Måste vi sova?

Är sömn nödvändigt för oss? Eller är det bara ett beteende med stark drift, som evolutionen givit oss för att bland annat hålla oss skyddade från fara när mörkret faller på. En essä publicerad i PLoS Biology diskuterar kring detta.

För att testa hypotesen att sömn inte är nödvändigt formulerar de tre påståenden.

Det första frågar sig om det finns djur som inte behöver sova. Sömn har studerats i en rad olika djur och de flesta studier tycks finna tecken på sömn, både på en beteendenivå (orörlighet, passivitet, svarar inte på stimuli från omgivningen) och elektrofysiologisk nivå (EEG-mätningar som visar sömn-specifikt utseende hos hjärnvågorna). Hos lägre stående djur har det varit lite svårare att fastslå, men det verkar som att även flugor sover. Passivitet leder där till ett inaktivt tillstånd med nedsatt respons och nervsystemets genuttryck i detta tillstånd liknar det som kan ses hos sovande däggdjur.

Hos delfiner är sömntillståndet lite speciellt, de sover nämligen bara med en hjärnhalva i taget (unihemispheric sleep). I detta tillstånd är de mindre mottagliga för stimuli från omgivningen och är vanligen engagerade i ett stereotypt simmande (exempelvis simma i cirklar). Bara det faktum att delfiner utvecklat unihemisfärisk sömn och alltså inte lyckats eliminera sömnbehovet totalt talar starkt för att sömn är essentiellt.

Den andra punkten frågar sig om sömnförlust kan ske utan att det vid tillfälle sker en kompensatorisk sömn. Vissa djur, så som kackerlackor och bin, uppvisar inte någon förlängning av sömntiden efter att de hållits ifrån att sova under en tid. Men det måste beaktas att sömn både har en kvantitativ och kvalitativ aspekt. Sömn kan hos människor återhämtas genom att sova längre, men också genom att sova djupare. I vissa studier där man hållit djuret ifrån uppenbar sömn under lång tid kan man se att sömnen, mätt genom att observera elektrisk aktivitet i hjärnan (EEG), inkräktar på det vakna tillståndet. Det tycks alltså kunna förekomma en partiell sömn trots en viss vakenhet.

Punkt nummer tre frågar sig om sömnförlust kan ske utan negativa konsekvenser. Den mest dramatiska följden av sömnbrist är döden. I försök där man hållit råttor ifrån att sova utvecklas ett syndrom karaktäriserat av ökad ämnesomsättning och minskad kroppsvikt, som sedan kulminerar i döden efter 2-4 veckor. Även hos flugor är sömnbrist dödligt. Ett liknande förlopp kan ses hos människor som drabbas av den ovanliga sjukdomen fatal familjär insomni. Alla djur verkar däremot inte dö som följd av sömnbrist.

En konsekvens som alltid tycks följa tvingad vakenhet är intrång av sömnen i det vakna tillståndet (som förmodligen förklarar varför alla djur inte dör som följd av sömnbrist). Även i experiment där man håller djur ifrån att sova tycks en basnivå av sömn (ca 5-10%) kunna upprätthållas. Hos råttor kan man se väldigt korta perioder av mikrosömn och även se djuret röra sig med öppna ögon trots att hjärnvågorna liknar dem vid sömn. Liknande tillstånd har observerats hos människor som hålls vakna. Den som drabbas av mikrosömn är efteråt inte själv medveten om det, möjligen kan personen uppleva en lucka.

En andra konsekvens av sömnberövande är nedsatt kognitiv förmåga (kognition är en samlingsterm för olika tankeprocesser; uppmärksamhet, minne, varseblivning etc). Hur människor svarar verkar dock variera mellan individer, vissa får tidigt nedsatt förmåga i ett test samtidigt som andra får nedsatt i ett annat test. Även hur känsliga människor är för sömnbrist tycks vara individuellt. Även lägre stående djur, till och med flugor, drabbas av nedsatt kognition.

Författarna konkluderar alltså att det inte finns något bra stöd för att det finns djur som inte sover, att det inte finns bevis för att sömnbrist inte kompenseras och att det inte går att gå utan sömn utan att betala ett högt pris.

Vi kommer alltså inte ifrån att vi måste sova ungefär en tredjedel av vår livstid. Sömn verkar ha en essentiell funktion, men vilken? Mer bloggande om sömn kommer senare.

Vill du läsa den refererade artikeln i sin helhet kan du ladda ner den i PDF-format här.

Mer läsning: Fatal familjär insomni

Här hjälper nog inte ens sömn mot kognitiva nedsättningar

Referens:
Cirelli C, Tononi G. Is sleep essential? PLoS Biol. 2008 Aug 26;6(8):e216. [länk]

Annonser

One Response to Måste vi sova?

  1. Björn Nilsson skriver:

    Essentiellt? – Tja, det gamla talesättet ”den som sover syndar inte” ligger väl nära till hands? Själv skulle jag gärna gå i ide något kvartal framåt och sova bort den trista mörka vintern!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: