Akupunktur utan akupunktur fungerar mot illamående

Akupunktur fungerar – men effekten är lika bra med eller utan nålstick” inleder ett pressmeddelande som påannonserar en doktorsavhandling vid Linköpings Universitet.

Avhandlingen inbegriper studier där ‘riktig’ akupunktur jämförts med bluffakupunktur, en procedur där teleskopiska trubbiga nålar som aldrig penetrerar huden används. Att det kan lura patienten visar det faktum att 81% av de som fick bluffakupunktur trodde de fick riktig akupunktur. Studien ämnade att undersöka akupunkturens förmåga att behandla illamående hos patienter som genomgår strålbehandling. Resultatet visade att både den riktiga akupunkturen och bluffakupunkturen hjälpte mot illamåendet, lika mycket.

På detta resultat sätter de alltså orden att akupunktur fungerar. De resonerar som så att det är själva proceduren, omhändertagandet, som får patienten att må bättre. Visst, så är det nog. Det är välkänt att ett patient normalt upplever förbättring enbart genom vetskapen att delta i en behandlingsstudie, ännu mer om patienten tror på behandlingens effektivitet. En placebo-effekt. Så att akupunkturen, både riktig och bluff, gav effekt borde inte förvåna någon (de allra flesta i studien trodde redan i förväg att akupunkturen skulle hjälpa dem).Hardcore akupunktur (Pinhead, ur Hellraiser-filmerna)

Men är det då vettigt att tolka resultaten på viset som pressmeddelandet uttrycker? Resultaten borde istället tolkas som så att akupunktur inte har någon effekt på illamåendet hos patienter som undergår strålbehandling. För akupunktur är väl trots allt när nålar penetrerar huden på vissa definierade platser på kroppen?

Tänk er en hypotetisk läkemedelsstudie, där en ny substans mot värk testas. Substansen värkuslindrus testas i en blindad randomiserad klinisk studie. Hälften av deltagarna får värkuslindrus, andra hälften får placebopreparat, sockerpiller. När studien är genomförd och resultaten analyseras visar det sig att både värkuslindrus-gruppen och placebo-gruppen upplevt lika mycket värklindring under studiens gång, jämfört med de som inte fått någon behandling alls. Universitetet blir eggade av resultaten och släpper ett pressmeddelande som berättar att värkus-lindrus hjälper mot värk…? (men att det inte spelar någon roll om substansen verkligen finns i pillret eller inte).

Den tolkningen av resultat från en ordinär läkemedelsstudie har jag aldrig sett.

Studiemetoden i avhandlingen och exemplet syftar till att testa vad man tror är den effektgivande komponenten i en behandling. Alla variabler utom ‘den aktiva substansen’ i behandlingen hålls konstanta mellan grupperna.  Linköpingsforskarna tog bort nålsticken mellan grupperna, de tog bort akupunkturen ur akupunkturen. Därför blir det knasigt meddela att akupunktur fungerar.

En liten sak bråka om kan tyckas, men det är inte första gången negativa akupunkturresultat liknande dessa förs fram med ett språk som antyder att akupunktur har faktisk verkan.

Jag har inte läst avhandlingens originalarbeten utan bara pressmeddelandet och den korta intervjun i DN, så jag reserverar mig för att forskarnas egna åsikter inte överrensstämmer med den som förmedlas.

Läs mer om akupunktur och placeboakupunktur på bloggen orsakverkan.

[via DN]

Annonser

28 Responses to Akupunktur utan akupunktur fungerar mot illamående

 1. Pekka S skriver:

  Den enda vettiga slutsatsen är ju att nålarna bara behöver vidröra huden för att fysiologisk effekt ska uppstå. Så effektiva är nålarna!

 2. Bitchslap Barbie skriver:

  Det måste vara supernålar, de kanske är magnetiska… Det vet vi ju, att magneter löser alla tänkbara problem….

 3. Sokar skriver:

  men by the power of grayscull…. det skall bli intressant att få ögna igenom hela avhandlingen när den finns tillgänglig

 4. Ister skriver:

  Det finns rätt många studier på olika sjukdomar och illamående som inte ger så övertygande resultat att man ska säga att akupunktur hjälper.

  Mot smärta har akupunktur visat sig vara effektivt, speciellt med elektrisk stimulering av nålarn, vid exvis tennisarm, knäartros och migrän.

  Min snart 20-åriga erfarenhet av akupunktur (sticker bara mot smärta, som en del i annan behandling, ingen sjukdomsbehandling med nålar!) är att den fungerar när smärtan är väl avgränsad och nära leder, ffa axlar, armbågar och knän.

 5. Pekka S skriver:

  Men kan man ens kalla det akupunktur när man tillför el? Är det inte TENS man sysslar med då?

 6. Margareta Jonsson skriver:

  Och vad består debatt panelen av? Lekmän som varken har klassisk medicinsk kunskap och än mindre någon insikt om alternativa behandlings metoder. Men visst är det kul att leka expert när man får en chans att publicera sig själv och sina idéer. Något som internet idag gett en chans till och i många fall under anonymitet. Beklagligt! Men fallgroparna är många och okunskapen lyser igenom de flesta inläggen, förmodligen därför kunskapseliten inte vill delta i debatten.

  Innan man ger sig in i sakdebatten varför inte läsa in en läkarexamen eller fyra års studier i någon komplementär medicin!!? Så kanske debattklimatet skulle bli lite mer seriöst och uppskattat. Höj debattklimatet annars blir det ju bara patetiskt.

 7. medvetenskap skriver:

  Margareta Jonsson. Tack för dina åsikter. Du tar upp anonymitet, men du har tidigare kommenterat under namnet Barbro I (här, här, här och här – du har bl a förespråkat Pär Wahlströms homeopatibok, och försvarat hans marknads-föringsmetoder)? Och, om debattdeltagarna är anonyma vet du väl heller inte något om deras sysselsättning och utbildning. Du talar också om sakdebatten, utan att behandla sak i din kommentar.
  Hjälp till att höja debattklimatet: har du någon kommentar kring det som diskuterades?

  Ister. Kul att du fått lindring mot din smärta. Just smärta är väl området där akupunktur har högst sannolikhet, baserat på studier och ‘prior probability’, att fungera. Men som Pekka, så undrar jag om den typ av el-akupunktur du beskriver egentligen ska kallas akupunktur, eftersom liknande metoder redan är hyffsat erkända inom medicinen? (TENS)

  Sokar. Jo, avhandlingen verkar inte finnas tillgänglig ännu. Och bara en av hennes fyra artiklar som utgör avhandlingen är accepterade för publikation (och den verkar inte finnas tillgänglig ännu).

  Pekka/Bitchslap Barbie. Ja det är ju uppenbart den rätta slutsatsen att dra. 🙂

 8. Sokar skriver:

  Margareta/Barbro:

  Varför inte studera rasbiologi eller förintelseförnekelse innan man börjar debattera det…argument står inte och faller med utbildning, vem som helst kan kritisera vetenskapliga publikationer med sakargument.

  Intressant är ju förövrigt den studien som visade att placebonålar hade bättre effekt än riktiga:

  http://humrep.oxfordjournals.org/cgi/reprint/den380v3

 9. ödmjuk skriver:

  Medvetenskap
  Hypnos påstås kunna lindra smärta (funkar det?) akupunktur kan likna hypnos om utövaren uppför sig som en hypnotisör, jag slås av likheten.
  Vad anser du om hypnos?

 10. ödmjuk skriver:

  Medvetenskap

  Hypnos: nu ska du sova och din smärta ska försvinna.
  Akupunktur: nu sticker jag dig och din smärta ska försvinna.
  Inte identiskt men vist är det liknande behandling.
  om hypnos funkar (jag har inte en aning om hypnos funkar) så kan akupunktur funka men inte dubbelblint för det är inte en verksam behandling.

 11. Technicolor skriver:

  Det ähär resonemanget får mig att tänka på en serie jag hittade härom dagen som handlade om vetenskap vs kreationism: ”Here are the facts, what conclusions can we draw from them?” vs ”Here’s the conclusions, what facts can we find to support it?” Tyvärr skiljer sig ju övertygade behandlare inom bland annat alternativmedicinen inte alltid så mycket från religionsutövare – det handlar mer om tro än om vetande.

  http://technicolorblog.blogspot.com/2008/12/olika-syn-p-kunskap.html

 12. Ister skriver:

  Tens och el-aku skiljer sig. Vid TENS penetreras inte huden, utan strömmen går genom ”plattor” som klistras på huden. El-aku innebär att man placerar nålarna som vid vanlig akupunktur, men man stimulerar nålarna elektriskt istället för att snurra på dom manuellt.
  Jag behandlar patienter både med el-aku, manuell aku och tens. Tens har den fördelen att pat kan köpa sig en egen apparat och behandla sig hemma – för kroniska smärtor kan det vara utomordentligt.

  För att tydliggöra; jag är legitimerad sjukgymnast med utbildning i akupunktur enligt västerländska principer, dvs smärtbehandling är okej, inte sjukdomsbehandling. Vi har också delvis annorlunda förklaringsmodeller för akupunkturens verkningsmekanismer jämför med traditionell kinesisk akupunktur. Jag känner mig främmande för en förklaringsmodell om ”balansering av yin och yang”, däremot är endorfinfrisättning och stimulering av kroppens egna inflammationshämmande hormoner helt okej. 🙂

  Egentligen struntar jag i förklaringsmodellen, jag ser att akupunktur hjälper mot smärta, det räcker rätt långt.

 13. […] Jag blir lite trött på alla dessa terapier som kvacksalvare och bedragare lurar på folk, hellre än att gå till doktorn väljer en del så […]

 14. Doc_ skriver:

  Som Pekka S lite skämtsamt tar upp i första kommentaren – är det verkligen otänkbart att bara ett hårt tryck mot akupunkturpunkter i det här fallet ger liknande effekt som ett nålstick (som penetrerar huden)?

  Jag tycker inte att studien utesluter en sådan effekt. Även om placeboeffekt kanske är sannolikare.

 15. medvetenskap skriver:

  Ödmjuk, är vad du beskriver (hypnos/akupunktur) inte i båda fallen något som verkar via något som kan rubriceras som placebo?

  Technicolor. Ja tankefällorna och resonemangen skiljer sig i grunden inte mycket mellan många alternativterapeuter och exempelvis kreationister. Din seriestrip illustrerar ganska bra en viktig skillnad. 🙂

  Ister, men om el-akupunktur och TENS uppnår ungefär samma sak bör man kanske fundera om det kan härledas till elektriciteten och är oberoende av nålsticken? Nålstickandet kanske alltså är helt onödigt? Om det är så åker normal akupunktur anseendemässigt snålskjuts på ”el-akupunktur” eftersom begreppen är så lika varandra.

  Ister du skriver ”jag ser att akupunktur hjälper mot smärta, det räcker rätt långt”. Att resonera på det viset tillåter dig att luras på många sätt eftersom det är mycket som den erfarenheten inte är ”kontrollerad för”. Det var så ”beprövad erfarenhet” tillät humbug-metoder härja fritt inom medicinen i tusentals år innan moderna vetenskapen introducerade metoder för att i större skala studera och kontrollera för de många olika fallgropar som ryms i det tänket du demonstrerar. Det är därför det är viktigt med beprövad erfarenhet OCH vetenskap. Och inte bara homeopater o dyl bör ha insikt i detta utan även läkare som praktiserar konventionell vård (då kritiska tänkandet kanske inte är på högsta alerten). Man ska inte underskatta förmågan att lura sig själv. 🙂

  Doc. Visst, det går inte att utesluta (och skulle isf kanske inte skilja sig alls från traditionell massage, vid jämförelse). Men är det så är det fortfarande missvisande påstå att akupunktur fungerar eftersom det knappast fyller kriterierna för att kallas akupunktur.

 16. ödmjuk skriver:

  Läs min fråga,
  Jag sa inte att akupunktur fungerar. (tror att det är placebo)
  Jag tycker att det liknar hypnos, har du skrivit något om hypnos?
  (jag vet inget om hypnos men skulle vilja veta mer, det man kan se i TV om hypnos är det placebo eller fejkad TV?)

 17. Lesly skriver:

  jag undrar vart på kroppen dessa ”försökspersoner” blev stuckna. Det är ju det som är det viktiga. Själva punkterna och att det öppnar meridiansystemen. Om nålarna är trubbiga eller vassa eller magnetiska eller korta eller strömkopplade gör detsamma om man sticker på rätt akupunkt så ger det effekt ändå 🙂

  Tack för en bra blogg!

 18. Robert Rönngren skriver:

  Nu finns det ju inget ”meridiansystem” att öppna så…

 19. flum skriver:

  Robert
  Läs lite om vagusnerven i skolboken, du kanske en dag får göra en pudel du också.

 20. Robert Rönngren skriver:

  Det finns ingen chi som flödar genom några meridianer i kroppen, om akupunktur fungerar så är det knappast av den anledningen att det skulle ”öppna meridiansystemen”.

 21. flum skriver:

  Robert R
  ” Det finns ingen chi som flödar genom några meridianer i kroppen” du har säkert rätt där,
  Men finns inte vagusnerven? Du kan säkert sätta nålar lite hur som helst för att påverka nerven. Läs ren skolmedicin om vagusnerven. Om nu akupuntörerna har fel som du säger varför tror du då på deras förklaringsmodell? Det förstår jag inte.

 22. Robert Rönngren skriver:

  Jag skriver ju att jag INTE tror på deras förklaringsmodell.

 23. De Facto skriver:

  I senaste numret av FoF behandlas den här effekten under rubriken ”Akupunktur kan lära vården vårda”. Vet dock inte riktigt vilken infallsvinkel artikeln har.

 24. Lesly skriver:

  klart att det finns en meridian som går att öppna och klart att det finns qi som flödar. Det är ju det som ger effekten. Så tror dem i den kinesiska läran men om man hellre vill se det västerländska synsättet så kan man se sambandet med nerver som är kopplade i kroppen i ett annat visst system. Nått händer ju annars hade man inte fortsatt att utöva akupunktur i 2000 år. Då hade man redan slutat för länge sen….

 25. medvetenskap skriver:

  Flum,

  ”sätta nålar lite hur som helst för att påverka nerven”?

  Vagusnerven innerverar de flesta av våra organ och löper således ganska djupt i kroppen. Området den löper lite ytligare är också stället där västerländsk medicin stimulerar den. Men inte med nålar!

  På halsen löper nerven nämligen längs med stora halsvenen och halspulsådern, och där hoppas jag verkligen ingen sätter akupunkturnålar!

 26. medvetenskap skriver:

  Lesly,

  att en behandlingsform har lång historia innebär inte att den är effektiv,

  och det innebär verkligen inte att en förklaringsmodell (qi) som bygger på prevetenskaplig magi-tänk är sann…

 27. Lesly skriver:

  till att börja med så skrev jag >>sambandet med nerver som är kopplade i kroppen i ett annat visst system.<< Man sticker ju inte direkt på nerven såklart. Och jag vet vart halspulsådern sitter eftersom att jag är undersköterska, jobbat på akutmottagningen och läser TKM på universitetet…

  Ne visst betyder det inte att den är effektiv, men att den har lång historia innebär att den har hunnits undersökas och att man har sett resultat på människor som använt metoderna under en lång tid 😉

 28. Auratomte skriver:

  Kinesiska eller amerikanska studier är naturligtvis inget intressant nu när det finns en äktsvensk Studie från Linköping?

  Du har åsikter, det är både lagligt och önskvärt! Men du vet ingenting om det här. Heller.

  Om ”flummigt” betyder att du inte vet vad det är, då är Qi jätteflummigt. Och du kan fortsätta klappa dig på magen som en komplett, fullärd, duktig idiot: det du inte förstår finns inte. Naturligtvis är det så.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: