VitaePro – vilseledande marknadsföring?

28 januari, 2009

Knappast någon har väl undgått den intensiva televiserade marknadsföringen av antioxidantprodukten VitaePro. Jag har funderat ett tag på att blogga kring denna produkt, men skepsis.no upplyser om att en utmärkt insats redan är genomförd av den norske bloggaren Gunnar Roland Tjomlid.

Tjomlid har granskat VitaeLabs, företaget bakom VitaePro, produktpåståenden och konfronterat företaget. Han angriper många av de luddiga och svepande påståendena som de marknadsför sin produkt med, han frågar var de ”över 100 vetenskapliga studierna”  finns som kan ”bidra till att återställa energibalansen i cellerna och därmed stärka kroppen inifrån”(?).

På grund av uppmärksamheten i Norge har VitaeLabs granskats av norska motsvarigheten till Livsmedelsverket, eftersom VitaeLabs använde påståenden som kan klassas som medicinska (och eftersom det inte är klassat som ett läkemedel, utan kosttillskot, är detta förbjudet). Verket tvingade VitaeLabs att ändra i sin marknadsföring. RELIS, en norsk organisation för läkemedelsinformation, har också granskat VitaePro och påståenden som används i dess marknadsföring. De varnar för potentiella biverkningar och skriver att en balanserad kost täcker behovet av astaxanthin och att det inte finns grund för VitaeLabs påstående om att VitaePro är ett nödvändigt  tillskott för äldre människor.

Ikväll har också norska tv-programmet Forbrukerinspektørene (norska motsvarigheten till Plus) haft ett inslag om tillskottet.

Läs mer på norska bloggen Tjomlid:

VitaePro – villedende markedsføring
VitaeLab leter etter sin vitenskapelige dokumentasjon
Mattilsynet reagerer på VitaePros markedsføring
Mattilsynet slakter VitaeLab
VitaeLab innrømmer løgner om VitaePro
Muskler, ledd, astaxanthin og VitaePro
VitaePro slaktes av RELIS
(ett tips om du tycker norskan är besvärlig; använd Google Translate)

Det är ganska tydligt,  när jag läser på den svenska sidan, att preparatet försöker rida på detoxtrenden. ”VitaePro är hundra procent naturligt”, precis som flugsvamp, alltså. Angående biverkningar står det att vissa kan uppleva ”mörkare urin och en lös mage”, men detta säger VitaeLabs ska bero ”på att antioxidanterna har satt igång utrensningen av slaggprodukterna”. Knappast, istället är det troligt att urinen färgats av den i reklamen haussade antioxidanten astaxanthin, som finns i VitaePro. Astaxanthin har nämligen en väldigt kraftig färg (det används som färgämne i livsmedel). Men att du kanske bara betalat för att färga ditt kiss vill givetvis företaget inte berätta för dig.

VitaePro ska också kunna ”tas tillsammans med alla sorters läkemedel”. Men enligt RELIS granskning visar djurstudier att astaxanthin kan stimulera vissa enzym (CYP3A4 och CYP2B6) som omsätter läkemedel, om detta gäller även hos människan finns risk för otrevliga konsekvenser om tillskottet tas samtidigt som vissa läkemedel.

I Norge har alltså VitaeLabs fått utstå en hel del kritik och blivit föremål för granskning. Men i Sverige har det så vitt jag vet varit ganska tyst. Hittills, kanske smittar den norska debatten av sig.

Annonser

Sanning vs Lögn

27 januari, 2009

Den första januari bloggade jag om två svenska forskare som fick sin lögndetektorkritiska artikel tillbakadragen, detta efter att företaget bakom produkten hotat tidskriften med juridiska åtgärder. Då sa forskarna bakom studien, Anders Eriksson och Francisco Lacerda, att de hoppades kunna publicera artikeln i en annan tidskrift, alternativt på nätet.

DN har idag en uppföljning på detta. Nu verkar det som att Nemesysco, företaget bakom den röstanalysbaserade lögndetektorn, ska stoppa dem från att publicera artikeln, eller liknande text, även i andra tidskrifter och forum; de hotar med att stämma forskarna för förtal om detta sker.

Det är givetvis allvarligt att sanning och vetenskap ska hotas till tystnad av marknadskrafter. Nemesysco anser att Eriksson och Lacerda baktalar dem; de anser alltså att empirisk forskningsdata som pekar på att företagets produkt inte håller vad den lovar är förtal. Om Nemesysco menar sig ha en fungerande produkt måste det rimligtvis finnas data som grund för den ståndpunkten. Det är då den datan som ska användas för motargumentation till svenskarnas artikel, precis som det fungerar inom den vetenskapliga sfären när forskare är oense. Forskningsdata ska inte bemötas med juridiska hot. Det får tolkas som att Nemesysco ljuger om sin lögndetektor, att de saknar data som kan bemöta Eriksson och Lacerda.

Även om forskarna inte har rätt att öppet publicera artikeln eller dess innehåll har de spridit artikeln till de personer som efterfrågat den. I DN säger de att väldigt många människor efterfrågat artikeln. Detta tillsammans med den uppmärksamhet fallet drar till sig kanske missgynnar Nemesyscos produkter mer än om företaget varit passiva och låtit artikeln vara.

Förhoppningsvis finner forskarna ett sätt att publicera sin artikel, samtidigt som de slipper en rättslig process.

Uppdatering: Jonas tipsar om att den kompletta artikeln finns att läsa här. Hoppas den uppladdade artikeln inte ställer till med några problem för författarna.

[via DN; I II]


Meteorer – filmklipp

27 januari, 2009

Den 17:e januari lyckades Roger Svensson filma meteoren som många såg den aftonen över Sydsverige. Nedan har jag samlat några tidigare filmade bolider jag lyckats hitta. Det finns gott om fake’ade meteorklipp på YouTube , men de nedan ska vara genuina.

Den jag tidigare bloggat om. Alberta, Kanada (delar av meteoriten återfanns några dagar senare). 20 November, 2007.

Australien. 21 december, 2005.

Japan. 20 mars, 2005.

Park Forest-meteoriten. Illinois, USA. 26 mars, 2003.

park-forest

Magadan, Ryssland. 16 juli, 2000.

Peekskill-meteoriten (som träffade en parkerad bil). New York, USA. 9 oktober, 1992.

Sist, men verkligen inte minst. Kanske den mest kända filmen. The Great Daylight 1972 meteorite. Alberta, Kanada. 10 augusti, 1972.

Fler meteorklipp att ladda hem finns på Meteorites Australia‘s hemsida.


Svans hos människor

26 januari, 2009

Rudimentära kallas de vävnader, organ, beteenden  eller andra egenskaper hos människan som genom evolutionen har förlorat sin ursprungliga funktion.

På molekylär nivå finns i vår arvsmassa sk pseudogener. Detta är gener som pga mutationer inte längre är funktionella hos människan, evolutionärt tryck för att bibehålla generna i funktionell form har inte varit tillräckligt. Men dessa ‘ruiner’ av gener kan ibland jämföras med och liknas med hela versioner av genen, som finns hos andra organismer, och dess ursprungliga funktion kan då bestämmas. Ett exempel är genen för att producera c-vitamin. Den är aktiv hos de flesta andra däggdjur, men hos människan kvarstår bara en söndertrasad variant av den.

Visdomständer, blindtarmen och funktionslösa muskler i öronen är  andra rudimentära exempel.

Så är även svanskotan. Även om människan har en pytteliten svans under en del av fosterutvecklingen (ffa dag 31-35) saknar vi normalt svans resten av livet. Normalt alltså, för i några ytterst ovanliga fall har människor med svans fötts. Ibland handlar det om missbildningar, men ibland finns det brosk eller kotor i svansen. Är det ‘svans-gener’ från våra förfäder som genom en mutation råkat aktiverats?

Reinkarnation av den ap-ansiktet Hanuman? Ja de trodde befolkningen att pojken till vänster var. Svans kanske är på vissa håll en bra egenskap om man önskar bli avgudad.

Vidare läsning:
Rudimentära egenskaper hos människan
Mer svansbilder


Schizofreni är inte lika med multipel personlighet

23 januari, 2009

Här och där, då och då stöter jag på användandet av termen schizofren som om det innebar klyvd, multipel, personlighet. Ett populärkulturellt exempel är filmen Mina jag & Irene där Jim Carrey spelar en ”schizofren” man med två olika personligheter.

Men multipel personlighetsstörning och schizofreni är två olika psykiatriska störningar.

Schizofreni är en relativt vanlig (risken att drabbas är ungefär 1%) psykisk störning där tankestörningar, vanföreställningar, hallucinationer och överdriven paranoia är vanliga symptom. Schizofrena uppvisar dock inte flera distinkt olika personligheter. Multipel personlighetsstörning kallas den psykiska störning som innebär uppvisandet av flera alternerande personligheter, ett mycket ovanligt tillstånd.

Första kända hopblandningen av begreppen finns i en text skriven av poeten T. S. Eliot 1933. Att ordet schizofreni kan översättas till att betyda kluvet, eller splittrat, psyke är förmodligen en starkt bidragande orsak till begreppsförvirringen.

Multipel personlighet


Akupunktur och fejkakupunktur ger lika bra placeboeffekt?

22 januari, 2009

DN skrev igår om två nya Cochranesammanställningar. Båda granskar effektiviteten hos akupunkturbehandling, den ena i behandling av spänningshuvudvärk och den andra i förebyggande av migrän.

Spänningshuvudvärk? Migrän?

Sammanställningarna visar vad många redan visste efter att ha sett de enskilda studiernas resultat, nämligen att fejkakupunktur ger lika bra effekt som ‘riktig’ akupunktur, och att det heller inte spelar någon roll var nålarna placeras. Nålarna behöver inte placeras i punkter som enligt kinesiska sagor flödar av livsenergi. Nålarna som används för fejkakupunktur är vanligen konstruerade så att de inte penetrerar huden utan bara stöter emot den och ger en känsla oskiljbar från penetrerande nålar. Försöken kan dessutom vara utformade så att terapeuten inte ser eller märker skillnaden mellan äkta nålar och fejknålar, på så vis dubbelblindas behandlingen så att ‘experimenter bias‘ kan undvikas i större grad.

Men om fejkakupunktur är lika bra som riktigt akupunktur, går det då säga att den verkligen fungerar, att den har en ‘fysiologisk effekt’. Är det inte bara placebo, som verkar genom försökspersonens förväntningar på att få en behandling och ångestlindrandet detta kan ge (förresten, varför inte vända på det och säga att den nålstickande formen är fejk och att det är den som är lika bra som nålpickande-på-huden-akupunktur? Fejkformen bär ju dessutom garanterat med sig mindre risk för biverkningar, som exempelvis punkterad lunga, som har rapporterats).

DN skriver att de som fick akupunktur drabbades mer sällan av spänningshuvudvärk än de som fick värktabletter. Det stämmer inte, Cochranesammanställningen har ingen data som stödjer DNs påstående. Ingen studie som inkluderades i genomgången av akupunktur och spänningshuvudvärk jämförde nålstick med farmakologisk behandling.

Däremot visade datagenomgången av effekt på migrän att akupunktur i vissa studier verkade ge något bättre resultat än evidensbaserade läkemedel mot migrän. Läkemedel som i tidigare studier etablerats ha effekt bortom placebo. Det kan man tycka är ett starkt argument för att akupunktur, fejk eller ej, verkar bortom placebo. Eller?

Det finns några problem med studierna som jämfört akupunktur mot konventionell farmakologisk behandling. Det uppenbara är avsaknaden av blindning, lite svårt att hålla hemligt för patienten om denne får akupunktur eller piller va? Ett annat problem har med rekrytering att göra. Förmodligen har rekrytering i de här studierna  skett med hjälp av annonser som rubricerar studien som en akupunkturstudie, vilket ger ett visst urval av försökspersoner. Patienterna som ansöker om att få vara med är säkerligen nyfikna, förhoppningsfulla och positivt inställda till akupunktur. Kanske på grund av dåliga erfarenheter av tidigare läkemedelsbehandling; dålig effekt av dem och/eller besvärliga biverkningar. Om försökspersonerna sedan efter att ha inkluderats i studien lottas till kontrollgruppen, dvs läkemedelsbehandling, kan detta medföra en besvikelse och en låg förväntan på effekt, och av det följer en lägre rapporterad effekt (svagare placebo effekt, alltså). Att det förhåller sig på det viset skvallrar information från två av de studierna inkluderade i Cochranesammaställningen på. Där drog en betydlig del av försökspersonerna tillbaka sitt medgivande till att delta i studierna, och fler hoppade av senare under studiernas gång, när de lottats till läkemedelsbehandlings-gruppen. Det är tydligt att försökspersonerna föredrog och hoppades på akupunkturbehandling. Den här biasen skadar trovärdigheten i datat från jämförelsen mellan akupunktur och läkemedelsbehandling. När det gäller migrän får man inte glömma att den självrapporteras vilket gör att effekt är i högsta grad subjektivt, vilket gör den än mer påverkbar av faktorer som diskuterats ovan.

Om man antar att akupunktur verkar genom något som kan kallas placebo är det inte oförenligt med att akupunktur visar bättre resultat än andra placebobehandlingar. Studier på placebo visar att placeboeffekten är större ju mer komplex placebobehandlingen är. Akupunktur, fejk eller inte, är definitivt en mer komplex och mer omfattande process än att mumsa i sig ett sockerpiller. Därför bör det förväntas att placeboeffekten är större i en akupunkturbehandling än en i sockerpillerbehandling.

Att studier i olika länder visar på olika stora effekter av akupunktur är intressant. Då den strikta fysiologin inte skiljer sig mellan människor i olika länder indikerar det variation i ”placeboelement”. Jag skrev mer om detta när jag skrev om en Cochranegenomgång av Johannesört, som indikerade att tyskar tycktes få bättre effekt av örten. Där skrev jag också om Klaus Linde, som för båda de aktuella Cochranesammanställningarna är huvudförfattare.

Slutligen går det alltså fortfarande inte säga att akupunktur är mer än en intrikat placebobehandling, om man nu tycker det är en viktig distinktion att göra. Vissa menar att det är ointressant – huvudsaken att det ger effekt. Men jag tycker det öppnar farliga dörrar för charlataneri och är knepigt ur ett etiskt perspektiv.

Distinktionen var fundamental för den vetenskapsbaserade medicinens genombrott, och fortsätter vara så i den evidensbaserade medicinen.

Referenser
Linde et al. Acupuncture for tension-type headache. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1.
Linde et al. Acupuncture for migraine prophylaxis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1.


Obama och vetenskapen

21 januari, 2009

Idag har Barack Obama tagit över presidentposten i USA och förväntningarna runt om i världen är så klart höga. Inte minst inom vetenskapliga kretsar eftersom George W. Bush på olika sätt hämmade den globala vetenskapliga processen genom att bromsa den vetenskapsdominerande amerikanska arenan.

Under valkampanjen hördes många ord som var positiva i många vetenskapares öron. Tittar man på vilka människor Obama tillsatt på viktiga positioner ser det också ut som att en vändning kommer under Obamas maktperiod.

Obamas vetskapare

Som hans primära vetenskapsrådgivare utsåg Obama John Holdren, fysikprofessor vid Harvarduniversitetet. John brinner för klimatfrågan och var en stark kritiker av Bushregimens miljöpolitik.

Som energiminister utsågs fysikern och nobelpristagaren (1997) Steven Chu. Berkeleyprofessorn har länge varit engagerad i frågor rörande global uppvärmning och är en förespråkare av kärnkraft som en metod att minska koldioxidutsläppen. Steven var också en av de första vetenskapsmännen att skriva under för Project Steve, en kampanj med syfte att stödja förståelse och undervisning av evolutionsteorin.

Zoologi- och marinbiologiprofessorn Jane Lubchenko blir chef för National Oceanic and Atmospheric Administration, ett organ som studerar havs- och atmosfärsförhållanden och är underställda handelsdepartementet. Likt de övriga är hon starkt engagerad i miljökrisen.

Miljökampsveteranen Carol Browner får den nyinrättade posten ‘Klimat-tsar’. Kemiingenjören Lisa Jackson blir föreståndare för EPA, amerikanska motsvarigheten till naturvårdsverket.

Obama städar också upp i PCAST, ett rådgivande organ i vetenskaps- och teknologifrågor. Under Bush’s tid bestod PCAST till stor del av människor från industrin och inte ‘genuina’ forskare, något Obama vill ändra på. En av de nytillträdda i PCAST är den framgångsrike biologen Eric Lander, som får avsluta bloggposten med några ord om Obamaregeringen:

It is exciting to have an administration that deeply understands the importance of science and scientific thinking.

[via rsc.org; mer läsning om presidentskiftet: DN 1, 2, 3, 4; AB 1, 2, 3; SvD 1, 2, 3]