Immolina & Persbrandt – ny karriär att vänta för Mikael?

18 november, 2009

Mikael Persbrandt deltar i marknadsföringen av Immolina, ett nytt spirulina-baserat kosttillskott. Han säger på företagets hemsida:

Jag har tagit del av kliniska studier som visar att Immolina stärker vårt immunförsvar så att vi blir mer motståndskraftiga mot sjukdomar och därmed friskare.

Är Mikael kvalificerad att bedöma och dra slutsatser av vetenskapliga studier? Till Aftonbladet säger han:

Det fanns så pass mycket fakta att jag kände mig väldigt övertygad om att det fungerar, det är inget hokuspokus.

Att Mikael fått ”mycket fakta” (?) presenterad för sig som han sannolikt inte förstod, eller åtminstone inte besitter förmåga att granska, övertygar i alla fall inte mig om att det inte är hokuspokus. Eller satsar Persbrandt på ny karriär som medicinsk forskare?

Scandinavian Clinical Nutrition, företaget bakom kostillskottet Immolina, påstår i ett pressmeddelande från tidigare i år att det visat sig effektivt lindra svininfluensa hos djur; en studie som inte tycks vara publicerad i någon vetenskaplig tidsskrift ännu. På hemsidan för preparatet listas några vetenskapliga studier, men inte någon som involverar svininfluensaviruset H1N1. De publikationer som listas är inte heller kliniska studier utan  ganska irrelevanta djurstudier och in vitro (cell/’provrörs’)-studier, publicerade i obskyra tidsskrifter. Inte några studier som kan sägas utgöra en grund för att påstå att preparatet är effektivt och säkert. Men för den potentiella kunden ser det säkert bra ut när hemsidan listar vetenskapliga studier med ‘mycket fakta’.

Immolina är klassat som ett kosttillskott. Det innebär att det inte får påstås bota eller lindra sjukdom. Om sådana påståenden görs är produkten per definition ett läkemedel och måste då godkännas av Läkemedelsverket efter att i kliniska studier visat på effektivitet och säkerhet. Men att det är klassat som kosttillskott och inte läkemedel innebär samtidigt att företaget bakom inte är förpliktade att visa på varken effektivitet eller säkerhet. Något som kan vara värt tänka på om du spanar i hälsokostbutiken. Säger de att medlet saknar biverkningar? Ja eftersom det inte finns några officiella krav på studier av biverkningar eller rutiner för att samla in biverkningsrapporter (likt det finns för läkemedel) av kosttillskott kommer det heller inte finnas några ‘kända biverkningar’ (för naturläkemedel/traditionellt växtbaserade läkemedel finns vissa, låga, krav på visad säkerhet).

Som det framgår i Aftonbladet-artikeln är läkemedelsverket inte allt för roade av pressmaterialet som insinuerar att Immolina är effektivt mot svininfluensan; företaget riskerar böter. I dagsläget finns det ingen dokumenterad information som visar att Immolina-pillren är till någon fördel ifall man drabbas av svininfluensan.

Förresten, vad säger antivaccin-lobbyn om att detta pressmeddelande släpptes bara en månad innan svininfluensapandemin bröt ut Mexico i mars; ett sammanträffande? Applicerar man antivaccin-logik blir slutsatsen att Scandinavian Clinical Nutrition ligger bakom 2009 års H1N1-virus…

Annonser

Doktor Dahlqvist-metoden

3 november, 2009

Att Annika Dahlqvist är på väg att segla upp som Sveriges självklara frontfigur för woo-woo blir allt tydligare. I den lågkolhydrat/högfett-kost som hon förespråkar finns det sannolikt en del ‘matnyttigt’ att ta vara på, men hennes sätt att argumentera för den logiskt och vetenskapligt har alltid varit bristfällig. Även en blind höna, ni vet …

På senare tid har hon mest ägnat sig åt ogrundad vaccinkritik och blivit Sveriges mest kände vaccinmotståndare.

Nu idag kom ett nytt budskap från Doktor Dahlqvist. Fluor – ett gift lyder dagens bloggrubrik.

Annika har blivit upplyst om att:

-Fluor är ett gift för kroppen. Det leder till vävnadsnedbrytning, där urkalkning av skelettet ger mest konsekvenser i ökad frakturrisk.
-Fluor försämrar immunsystemet, kan öka risken för autoimmuna sjukdomar, och kan öka tillväxthastigheten hos cancertumörer. Fluor kan också orsaka skelettcancer.
-Fluor hämmar sköldkörtelns funktion, och kan orsaka hypothyreos typ 2 (försämrad förmåga att tillgodogöra sig sköldkörtelhormon). Även Brom har denna effekt.

Hur vet Annika det här då? Vilket metod? Vetenskapliga metoden? Nejdå, googlemetoden. Annika skriver att det ”var några av uppgifterna jag fick från en sida jag hittade när jag sökte på fluor på Google”. En sida på nätet gav uppgifterna, ja då måste det vara sant antar jag…?

Annika verkar ta det för sanningen eftersom hon sedan drar slutsatsen att ”vi ska alltså inte använda fluortandkräm eller fluorsköljvätska”. Sen kommer den sedvanliga LCHF-knorren: ”LCHF-ätare behöver inte fluor för att stärka tänderna”.

Snart är det oundvikligt att Annika blir nästa person att av Vetenskap & Folkbildning utses till Årets Förvillare.

Google settles it


Ig Nobel 2009

8 oktober, 2009

Under veckan har de första Nobelprismottagarna för 2009 offentliggjorts, men redan förra veckan ägde vad Nature kallar ”arguably the highlight of the scientific calendar” rum.

Det handlar alltså om 2009 års Ig Nobel. Priset som delas ut för forskning som ”first make people laugh, and then make them think”, eller ”that cannot, or should not, be reproduced”.

Ig Nobel-prisetNågra av årets pristagare:

• Veterinärmedicinska priset:  för upptäckten att kor med namn producerar mer mjölk än kor utan namn. (Catherine Douglas, Peter Rowlinson: Exploring Stock Managers’ Perceptions of the Human-Animal Relationship on Dairy Farms and an Association with Milk Production)

• Fredspriset: för att experimentellt utrett vad som är bättre att bli slagen i huvudet med, en tom eller full ölflaska. (Stephan Bolliger et al: Are Full or Empty Beer Bottles Sturdier and Does Their Fracture-Threshold Suffice to Break the Human Skull?)

• Medicinpriset: till mannen som genom att ”knäcka fingrar” på sin vänstra hand, men aldrig  på den högra, varje dag i mer än 60 år undersökte om detta kan ge upphov till artrit (resultatet var ingen artrit eller skillnad mellan händerna). (Donald L. Unger: Does Knuckle Cracking Lead to Arthritis of the Fingers?)

• Fysikpriset: till de som analytiskt undersökte varför gravida kvinnor inte tippar framlänges (Katherine K. Whitcome et al: Fetal Load and the Evolution of Lumbar Lordosis in Bipedal Hominins)

• Folkhälsopriset: till de som uppfann en BH som i nödläge snabbt kan konverteras till ett par skyddande ansiktsmasker (Elena N. Bodnar et al: Patent Garment Device Convertible to One or More Facemasks)

BH som skyddsmask

Se tidigare års vinnare, eller läs någon av Marc Abrahams böcker.


Två klipp: Dara O’Briain, pseudovetenskapsbaserad sjukvård

12 september, 2009

Två klockrena roliga YouTube-klipp. Det första är ett stand-up comedy-nummer med Dara O’Briain (tack till vaih-lvete för länken). Det andra visar hur akutsjukvården skulle kunna se ut om den var baserad på diverse pseudovetenskap.


Kvicksilver och vaccin mot svininfluensan

8 september, 2009

Enligt vaccinkritikerna utgör, utöver squalen, kvicksilvret i svininfluensavaccinet en stor hälsorisk.

Debatten kring kvicksilver i vaccin har framför allt ägt rum i USA. Där hävdar en grupp människor, med kändisar i fronten, att det finns en koppling mellan vaccin-konserveringsmedlet thimerosal (innehåller kvicksilver) och autism. Trots att studier på senare år falsifierat den påstådda kopplingen har föreställningarna levt vidare. Att myten lever kvar även här i Sverige är uppenbart nu när svininfluensavaccinet debatteras flitigt.

Jag tänker inte fördjupa mig i debatten här eftersom Pekka på sin blogg orsakverkan redan skrivit utmärkt i ämnet:

Det innehåller ju kvicksilver!!!!!1!
Vaccination och autism
Nytt bakslag för antivaccinationsrörelsen

På Science-Based Medicine har Harriet Hall skrivit om skräckpropagandan kring svininfluensavaccinet.

(uppdaterad)

[Ab]


Annika Dahlqvist-effekten? Guillaine-Barrés syndrom och vaccin

4 september, 2009

En gymnasieskola i Värnamo har drabbats av det första kända utbrottet av svininfluensa i Sverige. I Rapport intervjuas bland andra Mattias Anderson, en av skolans elever.

Dahlqvist-effekten?

Han säger sig vara lite rädd för att drabbas, men om vaccination säger han:

Vaccinet är jag också lite rädd för, förlamning och så där babblar dom om… att man kan dö.

Vad Mattias hört talas om är Guillain-Barrés syndrom (GBS). Syndromet är en autoimmun sjukdom där det perifera nervsystemet angrips av vårt immunsystem. GBS kan leda till förlamning, men ca 80% återhämtar sig utan men efter några månader. 5-10% kommer inte att återhämta sig fullständigt, och 2-3% av de drabbade avlider.

GBS orsakas av att immunförsvaret reagerar och mobiliserar sig mot något kroppsfrämmande och sedan av någon anledning även angriper nervvävnad (troligen för att antigenet hos det kroppsfrämmande molekylärt liknar något i nervvävnaden). Det som utlöser detta kan alltså vara en vanlig infektion. Den enskilt vanligaste utlösande faktorn är magsjuke-bakterien Campylobacter jejuni.

GBS kan också i sällsynta fall drabba den som vaccinerats med influensa-vaccin. Vaccin fungerar ju så att det introducerar en liten dos  virus- eller bakterieantigen som aktiverar immunförsvaret. Därför är det inte helt orimligt att sjukdomen kan följa vaccinering, eftersom vaccinationer precis som C. jejuni-infektion aktiverar immunförsvaret.

Men, GBS som följd av influensavaccinering  är mycket sällsynt. Ca 1 på 1 miljon drabbas. Som redan nämnts återhämtar sig ca 80% fullständigt, och 2-3% avlider. Utifrån dessa uppgifter kan vi räkna ut att vi måste vaccinera 50 miljoner människor mot influensa innan vi ser ett enda dödsfall i GBS. I Sverige bor det ca 10 miljoner, och om vi inte vaccineras räknar Smittskyddsinstitutet med 50-60 dödsfall i Sverige (men siffran kan vara för låg; den ärbaserad på tidigare uppgifter på hur Australien drabbats av svininfluensan, men tvärtemot vad man förutsett fortsätter influensan att härja där och dödsfallen är nu uppe i 161).

Om du inte vaccinerar dig är alltså risken att dö minst 250 gånger större än om du vaccinerar dig (utan hänsyn till riskmodifierande faktorer för endera sjukdom). Även om du själv inte tillhör en riskgrupp för influensakomplikationer, och därmed troligen löper väldigt liten risk att allvarligt drabbas,  hindrar vaccinering dig från att sprida influensan till någon som potentiellt hör till en riskgrupp.

Men inslaget i rapport skvallrar om att allmänheten inte riktigt har fått en nyanserad bild. Risken att dö eller förlamas är så otroligt liten att det är rimligare att oroa sig för att dödas av blixten eller en asteroid. Varför våndas då människor av sådana tankar?

En bidragande orsak till det är helt klart att vissa människor ges plats i media för att där med övertygelse baserad på absolut ingenting sprida dynga. På inga hållbara grunder alls tror sig Annika Dahlqvist vara skyddad från influensan. Hon avråder dessutom från vaccination eftersom hon anser att det kan leda till farliga biverkningar. Vad hon bygger det på vet jag inte. Med dessa två budskap uppmuntrar Annika alltså människor att, av allt att döma, försätta sig i större risk än nödvändigt och dessutom att de tillåter sig agera vektor åt viruset (och därmed försätta andra i risk). Solidaritetsargumentet avfärdar hon som absurt. Om vem-som-helst på gatan uttryckte åsikter liknande Annikas vore det väl en sak. Men Annika är läkare och drar sig dessutom inte för att (miss)bruka sin titel. Sällan ser man hennes namn utan att det föregås av eller förknippas med ”doktor”: ”Doktor Dahlqvists blogg”, tre författade böcker med ”doktor Dahlqvist” i titeln, ”fettdoktorn” och på de flesta bilder poserar hon i läkarkläder.

Doktor Dahlqvist

Idag länkar hon på sin blogg till en artikel som tar upp GBS som biverkning av vaccin. ”Svininfluensavaccinet har orsakat 25 dödsfall i USA” lyder den missvisande rubriken på Annikas blogginlägg. Missvisande därför att vad rubriken inte förtäljer är att det handlar om 1976 års vaccinering; inte 2009 års, som man lätt kan tro. Alltså ett helt annat vaccin. Av en idag fortfarande oklar anledning drabbades fler än vanligt av GBS som följd av influensavaccinet 1976. En möjlig förklaring är att vaccinet hade kontaminerats med Campylobacter jejuni, den vanligaste utlösande faktorn av GBS. Sedan 1976 har ingen av de årliga influensavaccinationerna associerats med förhöjda risker för GBS. Att därför anta, som vissa nu gör, att det skulle hända igen nu 2009 är inte rimligt utan bara skrämselpropaganda.

Annika menar att dödsfallen som kommer resultera som en påföljd av influensa är ingenting i ett större perspektiv.  Om de är så obetydliga enligt Annika, varför varnar då hon för vaccinbiverkningar som av allt att döma rimligen bör bedömas som ännu obetydligare? Har Annika något att försvara sin ståndpunkt med? Vad menar Annika på sin blogg när hon skriver att svininfluensavaccinet har orsakat 25 dödsfall i USA, när det handlar om ett 31 år gammalt vaccin? Tar Annika något ansvar för den misstro mot vaccin hon sprider? Hur känner Annika för att Mattias Andersson (mfl) vid eventuell vaccination våndas av tankar på förlamning och kanske död, när det är helt obefogat? Kan Annika redogöra mer detaljerat varför hon anser influensavaccination riskfyllt?
Är det en Annika Dahlqvist-effekt vi ser spår av i rapports inslag?

Referenser:
Lasky et al. N Engl J Med. 1998 Dec 17;339(25):1797-802.
Haber et al. JAMA. 2004 Nov 24;292(20):2478-81.

[ AB, SvD, DN ]


Israelbråket och likheter med ”pseudovetenskapbråk”

24 augusti, 2009

Att jag skulle blogga om politik hade jag nästan svurit på att inte göra när jag började, ointresserad som jag är. Men det är svårt att inte tycka något i den pågående ”konflikten” mellan Sveriges och Israels regering som blossat upp som en följd av Donald Boströms artikel som Aftonbladet publicerade för en vecka sedan.

Vad jag (och ja, de flesta andra…) reagerar på är Israels sätt att bemöta denna artikel. Artikeln slår inte fast att Israel plundrar palestiniers kroppar på organ; den tar upp indicier och lyfter frågan:

Vi vet att behovet av organ i Israel är stort, att en omfattande illegal organhandel pågår, att det skett under lång tid, att det sker med myndigheternas goda minne, att högt uppsatta läkare på de stora sjukhusen deltar, liksom tjänstemän på olika nivåer. Och vi vet att palestinska unga män försvann, att de fördes tillbaka fem dygn senare under hemlighetsmakeri på natten, uppsprättade och hopsydda. Dags att bringa klarhet […]

Detta bemöter Israel med vad man kan likna med förtalsanklagelser. (Jag tycker inte artikeln är ”förtal”, inte heller tycker jag  att artikeln är anti-semitisk, om man inte ser allt som på något sätt negativt kritiserar något Israel/jude-relaterat som anti-semitiskt)

Hela situationen påminner mig om hur det ofta kan se ut i debatter kring pseudovetenskap: en kritiker kan med fakta angripa en pseudovetenskap, för att sedan bemötas med förtalsanklagelser; detta istället för att möta faktabaserade-argument med faktabaserade-motargument. Se exempelvis det pågående Simon Singh-fallet, eller lögndetektor-fallet Lacerda/Eriksson vs. Nemesysco som jag bloggade om i vintras, där ironiskt nog just ett Israeliskt företag bemötte sakligt argumenterande svenska forskare med hot om förtal-åtal (har det möjligen bidragit med ett strå till dagens debatt-stack?).

Kunde Israel inte i huvudsak bemött artikelns anklagelser med något substantiellt, angripit vinklingar och faktapåståenden i artikeln, eller kanske bara  dementerat, istället för att reagerat som de gjort? Eller är det media som spelar ett vinklat spel, eller är det bara ett inrikespolitiskt spel från Israels sida, eller är jag bara oförstående för en reaktion djupt rotad i en infekterad konflikt och statshistoria? Jag vet inte, men i det som media spelar upp kan jag kan inte låta bli att se likheterna med vetenskap vs. pseudovetenskap-debatter, där Israel beter sig som aggressivt och osakligt mothuggande pseudovetare. Nog om politik.

[AB 1, 2, 3, 4; DN 1, 2, 3, 4, 5, 6; SvD 1, 2, 3, 4; Ex 1, 2]