”stimulering”

  För att förstå sådana undersökningar måste man först förstå att el-överkänslighet som andra sjukdomar och skador har olika stadier. Även om man blir utsatt för gifter typ tex alkohol så förlorar den som druckit alkohol sitt omdöme mer och mer ju mer han blir exponerad, dricker alkohol.

  Ju mer man utsätter sig för el-fält desto mer skadad blir man och de obehag (smärta i huvud och hjärta och buk, yrsel senilitet i mitt fall) man direkt reagerar på i ett senare skede kvarstår även när strömmen, mikrovågorna är borta. Då är man lite omtöcknad, hjärnan är påverkad och man kan kanske inte riktigt förstår hur allvarligt det är. En el-överkänslig blir inte av med sina besvär direkt efter el-fältet eller mikrovågsstrålningen försvinner. Man blir lite förvirrad och kan inte säga när strömmen är av eller på.

  Det är upprörande att de som är ansvariga för experimenten inte förstår det ! Forskare anser ju sig oftast vara överlägset intelligenta men i detta fall förstår de inte en för mig alldeles självklar sak. Själv är jag i mycket dålig form och har inte fått en enda dag ledigt från skyhöga strålningsnivåer på ett år pga grannar som utsätter mig för det för att förhindra mig att skriva polisanmälan mot dem. Jag har inte kunnat leva ett normalt liv på många år och nu börjar det märkas.

  Monica

 149. t jönsson skriver:

  vilken mobiltillverkare kan tänkas ha sponsrat denna artikel?

 150. Frippe skriver:

  Hmmmm, intressant tråd detta. VILL inte el-överkänsliga må bättre? Jag menar, om man mår dåligt vill väl de flesta må bättre eller ännu hellre bli helt friska.
  Varför då inte testa tex KBT, eller åtminstånde prata med en psykolog? Vad har man förlorat om det inte funkar??? Och jag har läst artiklar om fall då det har fungerat (Medecinsk tidskrift, eller vad den nu heter).

  Själv blir jag lite undrande när man läser vissa innlägg från/om el-överkänsliga. Vissa verkar mest sitta o tycka synd om sig själva (begripligt, de mår dåligt) och har fastnat i att den enda lösningen är om alla andra människor slutar använda el. De bosätter sig i skogen, söker bidrag för el-sanering, är sjukskrivna och livet blir jobbigt för deras familjer.
  Andra är mer ”aktiva” för sin sak, debatterar, härjar på internet, söker medias uppmärksamhet för ”sin sak” – som går ut på att det är synd om dem (vilket det de facto är, de mår inte bra) och att det är alla andras fel.
  Vissa går helt in i att det är ”storebrors” fel (Regering, Telecom- o kraft/el bolagen etc) och att all forskning som pekar på att de inte mår dåligt pga el – de mår dåligt av någon annan anledning, är ett beställningsjobb av ”storebror”.

  Bara detta, att inte vilja testa psykologbesök och skylla på el och endast el som källa till sitt tillstånd – är sjukdomsbevis sig.
  Jag försöker var öppen för att de lider av el-överkänslighet, men då jag inte tror på ”storebror”, eller har hittat någon undersökning som faktiskt visar på att det finns något som är el-överkänslighet så lutar jag ännu så länge mot att det är något annat som orsakar de problem som de lider av.

  Den som skrivit bäst om detta är Erik, som verkligen försökt beskriva utifrån sina egna erfarenheter vad det kan vara frågan om.

  Jag tror att de allra flesta lider av någon typ av psykisk obalans!

  Och är det så, OCH det ”råkar” finnas några som verkligen ÄR el-överkänsliga så kommer det inte fram, för att de ”försvinner” i mängden av de som TROR att de är el-överkänsliga.

 151. […] förtröstar mig på liknande texter som dessa eller t ex […]

 152. Caitlin Mooney skriver:

  Kränk inte elallergiker! Att vara elallergiker är att ständigt mötas av omvärldens oförstånd. Elallergiker möter ingen empati eller förståelse. Vi möts av hån, förnekande och rigorösa regler. Jag spelar Scrabble och jag ville att man skulle släcka ljuset i taket under en turnering när min elallergi var värre. Det gjorde man förstås inte utan man skrattade bakom min rygg. Lyckligtvis är jag inte lika elallergisk längre – nästan inte alls – vilket är tur för nu kan jag arbeta med kamror utan problem. Jag har studerat psykologi och jag tror att det har fungerat som kognitiv beteende terapi för mig. Det samma gäller veganer och människor som är speciellt känsliga för bakterier och smuts. Det är en annan okänd form av överkänslighet och inte en inbillad sjukdom. Bemöt människor som är känsligare än du med respekt! och var inte kränkande!
  Caitlin Moonay utbildad psykolog och fotograf

 153. solveig12 skriver:

  Tänk om KBT hade botat elöverkänslighet, vilken lycka och slippa plågas av grannarnas strålning, Fast om det hjälpt eller annan psykologisk behandling, då hade jag inte varit elöverkänslig, för jag är inte speciellt orolig av mig. Hade jag varit en rädd person, hade jag inte vandrat i fjällen och tältat ensam.

  Men det är väldigt bekvämt att ge den enskilda individen skulden för att den blir skadad av mikrovågsstrålning som knappt finns naturligt 0,000 000 5 µW/m2, vilket betyder att mikrovågsstrålningen från sändarna utifrån SSM:s mätningar 2013 ökat mellan 2,3 miljarder – 67 miljarder (beroende på om man bor på landet eller i tätorter) i förhållande till bakgrundsstrålningen.

  Jag är miljöingenjör, har elsanerat min dator. Jag blev bildskärmsskadad på min arbetsplats på länsstyrelsen och blev oerhört skadad. Nu 22 år efter tål jag vanlig el om det är hyfsat elsanerat, men jag blir allt sjukare av mikrovågsstrålningen.

  Jag vill också påpeka att det frekvensområde som mest nyttjas av mobilindustrin med en våglängd 10 -12 cm, har mycket hög energi och penetrerar kroppen samt absorberas till 100 % inne i kroppens organ. Kan vara värt att känna till. Allt levande saknar skydd mot artificiella mikrovågor, cancern har ökat dramatiskt enligt WHO och jag är rätt säker på med de kunskaper jag har idag att alla kommer att få cancer av denna strålning och många kommer att dö i cancer. Jag kallar denna extremt höga artificiella mikrovågsstrålning för folkmord i slow motion. För det är exakt vad det är, sedan må alla ni inbilla er att ni tål strålningen bara för att ni inte känner den.
  Sanningen är att de få som har chans att inte få cancer är de elöverkänsliga, eftersom de tydligen utvecklat ett känselsystem som varnar för hög mikrovågsstrålning, precis som känselnerver som varnar för hög värmestrålning.

 154. nybbolsgninlnårts skriver:

  Elallergi är en psykosomatisk sjukdom. De fysiska obehagen man upplever är orsakade av psykologiska faktorer.

  Det betyder inte att man låtsas eller att man är knäpp. För den som lider av det är krämporna högst verkliga.

  Vetenskapliga undersökningar har gång på gång visat att ”elallergiker” inte kan känna skillnad på el och placebo.

  Vore jätteroligt om Solveig kunde testa lite KBT och se om det funkar och sedan rapportera tillbaks.

 155. solveig12 skriver:

  Så du inbillar dig att man kan tro att man kan bli sjuk av något som man varken ser, hör eller luktar. Vidare så botar inte KBT elöverkänslighet. Lika lite som man kan bota ett brutet ben med KBT. Ni får gärna leva i er villfarelser, det är ert val. Om ni dör i cancer, för att ni inbilla er att strålningen är ofarlig, är det ert val.

 156. kent skriver:

  Nej, solveig12 han inbillar sig inte, det är ett välkänt faktum att man kan bli sjuk av väldigt obskyra saker, inklusive ren inbillning!

  Hur skall man kunna påstå att NÅGOT överhuvudtaget botar elöverkänslighet när det inte ens är en erkänd diagnos och mao går det inte att ens objektivt avgöra om någon är ”elöverkänslig” eller inte!
  Man har ju försökt, men det är just det som alla dubbelblind-studier misslyckats med…

 157. solveig12 skriver:

  Som om diagnosen är en förutsättning för att man är sjuk.Typiskt VoF-uttalande. VoF är bara tokstollar som företräder industrin. Elöverkänslighet är det största hotet mot mobilindustrin och jag förstår att mobilindustrin är nervös eftersom det idag är en så stor väljargrupp i Sverige, att de politiskt har en makt. Små partier står och faller med väljargruppen elöverkänsliga. Jag förstår att Voffarna låtit sig behandlas med KBT.

 158. Faktiskt inte medlem i VoF skriver:

  ”VoF är bara tokstollar som företräder industrin.”
  Vem är tokstollen? Det är den som blandar ihop den grundligt motbevisad elöverkänsligheten med den ännu mycket omdiskuterade risken att mobiltelefoners radiovågstrålning orsakar cancer och påstår att han/hon har utvecklat ett nervsystem som känner av hur mobilen orsakar cancer. Detta är inte ett rimligt påstående med grund i fakta, det är rent tyckande.

  Cancer orsakas av förändringar i arvsmassan. Radiovågor, inklusive de som mobiler använder sig av, kan värma upp kroppsdelar som absorberar strålningen. Radiovågor är mycket för stora för att absorberas av själva arvsmassan och kan därför inte åsamka direkt skada på arvsmassan. Det är en fysisk omöjlighet. Det som ännu är oklart är huruvida man skadas av att få t.ex. en del av hjärnan eller området kring fickan uppvärmt via strålning.

  Det finns ingen forskning som pålitligt visar på en koppling mellan telefonibruk och cancer. T.ex. i The Million Women Study i Storbritannien hade som mål att undersöka alla möjliga kopplingar mellan livsstil och hälsa, och där hittade man ingen koppling. Om mobiler orsakar cancer, varför visade inte den här studien det?

  Flera välvilliga grupper har försökt hjälpa elöverkänsliga. Den enda metod som har visat sig effektiv — bättre än ”elsanering” — är KBT. Varför är det så om inte KBT faktiskt funkar?

  Att idag vidhålla att elöverkänslighet är en fysisk känslighet för elektromagnetisk strålning är som att insistera att det finns ett spöke i garderoben fastän lampan är tänd och garderoben urplockad.

  Vetenskapen är fri. Genomför själv en studie och bevisa att du har rätt. I så fall räddar du miljontals liv.

 159. solveig12 skriver:

  Oj vilka illusioner

 160. solveig12 skriver:

  Jag vet att du är Voffare hahaaa, jag förstår att du gått på KBT-behandling och tror på tomtar som Hillert och UFON som Christer Dahlgren och overkligheten .
  Trevlig läsning:https://vofvof.wordpress.com/2015/01/28/mobilhjarnan-hanne-kjoller-ar-kand-som-lognare-och-tror-pa-spoken/

 161. Faktiskt inte medlem i VoF skriver:

  Solveig, försök att hålla dig till saken.
  1. Det finns inget starkt förslag till mekanismen för hur mobilers strålning påverkar arvsmassan och orsakar cancer. Eller vet du något konkret som vi inte vet?
  2. Cancer och elöverkänslighet som den brukar beskrivas är två skilda ting. Du rör ihop dem och förlorar därmed trovärdighet såvida inte du har belägg på att de är kopplade.
  3. KBT verkar fungera för många. Förklara det.
  4. Förklara också gärna varför man inte ser en tydlig koppling mellan cancer och mobiler i de flesta studier som behandlar ämnet.

  Om ditt svar på nr 4 är att mobilindustrins påtryckningar gör så att forskarna måste ljuga, så är jag mycket nyfiken på hur det yttrar sig i praktiken. Ringer det någon (vem i så fall) från Ericsson och säger ”Du, jag läste din ansökan till Vetenskapsrådet. Du måste offra all din etik och riskera hela din karriär som forskare om inte du ljuger om det du kommer fram till. Annars kommer grabbarna med tumskruvar!” ? I morgon ska jag undervisa en grupp forskare, bland annat medicinska och farmaceutiska forskare. Jag tror jag frågar dem.

 162. kent skriver:

  solveig12 kastar förlöjliganden och hånar motparten så jag ingar problem att krasst konstatera:
  1 – Bevis bördan ligger på dig och andra som anser er vara ”elöverkänsliga”, samhället och vetenskapen accepterar inte era själv-diagnoser, konspirationsteorier och era krav därav.
  2 – De kommuner som vilseletts att ”elsanera” har nu exponerats i media så redan har folk ifrågasatts att deras skattepengar gått till sådant trams, så det är sannolikt slut på det snart på samma sätt som era organisationers statsbidrag så snart är det ni som kan syssla med era saker på egen hand utan våra bidrag och stöd i en stuga i norrland och ingen kommer bry sig längre…

  För övrigt är det ironiskt roligt att du kallar motparterna för UFO:s eftersom du sannolikt tror på sådana också.

 163. solveig12 skriver:

  2015-01-29

  Sanningen om mikrovågorna och expertmyndigheten SSM

  Strålsäkerhetsmyndigheten, som noga påpekat att de är en expertmyndighet gällande mobilstrålningen, vet inte vad det är för typ av artificiell mikrovågsstrålning som mobilindustrins sänder ut från sina basstationer. SSM vet heller inte hur mycket energi strålningen innehåller. I ett mejlsvar på frågan om hur den artificiella strålningen ser ut, fick jag till svar att jag skulle fråga universiteten och/eller gå någon kurs i ämnet. Hur mycket energi som finns i den artificiella strålningen svarade inte SSM på.

  Min fråga till SSM var, om man minskade rummet mellan fotonerna då får man plats med mer information? Jag jämförde med en laserpenna på 0,5 W som man kan skära plåt med (Arbetsmiljöverket Artificiell optisk strålning). Laser är en enda frekvens, som man ”staplar” på varandra med en liten förskjutning. Det krävs inte mycket energi för att koncentrera fotonerna och öka energin. Liknande konstruktion måste gälla för den tekniskt producerade mikrovågsstrålningen..

  För att kunna sända bilder, musik och text nyttjar man fotonerna i den elektromagnetiska strålningen. Fotonerna är bärare av informationen i den trådlösa tekniken, ju mer information desto mer energi/fotoner nyttjas.
  Fotoner är energi i rörelse, men eftersom fotoner saknar massa saknar den lägesenergi. När rörelseenergin absorberas av materia övergår den i värmeenergi. En foton svänger olika snabbt beroende på hur korta eller långa våglängderna är, vilket betyder att ju korta våglängd desto högre blir energin i fotonen (rörelseenergin) och desto mer värme avger den vid absorption. Men hög rörelseenergi ger även andra effekter, jämför med bilar som krockar. Ju högre hastighet vid smällen, desto större skada på materian, i detta fall bilen.

  Långa våglängder innehåller mindre energi och inte är så skadliga. Dessa frekvenser passerar också genom kroppen. Som exempel finns de naturliga Schumanresonanserna, som bildas vid blixturladdningar. Våglängderna är extremt långa 1-10 mil i frekvensområdet 3 – 30 Hz. Schumanresonanserna kan som optimum nu upp till mellan 0,000 1 – 0,000 2 µW/m2 .

  Radiofrekvent strålning innefattar våglängderna 1 km – 1 mm vilket motsvarar frekvensområdet 10 MHz – 300 GHz. Det finns knappt naturlig radiofrekvent strålning.
  SSM skriver på sin webbsida citat: ”Radiofrekvent strålning omfattar mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Större delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg”.

  Energin i naturlig radiofrekvent strålning beräknas till 2,7 Kelvin av astrofysikerna och härrör från Big Bang. I tredje FAS-rapporten 2006 uppger man att den normala och naturliga bakgrundsstrålningen från rymden är extremt låg, men det finns radiostjärnor som sänder ut
  radiofrekventa fält. Strålningen från de starkaste radiostjärnorna är 10 -20 W/m2 per Hz (0,000 000 000 000 01 µW/m2/ Hz).

  Beräkningar och mätningar har konstaterat att naturlig mikrovågsstrålning ligger som högst på 0,000 000 5 µW/m2 dagtid. Under natten är mikrovågsstrålningen ännu lägre. Detta är alltså den högsta kontinuerliga stråldosen biologiskt liv är anpassad till.

  Enligt SSM mätningar 2013, i medelvärde för olika orter, visar att vi nu har skyhöga stråldoser dygnet, runt i förhållande till bakgrundsstrålningen 0,000 000 5 µW/m2:

  Landsbygd: 230 µW/m2 = fältstyrka 110 dB mikroV/m ökning med 2,3 miljarder
  Tätort: 1500 µW/m2 = fältstyrka 118 dB mikroV/m ökning med 15 miljarder
  Stockholm: 6700 µW/2 = fältstyrka 122 dB mikroV/m ökning med 67 miljarder

  Det naturliga solljusets frekvenser innefattar värmestrålning, (IR-ljus har våglängder 1 mm – 700 nm, vilket motsvarar 300 GHz – 430 THz), till UV-ljusets våglängder upp till 0,000 100 mm. UVB och UVC extremt korta våglängder 0,000 315- 0,000 100 mm tränger ner till ungefär 1,3 mm djup i överhuden. Det är där melanocyterna sitter som aktiveras av UV-strålningen så att vi producerar skyddande brun färg i huden.

  Något biologiskt skydd för mikrovågar har vi inte, men våglängder under 1 m absorberas till viss del av luften. Dock finns ”fönster” med hög penetrerande förmåga i våglängdsområdet runt 10 cm, vilket mobilindustrin nyttjar i sina sändarsystem 3G, 4G, 5G, WiFi etc. Även våglängden 3 cm är ett sådant ”fönster”. Det är inte bara luften som dessa frekvenser tar sig igenom utan även våra kroppar. Om UV-ljusets våglängder 0,000 315- 0,000 100 mm tränger ner till ungefär 1,3 mm djup i överhuden Hur djupt tränger då en våglängd på 10 cm in i kroppen (2,5 GHz)?
  Man har medicinskt konstaterat (Flygvapnets radarskola, 1959) att inom frekvensområdet 1 GHz – 3 GHz absorberas till 100 % inne i kroppens organ. I förhållande till den naturliga stråldosen penetreras alltså våra kroppar nu med 67 miljarder gånger högre stråldos, än vad vi är biologiskt anpassade till. Dessutom pulsar strålningen, vilket kan liknas med att vi beskjuts dygnet runt med hagelgevär från alla håll. Vem tål det?

  Våglängden har även en antenneffekt på människan ( SSI, FOA, ICNIRP 2009), vilket innebär att barn och organ från 1,3 meter och där under, absorberar 40 % mer strålning. Vi tål biologiskt enbart naturlig stråldos av 0,000 000 5 µW/m2 som sagt, med antenneffekten ökar stråldosen ytterligare med 40 % i barn och i våra organ. Denna kunskap tycks inte SSM ha, utan anser att vi skall tåla referensvärden, för militära ändamål, som enbart skyddar mot direkta effekter, alltså akut. SSM skriver: Referensvärdet är satt med god marginal till nivåer som ger påvisade direkta hälsoeffekter. Hur kan ett referensvärde vara satt med god marginal som inte skyddar civilbefolkningen mot långtidseffekter?

  Expertmyndigheten SSM skriver också i sitt mejl att den artificiella mikrovågsstrålningen är mycket komplicerad. Om de inte själva begriper hur den artificiella strålningen ser ut och hur mycket energi den innehåller, hur skall då övriga tjänstemän inom kommuner och länsstyrelser förstå den och allmänheten? Dessa tjänstemän inom respektive myndighet hänvisar ju alltid till ”expertmyndigheten” SSM.

  Jag ställde även frågan till Post- och Telestyrelsen som ger tillstånd och fördelar frekvenserna till mobiloperatörer och privatpersoner, utan att pröva den artificiella mikrovågsstrålningen enligt miljöbalken. De svarade mig att det inte var ”deras bord”.

  Vi kan alltså konstatera att expertmyndigheten SSM som övriga ansvariga myndigheter hänvisar till och som folk litar till, inte har en aning om vad mobilindustrin sprider dygnet runt, i vår livsmiljö. Vi är tillbaka på 1950-talets syn på industriutsläppen, som då ansågs vara både försumbara och utspädningsbara. Tjänstemännen hade inte den minsta aning om vad det var för gifter tillverkningsindustrin släppte ut. Skillnaden är dock att mobiloperatörerna placerar sina industrier på hustak, väggar, på skolor, nära skolor, i skolor. Nära vår boende- och arbetsmiljö där vi vistas dygnet runt. Dessutom köper vi trådlös elektronik som avger höga stråldoser av pulsad mikrovågsstrålning (WiFi, DECT-telefoner) i våra hem där vi sover, och vistas, dygnet runt. Är det alls konstigt att folk och deras husdjur blir skadade/sjuka/sönderstressade i hjärnan av denna strålning, eller från cancer eller blir elöverkänsliga?

  Solveig Silverin, miljöingenjör

 164. Fortfarande inte medlem i VoF skriver:

  Du har skrivit en halv bok, men inte svarat på någon av mina argument eller frågeställningar. Du har inte heller visat någon som helst förståelse för grundläggande fysik, relevanta forskningsrön, eller de svar som olika myndigheter har kommit med på dina ganska konstiga frågor. Alltså, ”om man minskade rummet mellan fotonerna då får man plats med mer information” går inte att svara på eftersom ordföljden saknar betydelse. För någon med utbildning i fysik och IT är din beskrivning av elektromagnetismen och den trådlösa tekniken helt besynnerlig, t.ex. ditt antagande att mobilsändare liknar eller följer samma princip som laser.

  Varför spelar det sån stor roll för dig hur mycket energi som mobiltelefonerna sänder ut? Ett värmetäcke sänder ut massor av energi — av kortare våglängd än en mobil (!) — men det är väl få som påstår att du får cancer av det trots att kroppen absorberar 100% av den. En kopp te kommer att skicka ut likadan strålning, också mer energiska fotoner än de från en mobil, rakt in i din magsäck, bredvid hjärtat!! Katastrof, eller är du ute och cyklar?

  Dessutom vet vi visst hur mycket energi som mobiler strålar ut. Dels kan du lätt räkna ut det från batteriförbrukningen, dels så är det reglerat av samma myndigheter som reglerar radiosändare och all annan radioutrustning, alltså Post- och Telestyrelsen i Sverige och FCC i USA (för att nämna två).

  Om Post- och Telestyrelsen skulle börja pröva mobiloperatörers verksamhet mot miljöbalken så skulle de förhoppningsvis göra så med vetenskaplig grund. Eftersom det inte finns några vetenskapligt grundade skäl att tro att folk blir sjuka av mobiler så skulle ingenting hända.

  Ganska mycket är känt om hur mobiler’s strålning påverkar människan. Mikrovågorna värmer upp kött. Ytan av huvudet värms upp mindre än en grad, mindre än när du går ut i solen på sommaren. Hjärnan värms också upp, men dess enorma blodflöde gör att den kan reglera sin temperatur väldigt effektivt. Hjärnan blir mycket varmare när man har feber och inte har man fått cancer för det. Nästan all energi som telefonen strålar in i skallen på folk går till dessa två helt ofarliga fenomen.

  Kort och gott: du har läst mycket och förstått mycket litet. ”Onaturlig” behöver inte innebära ”skadlig”.

 165. Bzzzzz skriver:

  http://mobil.dn.se/nyheter/sverige/nytt-tagkaos-att-vanta-i-sommar/

  Om strålningen kan vara skadlig för tåg som väger flera ton, då kan man ju undra vad den gör med människor som väger mycket mindre…

  http://mobil.dn.se/nyheter/sverige/nytt-tagkaos-att-vanta-i-sommar/

 166. solveig12 skriver:

  Sorry, du har helt fel, grundläggande biokemi påverkas av den enorma energi som finns i den artificiella strålningen som penetrera oss dygnet runt. Du känner uppenbarligen inte till att folk får solsting av solen. Tål vi den då?

  Vi pratar om kontinuerlig strålning dygnet runt, alltså långtidseffekter. Det är väl känt inom kemin att onaturliga ämnen skadar i svaga doser på lång sikt. DNA är känsligt för elektromagnetisk strålning då DNA har fractala antenner. Men stråla ihjäl dig, det är ditt problem men för inte ut lögner om vad elektromagnetisk strålning är. En ökning av kroppstemperaturen är oerhört skadligt, av den anledning gör man allt man kan för att sänka temperaturen vid feber. Om hjärnan hade behövt högre värme om kroppen behövt högre värme, då hade vi också haft en högre temperatur.. Jag kommer att ha rätt på varenda punkt, Strålningen skadar DNA i stamcellerna och du kan vara säker på att du får cancer, sedan om det finns någon sjukvård som räddar ditt liv, det är en annan fråga. Det är väl känt att hjärnan, magen och ögonen är mest känsliga för mikrovågsstrålning (Flygvapnets radarskola) För fungerande GSM ligger behovsnivån under 1 picoW/m2, vilket betyder att bakgrundsstrålningen är långt mycket lägre, annars hade det stört ut GSM.

 167. Överväger medlemskap i FoV skriver:

  Solsting får man om man blir för varm. Man kan få solsting av att sitta i ett för varmt bad. Ger varmt vatten dig cancer?

  Klart att DNA är känslig för elektromagnetisk strålning, men bara om den är kortvågig. Värme är skadlig enbart om man typ kokar cellen i fråga, och det gör man inte med en mobil. Prova att koka vatten med mobilen: lägg den i en plastpåse i ett glas vatten och ring till den tills det kokar. Eller, om jag ska vara snäll, stoppa ner en termometer och mät temperaturen. Jämför med ett glas utan mobil som du låter stå bredvid. Lycka till med din vetenskap!

  Att fysik inte var din starka sida visste vi redan, men uppenbarligen står det inte bättre till med biologin. Feber orsakar kroppen själv för att det klarar av högre temperatur bättre än baciller och immunförsvaret klarar sin uppgift bättre då. Bara väldigt hög feber är farlig. Men mobiler ger folk inte feber (kolla dina vattenglas), så varför ta upp det?

 168. solveig12 skriver:

  Om igen, vi pratar om långtidseffekter. Du tål definitivt inte en långvarigt temperaturförhöjning det skadar bland annat hjärtat och hjärnan
  Äldre forskning https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/aldre-kanda-kunskaper/

 169. solveig12 skriver:

  Jag avlutar detta meningslösa käbbel Och här en del forskning. LÄS på https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/10414-2/

 170. nybbolsgninlårts skriver:

  Solveig här har du länkarna i din artikel i ordning

  Länk 1: Samband är inte orsak. Att skolelever som använder mobiltelefon mer har svårare att koncentrera sig betyder inte att de blir stårlningsskadade av mobiltelefoner.

  Länk 2: Vad bevisar andelen avsatta medel för forskning? 0.000% av all forskning går till att forska om grisars förmåga att levitera, det betyder inte att de kan flyga.

  Länk 3: En länk till din egen blog(?) med en översatt artikel om en fransk läkare som jobbar med att behandla elallergi, knappast en opartiskt och konstigt att du måste hitta en random fransk läkare för att ha någon som stödjer dina påhitt.

  Länk 4: En länk till en partisk sida som handlar elallergi och annat, som dessutom misstolkar iaf de 5 artiklar jag tog som stickprov.

  Och så fortsätter det hela sidan ner.

  Men jag förstår att det inte är någon större idée att argumentera med någon som uppenbarligen har någon form av vanföreställningar och dessutom aldrig kan möta argument på ett sakligt sätt. Så fort du inte har någonting att kontra med pekar du bara på att allt skulle vara någon sorts konspiration av någon mobil-lobby eller någonting annat.

 171. solveig12 skriver:

  Du glömmer Powerwatch som granskat all typ av forskning vilket sedan Bionitiativerapporten tar upp http://www.powerwatch.org.uk/science/studies.asp#top

 172. encuentra radios motorola a precios super rebajadisimos

  Elallergi – elöverkänslighet eller elfobi? | Medvetenskap

 173. marksanering skriver:

  Attractive component to content. I simply stumbled upon your site and
  in accession capital to say that I get actually enjoyed account your weblog posts.
  Anyway I’ll be subscribing in your augment and even I fulfillment you get admission to
  persistently fast.

 174. Website skriver:

  website

  Elallergi

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: