Hur lång tid tar det för jorden att snurra runt solen?

16 mars, 2009

Tar det:

a) en dag
b) en vecka
c) en månad
d) ett år

Det var en av frågorna som California Academy of Sciences ställde över telefon till  1002 amerikaner (18 år eller äldre).

Endast 53 % svarade rätt!

Obama & Co har uppenbart lite att se över när det gäller grundläggande utbildning.

Läs mer:
American adults flunks basic science [ScienceDaily]
47% of Americans need to be launched into a heliocentric orbit [Bad Astronomy]

Annonser

Äkta och oäkta E-nummer?

12 mars, 2009

Aftonbladets Karin Ahlborg verkar tycka att E-nummer-hetsen gått för långt; Alla E-nummer är inte kemiskt hokuspokus är rubriken på en krönika av Karin som publicerats idag (hur definieras kemiskt hokuspokus förresten?).

Hon tycks vilja bromsa en hets som Aftonbladet själva hetsat på mer än någon annan. Ahlborg har själv skrivit artiklar som förstärkt den rädsla som i grunden härrör ur okunskap.

Vad hon nu påtalar är ungefär vad jag menat tidigare i denna blogg. Nämligen att det är värdelöst hantera ‘E-nummer’ som en enda homogen grupp ämnen, när den är så pass heterogen. Istället bör man titta och bedöma varje ämne enskilt. Många E-nummer är substanser som vi får i oss varje dag. Bara att när det inte är tillsatt så behöver det inte signaleras med ett E-nummer på förpackningen.

Ska det börja talas om äkta och oäkta E-nummer nu kanske…?

Det var ett tag sedan Aftonbladet skrev om E-nummer, nu ges dock Mats-Eric Nilsson nytt utrymme i en ny artikelserie om mat. Detta meddelar Karin i en annan text idag. Där nämner också Karin glutamat, en omdiskuterad smakförstärkare. Hon har tidigare menat att den används för att dölja dåliga råvaror och därför är fullständigt onödig. Ska den vara onödig för att det enda den gör är att förhöja smaken – krydda till maten? Är då inte i princip samtliga kryddor också fullständigt onödiga, enligt samma tankesätt?

Vad är förresten egentligen ‘äkta mat’, och vad har det för betydelse om den är ‘äkta’ eller inte? Är inte exempelvis smak och hälsoeffekter viktigare?


Snedställd atlaskota?

7 mars, 2009

För en tid sedan snubblade jag över Atlantotec’s hemsida. Atlantotec är ett företag som påstår att manipulation av kotpelarens översta kota, atlas, kan bota eller förbättra en mängd åkommor; exempelvis huvudvärk, höftledssmärtor, yrsel, hjärtrytmrubbningar, förstoppning, astma, epilepsi mm. Atlantotec menar att dessa åkommor kan bero på en liten snedställning i atlaskotan. Vad det handlar om är alltså traditionell (‘straight‘) kiropraktik.Atlaskotan i röttHemsidan är dock noga med att påpeka att de inte ger någon garanti för att behandlingen tar bort eller minskar besvären, eftersom alla besvär som de listar kan bero på något än problem med atlaskotan. Att på detta sätt gardera sig, utifall behandlingen inte hjälper ett skvatt, är typiskt förmedlare av tveksamma hälsotjänster.

På hemsidan finns också många, ofta mjuka och diffusa, textstycken som gör en tveksam. De skriver om att sätta igång självläkningsprocessen, de målar upp den etablerade vården som enbart symptombehandlande och läkemedelsförskrivande och de målar upp alla människor som potentiella kunder till dem när de skriver att atlaskotan är felställd hos de flesta redan från födseln!

Sedan finns en del förtroendeskadande faktafel (exempelvis att vagus och glossofaryngeusnerven lämnar insidan av kraniet via stora nackhålet) och konstigheter (en animation som visar en vridning av atlaskotan som  om reell skulle leda till omedelbar död).

Hemsidan innehåller en underavdelning titulerad ”vetenskapliga bevis”, vilket givetvis förväntansfullt besöks. Sidan är däremot en besvikelse, för det enda som redovisas där är skiktröntgenbilder av atlaskotor som påstås vara kroniskt vridna i förhållande till skallbasen. Jag har flera saker att invända mot dessa bilder och deras värde. För det första är jag tveksam till påstådd vridningsgrad. Dels för att vinklarna ser ut att vara felaktigt utritade, dels för att det på flera bilder också ser ut som skallbasen också är vriden, och då är det ju ingen relativ snedställning på atlas. Ni kan titta själva på bilderna för att förstå vad jag menar (jag visar dem inte här, eftersom hemsidan anger att det är absolut förbjudet att kopiera bilderna). En andra anledning till att jag är tveksam till värdet av att redovisa något snedställda atlaskotor är för att atlas normalt har en förmåga att vrida sig i förhållande till skallbasen. Atlas ledar mot skallbasen (leden heter atlantooccipitalleden) och även om största rörelsen i leden är en nickrörelse så finns också möjlighet till en liten rörlighet i sidled. En atlaskota som är tillfälligt något snedställd i förhållande till skallbasen är alltså helt i linje med normal funktion på atlantooccipitalleden.

Det stora problemet med undersidan ”vetenskapliga bevis” är dock att det där inte  redovisas någonting alls som underbygger behandlingens påstådda effekter. Det enda som redovisas är CT-bilder, som även om helt riktiga, inte på något sätt styrker behandlingens effektivitet. Det finns alltså inga som helst studier redovisade som stödjer behandlingseffekt. Rubriken ”vetenskapliga bevis” är alltså aningen missvisande.

Hemsidan innehåller flera vittnesmål från anonyma människor som hävdar att behandlingen har hjälpt dem. De åkommor som Atlantotec menar kan lindras är dock av den naturen att de i stor grad kan påverkas av placeboeffekten. Människor som här med stort förtroende och stor investering underlåtit sig en behandling kommer med stor sannolikhet intala sig att de upplevt symptomlindring. Värdet av anekdotiska bevis är av många skäl mycket lågt.

Atlantotecs hemsida skriver att behandlingen inte innebär några plötsliga ryckande eller knäckande rörelser, vilket är bra. Men det här känns ändå som ett tillfälle att varna för de typiska häftiga och plötsliga nackmanipulationer som är ganska vanliga hos kiropraktiker och naprapater. När nacken vrids häftigt och plötsligt finns det en risk att den mekaniska påfrestningen medför en skada på vertebralisartären (se bild). Skadan kan leda till en blodproppbildning. Om proppen lossnar fortsätter den i blodflödets riktning upp i hjärnan och kommer där fastna i de finare blodkärlen och orsaka en hjärninfarkt (ischemisk stroke). Singh och Ernst skriver i deras bok Salvekick och Kvacksalveri (eng: Trick or Treatment) att det finns 700 dokumenterade dödsfall som följd av nackmanipulation. Mörkertalet är givetvis mycket stort. En onödig risk att ta, speciellt när det är mycket tveksamt om de nästan rutinmässiga nackrycken har någon positiv effekt.

Vertebralisartären

Sammanfattningsvis får man säga att det finns goda skäl till att vara tveksam till vad Atlantotec påstår och erbjuder. En hemsida med innehåll som generellt sänder tvivelsignaler, en väldigt tveksamt underbyggd teori och en behandling som så vitt jag ser saknar dokumenterad effekt.

Uppdatering: Olle Kjellin, röntgenläkare, skriver en informerad kommentar:

1. Skiktröntgenbilderna är inte avidentifierade, utan där står patientnamn och födelsedata i klartext! Detta är olagligt i hela EU, om jag inte är felunderrättad. Där står också den ansvarige doktorns namn, John Hayck eller Hayek. Otur för honom…
2. Den som har läst bilderna tror tydligen att bara för att det är stillbilder, så är också kotorna fast i ett visst läge? Så är det förstås inte. Alla halskotor har förvånansvärt stora rörelseomfång, betydligt större än på dessa bilder. Pröva själva hur mycket ni kan röra, vicka och vända era huvuden åt alla möjliga håll, med och utan vridningar hit eller dit. Nu kan jag förstås inte ställa diagnos på enstaka skiktbilder, men de bilder som presenteras på webbsidan visar inget uppenbart sjukt eller skadat. Jfr gradtalen på bilderna, 2-8 grader! Den som INTE kan vrida mer än så är nog sjuk… :-)
3. Den sista bilden, gif-animeringen som uppges visa övre halsryggen före och en vecka efter behandling, kan mycket väl vara manipulerad. Jag kan förstås inte bevisa det, men så här tänker jag:
A) Det verkar osannolikt att de skulle vilja ge en frisk människa så mycket röntgenstrålning mot ett så känsligt område med bara en veckas mellanrum och utan minsta förväntan om viktiga fynd som skulle kunna förändra behandlingsbeslut och -strategi. (Normalt är det bara i sådana situationer man röntgar.) Om de har gjort det, är det oetiskt och oprofessionellt.
B) Det verkar osannolikt att de skulle kunna träffa så exakt lika mellan två olika undersökningar, att det skulle gå att göra en så elegant sammanpassning som visas här. Inte omöjligt, men svårt.
C) Det är suspekt att den ena av de två bilderna helt saknar den text som bränns in i varje bild. En gissning är att efter arbete i Photoshop gick det inte att pussla ihop bokstäverna lika snyggt och sömlöst som bilderna i övrigt. Eller alternativt så har man tagit ett par närliggande snitt från samma undersökning, men eftersom man då blev tvungen att dölja undersökningsdatumet (står på fjärde raden uppe till höger), så kanske man trodde att det skulle märkas mindre om man dolde all text, än om bara en enda rad försvann?
Om det är sant att de har manipulerat, är det kul att konstatera att den manipulerade bilden är den som påstås visa det “sjuka” läget! (Fast det ser inte ett dugg sjukt ut för mig.)