Ska det vara äkta vara?

3 november, 2009

Syftet med förra inlägget var inte att skrämma folk från att äta frukt, vilket de flesta förstod.

Syftet var flerfaldigt. Bland annat sätta igång funderationer kring innehållsförteckningar och vad som listas där. Somliga resonerar som så att ju färre antal ingredienser en innehållsförteckning listar, ju bättre mat är det. Varför skulle det vara så? Resoneras det likadant hemma vid spisen när de väljer ett recept?  Vidare är en innehållsförteckning strängt taget inte riktigt fullständig, då skulle mangon och de flesta andra livsmedel få tusentals substanser på förteckningen.

Förra inlägget handlade också om kemofobi. Alltså den oresonliga rädslan för allt som har ett ‘kemikaliskt namn’, eller anses vara en kemikalie (trots att allt egentligen är kemikalier). Vad gör sig bäst på en innehållsförteckning: askorbinsyra, c-vitamin eller E300? Egentligen ska det inte spela någon roll eftersom det är samma substans. Man kan undra varför c-vitamin väcker så olika känslor när det inte redovisas alls som innehåll i frukten men dyker upp som E300 i skinkan. E-nummerfobi kan nog sägas vara en form av kemofobi.

Varför demonifiera en hel grupp livsmedel, bara för att de benämns tillsats och tilldelats ett E-nummer? Se till den enskilda substansen istället för den heterogena grupp den dömts tillhöra. Vore det därför inte bättre att skippa E-numren och istället lista substansen vid namn? Men det menar E-jägarna är fusk och att vilseleda; antagligen för att det blir lite mer krävande identifiera föreställda hälsohaverister och att känslan av att ha kontroll förloras.

Naturligt är ett begrepp som ofta dyker upp i diskussioner kring livsmedel. För det första är det tveksamt vilket värde dikotomiseringen naturligt/onaturligt har i ett hälsoperspektiv egentligen (appeal to nature-fallacy). Sedan, vad är egentligen naturligt? Det som funnits i samma form i naturen i miljontals år? Det som vuxit i skogen i fritt? Det som vuxit i växthus under kontrollerade former? Det som vuxit i labbet? Det som är molekylärt identiskt med en substans som finns ute i naturen, men framställts i provrör? Är bananer naturliga trots att de är framtagna av människan genom genetiskt modifiering under tusentals år med hjälp av selektion och korsbefruktning? Detsamma gäller många av djuren vi äter.

Problemen som delar av befolkningen har med det ovan har även Citygross identifierat. I det ser de tillfället att locka kundernas pengar till sig. I ett samarbete med Mats-Eric Nilsson & co på organisationen Äkta Vara lanserade de ju nyligen ”äkta varor”.

aktavara.org listas kriterierna för märkningen:

Följande produktinnehåll godtas:

  • Ingredienser som traditionellt förknippas med livsmedlet Exempel vaniljglass: grädde, socker, ägg, vanilj

Följande produktinnehåll godtas inte:

  • Samtliga tillsatser på E-nummerlistan, med följande undantag: bakpulver (E500, E501, E503) och pektin (E440i, ej amiderat) om livsmedelstypen traditionellt innehåller dessa tillsatser
  • Samtliga aromämnen utom extrakt
  • Industriella ingredienser som traditionellt inte ingår i livsmedlet Exempel: modifierad stärkelse, jästextrakt, äggvitepulver
  • Vitaminer och andra tillsatta näringsämnen

Vadå äkta? Tydligen handlar det mera om att märka ut traditionella livsmedel? För vad menas med ”äkta” vara? Varför får inte frukt och grönsaker märkas med äkta vara? (är det kanske på grund av det ofta ganska rika innehållet av E300…)

Mats-Eric menar att de verkligen inte vill påstå att alla tillsatser är skadliga, men är det inte den bilden de förmedlar? För är det mest relevanta inte egentligen huruvida tillsatsen är skadlig eller ej (i de mängder de förekommer)? Varför rakt av vara emot något som förlänger hållbarhet, förbättrar konsistens, färg eller smak?  Är det inte mycket av det vi alla håller på med när vi står hemma och lagar mat vid spisen, när vi kryddar och tillsätter andra saker i maten?

”Traditionell vara” vore ett bättre namn än ”äkta vara”.


Äkta innehållsförtecknad mat?

22 oktober, 2009

Ett viss livsmedels innehållsförteckning skulle kunna ståta med följande:

etanol, α-terpinolen, etylbutanoat, 3-carene, etylacetat, etyl 2-butenoat, α-terpinen, α-thujen, dimetylsulfid, limonen, β-caryophyllen, cis-3-hexene-1-ol, hexadecylacetat, 5-butyldihydro-3H-2-furanon, trans-2-hexenal, etyltetradecanoat, α-humulene, sabinen, 2-carene, camphene, etyloctanoate, 4-isopropenyl-1-metylbenzen, 1-hexanol, hexanal, etylhexadecanoate, α-copaen, hexadecanal, etylpropionat, dihydro-5-hexyl-3H-2-furanone, carveol, geranial, etyldecanoat, furfural, butylacetat, metylbutanoate, di-hydro-5-octyl-3H-2-furanone, p-cymene, octadecanal, 6-pentyltetrahydro-2H-pyranon, 2,3-pentandion, 1,1-diethoxyetan, pentadecanal, butylformate, 1-butanol, 5-methylfurfural, etyldodecanoat, 2-acetylfuran, 2-metyl-1-butanol, 4-metylacetophenon, acetaldehyd, cyclohexan, diväteoxid (och många fler)

Vad är det för något som innehåller de här ‘kemikalierna’? Flera av dem har toxiska egenskaper så det kan väl knappast vara bra att äta detta livsmedel? Mörkar producenten, i butiken listas nämligen inte någon av de här ämnena på någon innehållsförteckning?

Skulle du undvika livsmedlet om du såg ovanstående ämnen på innehållsförteckningen?

Klicka här för livsmedlet som innehåller dessa substanser.

[tack till OtherWordly]

[AB, AB2]


Anka, Haj & Kräfta

14 oktober, 2009

Från att i Sverige varit i stort sett okänd har Anna Anka på kort tid med hjälp av TV3 blivit rikskändis och till medias stora glädje massproducerat provokativa citat. Men vad jag vet har hon bara tagit upp en sak som kvalat in till att behandlas på denna blogg. I avsnitt 5 kallade sig Anna för brosknarkoman och försvarar sitt knaprande med att hon tror det ska skydda henne från cancer (TV3-Play: Svenska Hollywoodfruar, avsnitt 5, 34 minuter in). Hon påstår att (1) hajar består till stor del av brosk och att de (2) är det enda djur som inte drabbas av cancer, och just därför skulle (3) broskknaprande skydda mot cancer.

1. Består hajar till stor del av brosk? Ja, hajarnas skelett består inte av ben utan av brosk. Detsamma gäller rockorna och ett antal andra arter som tillsammans med hajarna utgör gruppen broskfiskar. I detta har alltså Anka rätt.

2. Drabbas inte hajar av cancer? Jo, de drabbas precis som alla andra djur av cancer (även i deras broskskelett). Men eftersom det inte gjorts någon systematisk undersökning av cancer bland hajar är det svårt veta exakt i vilken grad hajar relativt andra djur drabbas av cancer (denna avsaknad av data verkar dock inte hindra hajbrosksäljarna från att påstå att hajar inte drabbas av cancer). Den information som finns är förenlig med att cancerfrekvensen hos hajar är liknande den hos beniga fiskar som delar dess habitat.

3. Skyddar hajbrosk-tillskott mot cancer? Även om vi antar att hajar sällan drabbas av cancer, varför skulle oral ingestion av deras brosk skydda människor mot cancer? Om hajar sällan drabbas av cancer vet vi ändå inte vad det skulle bero på; skulle det vara på grund av låga halter av cancerogener i deras habitat eller speciella biologiska egenskaper hos hajen? Även om det skulle finnas någon enskild biologisk faktor just i hajens brosk som skyddar mot cancer är det osannolikt att vi kan förvärva dess egenskaper genom att knapra i oss nermalt brosk.

Tumörtillväxt kräver tillväxt av näringsgivande blodkärl. Basala labstudier har visat att det finns molekyler i brosk som i viss grad kan hämma bildandet av nya blodkärl. Men försök att överföra dessa resultat från djur och människa har misslyckats. De kliniska försök som gjorts på läkemedelskandidater baserade på hajbrosksubstanser har inte kunnat visa effektivitet mot cancer.

Myten att hajbrosk skyddar mot cancer uppstod 1992 när William Lane släppte boken Shark’s Don’t Get Cancer (och 2 år senare Shark’s Still Don’t Get Cancer). Lane råkade också vara ägare till ett av de största företagen som handlade med hajprodukter, så boken ordnade givetvis goda affärer för hans företag. Lane startade också Lane Labs, ett företag som bl a säljer hajbroskpreparat. 2004 förbjöd amerikanska FDA Lane Labs från att marknadsföra hajbroskpreparatet BeneFin med löftet om cancerbot.

Förutom att utnyttja och skänka falskt hopp till redan utsatta cancerpatienter, och göda ekonomin hos oärliga kvacksalvare, hotar pseudovetenskapen kring hajbrosk en redan hotad hajpopulation. Ur ett svenskt perspektiv är det i alla fall positivt att  denna myt inte verkar särskilt rotad här. Att Anna Anka tog upp det kommer väl knappast heller att stärka myten.

Referenser:
Loprinzi et al. North Central Cancer Treatment Group. Evaluation of shark cartilage in patients with advanced cancer: a North Central Cancer Treatment Group trial. Cancer. 2005 104:176-82.
Miller et al. Phase I/II trial of the safety and efficacy of shark cartilage in the treatment of advanced cancer. J Clin Oncol. 1998 6:3649-55.
Ostrander et al. Shark cartilage, cancer and the growing threat of pseudoscience. Cancer Res. 2004 64:8485-91.

Bara brosk


Cancer och vaccin mot svininfluensa

12 september, 2009

Anti-vaccinationsextremisterna tycker tydligen inte det räcker med att de som vaccinerar sig ska drabbas av gulfkrigssyndrom och autism. Nu ska vi tydligen även drabbas av hundcancer!

Utöver de gamla vanliga obevisade påståendena om squalen och kvicksilver innehåller en nyhetsnotis på LCHF.se (som av någon outgrundlig anledning handlat väldigt mycket om svininfluensavaccinet på sistone) följande:

En tysk lungspecialist, Wolfgang Wodarg, varnar för att vaccinet mot H1N1-viruset (svininfluensaviruset) kan öka risken för cancer, på grund av att den vaccinlösning som injiceras innehåller cancerceller från djur.

LCHF.se är inte de enda som tar upp det här. Hundratals vaccinkritiska bloggar och hemsidor tar vara på den tyske läkarens varningar. Källan till det här är en nyhetsartikel i bild.de:

Lung specialist Wolfgang Wodarg has said that there are many risks associated with the vaccine for the H1N1 virus. He has grave reservations about the firm Novartis who are developing the vaccine and testing it in Germany. The vaccination is injected “with a very hot needle”, Wodarg said. The nutrient solution for the vaccine consists of cancerous cells from animals and ”we do not know if there could be an allergic reaction”. But more importantly, some people fear that the risk of cancer could be increased by injecting the cells.

Till att börja med är texten inte aktuell för svenska förhållanden eftersom vi köper vaccinet från GlaxoSmithKline och inte Novartis (GSK använder hönsägg och inte cellinjer vid produktion av vaccinet). Sedan reagerade jag på att artikeln inte explicit säger att Wodarg tror vaccinet ökar cancerrisken (”some people”). Efter att ha mailat honom och via hans stab hänvisats till en annan artikel på tyska står det dock klart att han är av den åsikten. Däremot påstår han inte att den vaccinlösning som injiceras innehåller cancerceller från djur. Det antyder däremot bild.de-artikeln.

Men att Novartis vaccininjektion skulle innehålla några celler är högst osannolikt.

Vaccinet innehåller inaktiverade viruspartiklar. Virusen i Novartis vaccin odlas fram i cellkulturer (virus kan inte kopiera sig på egen hand, utan måste parasitera på en cells kopieringsmaskineri), men att några celler skulle följa med från den lösningen till den färdiga injektionslösningen är inte troligt. Tillverkningsprocessen innehåller flera steg av rening. Då en cell är ca 1000 gånger större än influensaviruset krävs det heller inte, relativt sett, något finlir för att separera cellerna från resten av lösningen.

Även om man antar att celler från odlingslösningen skulle följa med till injektionslösningen är det inte trovärdigt alls att de skulle kunna etablera sig och utvecklas till cancer hos den vaccinerade individen. Cellinjen* Novartis använder är inte mänskliga utan kommer ursprungligen från en hund, och det är tveksamt om det ens är cancerceller. Kroppsfrämmande celler angrips av immunförsvaret, och även vid nedsatt immunförsvar skulle inte de här hundnjur-cellerna kunna etablera sig  intramuskulärt hos en människa (för diskussion kring cancers potential att smitta mellan människor, se denna Nature-artikel).

Wodarg menar att cancerogena substanser skulle kunna hänga med från odlingsprocessen. Men vad är det för cancerogena substanser? De cancerogener som eventuellt transformerade cellerna i hundens njure 1958 är rimligen inte kvar i den lösning Novartis använder 49  år senare.

Med tanke på hur Wodargs åsikter sprids på internet, om än förvanskad av bild.de, tycker jag det är hans ansvar att vidare utveckla och förklara hans ståndpunkt. Frågan är om intresse för sakfrågan finns; Wodarg är nämligen också politiker så det är inte orimligt att syftet med hans utspel var att fiska röster hos de vaccinkritiska. Klargörande svar från hans stab lär jag i vilket fall som helst inte få.

(* Cell-linjen Novartis använder heter MDCK (Madin-Darby canine kidney) och togs 1958 ur njurarna från en till synes frisk cocker spaniel. Det var alltså inte några cancerceller, däremot har de uppenbarligen genomgått någon grad av transformation eftersom de har förmågan att dela sig hur många gånger som helst. Den förmågan har inte vanliga celler eftersom telomererna vid varje celldelning förkortas och till slut når en längd som hindrar cellen att dela sig.)


Squalen, gulfkrigssyndrom och vaccin mot svininfluensa

6 september, 2009

Vaccinet mot svininfluensan innehåller squalen (el skvalen/squalene). Dess roll i vaccinet är att fungera som en adjuvant, dvs att förstärka immunförsvarets reaktion mot virusantigenet i vaccinet. Det tillåter användning av färre virusantigen per dos vaccin.

Squalen utvinns vanligen ur hajlever men finns också naturligt hos människan (molekylen utgör ett förstadie till kolesterol). Det är således 100% naturligt. De som argumenterar för att bara det faktum att något är naturligt gör det ofarligt kan alltså redan här dra en lättnadens suck. De som vet bättre än så kan fortsätta läsa.

Den pensionerade barnläkaren Björn Hammarskjöld skrev för några dagar sedan en artikel på newsmill i försvar till Annika Dahlqvists utspel om vaccin. Om squalen skriver han:

Injicerar vi squalen så bildar vi antikroppar mot squalen, det innebär att vi får ett immunförsvar som vill förstöra squalen som finns normalt i våra cellmembraner. Det kan vara skadligt om vi har antikroppar mot våra egna cellmembraner.

I Debatt tidigare i veckan diskuterades också squalene. Då var det professor Karl E Arfors som var antagonisten:

Jag känner väl till den här debatten om gulfkriget, som har problem beroende på att dom har squalen-antikroppar [...] och det ämnet (squalen) har vi i vårt nervsystem, och får man antikroppar så kommer det att kunna angripa det.

Man har ju inte tittat på skvalen. Det har aldrig undersökts, det finns ingen litteratur på det. Det här som sker i USA nu, att man har undersökt de här soldaterna att de har de här antikropparna. Det här accepterar inte DoD (Department of Defense), dom vill inte veta av det här, för det är ju risk i USA.

Även på bloggen Toxiska epistlar (skriven av Bo Zackrisson, chefredaktör för den alternativmedicinska tidskriften 2000-talets vetenskap) skriver Karl att squalen-antikroppar ligger bakom det sk gulfkrigssyndromet. Annika Dahlqvist nämner också squalen i TV4 nyhetsmorgon.

Men att squalen-antikroppar skulle ligga bakom det i konspirationsteorier dränkta gulfsyndromet är inte på något sätt fastställt (faktum är att det inte ens är säkert att syndromet som specifikt för gulfen existerar, liknande sjukdom finns historiskt beskrivet hos veteraner från en rad andra krigszoner också).

Historien om den påstådda kopplingen mellan squalen-antikroppar och gulfkrigssyndromet tog fart år 2000 då en studie påvisade antikropparna hos gulfkrigsveteraner [1]. Problemen med studien var dock flera. Till att börja med saknade laboratorieexperimenten positiv och negativ kontroll och försökspersoner som fungerade som kontroller var få. Vidare fanns ingen känd källa till squalen-exponering hos soldaterna. Misstanke fanns att squalen skulle ha funnits i de mjältbrandsvaccin som soldater fick inför en eventuell krigsplacering i gulfen. Men senare analys av mjältbrandsvaccin producerade under en 20-års period visade att vaccinet inte innehöll squalen.  Endast i några få prov fanns spår av squalen, men då i så små mängder att de låg under nivåer som normalt finns i blodet hos människor. Mängder som sannolikt ej kan inducera antikroppsbildning mot squalen [2].

En studie publicerad i år fann inget samband mellan squalen-antikroppar och de symptom som kommit att beskrivas som gulfkrigssyndrom. Förekomsten av antikroppar var liknande hos sjuka och friska, 43.1% respektive 48.8%. Inte oväntat fanns istället ett starkt samband mellan symptom och krigsplacering [2].

Vad jag förstår innehåller svininfluensavaccinet substansen MF59, en adjuvantlösning som innehåller squalen. Studier på MF59 visar att vaccinering inte leder till bildning av squalenantikroppar eller förhöjda nivåer av redan existerande. Antikroppar mot squalen hittades nämligen i små mängder hos friska människor som aldrig vaccinerats  [2]. Så frågan är om squalenantikroppar ens är farligt, utan naturligt förekommande?

Nämnas kan också att squalen säljs som kosttillskott. Några av de påstådda fördelarna med squalentillskott är optimala energinivåer, fin hy och balanserade hälsosamma kolesterolnivåer. En dagsdos ger dig 1000 mg squalen, en mängd mer än 130 000 gånger den som finns i en dos av Novartis svininfluensavaccin; hur gulfkrigs-syndromiserade måste inte de som äter de här tillskotten vara?

Kommer massvaccination i Sverige leda till att vår befolkning zombifieras till krigsveteraner med gulfkrigssyndrom? Nja, jag ser ingen hållbar argumentation för att squalen i vaccin skulle leda till hälsoproblem. Varken Karl E Arfors, Björn Hammarsköld, Annika Dahqlvist eller någon annan av de andra anti-vaccin oratorerna i Sverige tycks göra annat än att repetera tveksamt underbyggda internetkällor. Har jag fel? Jag är mottaglig för bevis och hållbar argumentation, men bespara mig de osänkbara konspirations-teorierna.

Inger Atterstam skriver idag i SvD om skrämselpropagandan och konspirationsteorierna kring influensavaccinet. Hon tar upp squalen, och även farhågorna kring Guillaine-Barré som jag skrev om senast.

uppdatering: Hos FDA hittade jag ett dokument med frågor och svar kring squalen, dess påstådda hälsoeffekter och association med gulfkrigssyndromet. Rekommenderas för den vetgirige eller den som fortfarande tvivlar på att squalen i vaccin inte är något att oroa sig för.

Referenser:
1. Asa et al. Antibodies to squalene in Gulf War syndrome. Exp Mol Pathol. 2000 Feb;68(1):55-64.
2. Phillips et al. Antibodies to squalene in US Navy Persian Gulf War veterans with chronic multisymptom illness. Vaccine. 2009 Jun 12;27(29):3921-6


Annika Dahlqvists struntprat om LCHF och infektionssjukdomar

30 augusti, 2009

– Vi som äter den här kosten har en gemensam erfarenhet av att vi inte blir sjuka. Vi får inga infektionssjukdomar.

säger Annika Dahlqvist till Aftonbladet.

Vad baserar Annika det på?  Några sporadiska kommentarer i hennes blogg menar att de inte blir sjuka, och säkert har en del hon mött berättat detta också. Med andra ord en totalt värdelös bevisgrund.

För det första så finns det uppenbara problemet att de som rapporterar till Annika knappast kan antas vara en representativ del av LCHF-ätarna. Troligen är de mest ‘fanatiska’ mer högljudda. Dessutom motarbetas  rapportering av hälsonegativa effekter av LCHF i Annikas blogg. De som rapporterar sådana får nämligen oftast höra att de inte ätit ’tillräckligt LCHF’, dvs inte tillräckligt lite kolhydrater eller tillräckligt mycket mättat fett, eller att de inte ätit LCHF tillräckligt länge (på så vis exkluderar man också på ett bekvämt vis det som inte passar in i LCHF-teorin, därmed kan teorin behållas intakt). Ett beteende som knappast uppmuntrar till rapporteringar av exempelvis influensa.

För det andra kan man misstänka recall bias hos de som kommunicerar detta till henne. Med recall bias menas ett felaktigt vinklat ihågkommande. De som övertygat sig om (eller hoppas) att Annika har rätt (dvs att LCHF är bra mot alla hälsoproblem?) kommer troligen att påverka sitt minne att stödja detta. Alltså kommer de tendera att glömma eventuella småförkylningar och liknande, eftersom frånvaron av sådant ligger i linje med vad de förväntar sig av kosten.

Fler problem skulle kunna beskrivas, men hur som är det helt okontrollerade och opålitliga uppgifter.

Men nu handlar det knappast om det. Annika har otaliga gånger blivit undervisad i varför hennes logik inte håller och vilka tankefel hon gör sig skyldig till, ändå fortsätter hon med sina oansvariga uttalanden (att hon är läkare gör saken ännu värre). Så egentligen vet jag inte varför jag bemödade mig med att förklara varför det hon säger är taget ur luften, för att citera smittskyddsläkare Åke Örtqvist:

Det går inte ens att argumentera mot den här typen av resonemang som hon för. Det är helt enkelt alldeles för dumt.

Fler aktuella blogginlägg om Annika Dahlqvist:

Technicolor – Alla har fel, det är bara vi som har rätt!
Akademisk Frihet – Annika Dahlqvist utnyttjar okunskap om H1N1 för att sälja böcker
Tankebrott – Magkänsla > vetenskapen…


detox = trams

12 augusti, 2009

Aftonbladets ”träningscoach” Shirin Rågby Djavidi svarar på frågor:

Min väninna gjorde en detoxkur förra veckan. Är det något som du rekommenderar?
SHIRIN: Ja, det kan vara skönt att rensa kroppen på slaggprodukter. Om man ätit en massa onyttigt, efter en semester, en tuff festarhelg eller om man bara vill känna sig riktigt ren på insidan.

Nej. Det saknas belägg för föreställningen att diverse detoxkurer kan ”rensa kroppen på slaggprodukter”, eller att det ens behövs. En placebo-diet för att lätta på samvetet och ångesten efter att ha ”ätit en massa onyttigt” eller haft en ”tuff festarhelg” är vad det är.

Istället för att förgifta svenskarnas sinne med trams borde Aftonbladet försöka detoxifiera sina budskap istället.

Tidigare, mer utförligt, om detox:
Behövs verkligen detox?
Leverrening är bluff
Detoxråd förgiftar dina tankar


Mobiltelefon och åska – en farlig kombination?

3 augusti, 2009

Ja att mobiltelefonen utgör en extra fara för dig vid åskoväder vill i alla fall Solveig Silverin få dig att tro. Hon skriver följande i en insändare i dagens Västerbottens Folkblad:

Går åskan – prata inte i mobilen
Jag vill påpeka att det är livsfarligt att prata i mobiltelefon då åskan går. Det räcker med att den ligger påslagen i fickan för att åskan skall slå ned i telefonen. Själva sändarna skapar egna blixtar när laddningen är olika mellan sändare och moln. Blixten tar den lättaste vägen och då genom den ”elektrontråd” som osynligt finns mellan sändaren och mobiltelefonen och det räcker med att den är påslagen.
Det stora åskvädret där åskan tyckts ”parkerat” sig över Öland för ett tag sedan berodde sannolikt på alla sändarna som orsakade det höga blixtantalet.
/ Solveig Silverin – miljöingenjör, Folkets Vilja

En säkert välmenande varning, men vad baserar Solveig sina påståenden på egentligen? Varför skulle en (påslagen) mobiltelefon i fickan attrahera blixten?

Skapar basstationerna egna blixtar? Ja enligt Skandinaviens främste åskforskare Vernon Cooray, professor i elektricitetslära vid Uppsala Universitet, ökar de allra högsta mobilmasterna antalet blixtnedslag. Vernon menar enligt DN att:

Om masterna är 10-20 meter höga fungerar de som åskledare och drar bara till sig blixtar som ändå skulle ha slagit ned i närheten. Men master som är minst 50 meter höga kan orsaka elektriska urladdningar i åskmolnen och skapa nya blixtar. Det är välkänt bland forskarna och utnyttjas ofta för att studera blixten

Men hur kommer vi därifrån till att blixten sedan skulle ledas vidare till en mobiltelefon? Solveig menar att det finns en osynlig ”elektrontråd” (?) som tydligen väldigt gärna leder blixten mellan basstation och mobiltelefon. Men kommunikationen mellan basstation och mobiltelefon sker med elektromagnetisk strålning, inte elektroner. Och inte går den elektromagnetiska strålningen riktat längs någon etablerad ”tråd” heller.

Har Solveig data som backar upp att aktiva mobiltelefoner attraherar blixten? Det känns som att risken för konfirmationsbias är överhängande, nästan alla går ju omkring med en mobiltelefon nu för tiden. För den med en redan bestämd uppfattning blir det enkelt att peka på mobiltelefonen som orsak till att blixten slog ner i någon stackare. Vernon Cooray menar att det är en myt, och det är den rimliga slutsatsen att dra då det saknas en vettig underliggande teori och statistisk data som styrker riskökning.

Myten att mobiltelefonen ökar risken för att bli träffad av blixten är inte ny. En av källorna till myten är en dåligt underbyggd kort publikation i British Medical Journal för tre år sedan. Där menade tre läkare att blixten skulle göra större skada om man samtidigt använde en mobiltelefon, något som de baserade de på en dåligt underbyggd teori och anekdotiska rapporter. I media blev det till att risken för att bli träffad vid mobilanvändning skulle vara ökad. Amerikanska  National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) uttalade sig:

Cell phones, small metal items, jewelry, etc., do not attract lightning. Nothing attracts lightning. Lightning tends to strike taller objects,” said John Jensenius, a NOAA National Weather Service lightning expert. ”People are struck because they are in the wrong place at the wrong time. The wrong place is anywhere outside. The wrong time is anytime a thunderstorm is nearby.

Värt att notera kan vara att insändaren i VF bär signaturen Solveig Silverin. Solveig är vad jag på basis av rådande vetenskapligt underlag kallar el-fobiker. Samma text kryddat med lite konspirationsteorier har Solveig fått publicerad i Barometern.

Förresten, har Öland väldigt många höga mobilmaster? Fler höga punkter eller master än exempelvis Stockholm..?


Wahlbeck skriver humor om 3G-master

14 juli, 2009

Komikern Peter Wahlbeck har med hjälp av sitt kändisskap fått text publicerad i Aftonbladet. Men det är inte en humortext han skrivit (eller?); nejdå, komikern har skrivit en debattartikel om medicinsk vetenskap. Artikeln bär titeln Fåglar och träd dör av mobilstrålningen och Wahlbeck skriver i inledningen:

Jag har aldrig sett så många döende träd som i år. De tappar först bladen i kronan och efter en tid dör hela trädet. Och i närheten står det en mobilmast.

Är det denna odokumenterade okvantifierade observation som övertygat Peter om mobilstrålningens påstådda farlighet? Knappast, och påståendet bör inte övertyga någon rationell person heller. Peter är så klart redan övertygad om mobilmasternas påverkan, vilket sedan påverkar honom i hans observationer; konfirmerings-bias.

Mobilmaster finns det gott om; någon som observerat det Peter beskriver? Man tycker det borde vara frekvent rapporterat, om det verkligen stämde? Om du vill se efter själv kan få hjälp med att identifiera masternas lokalisation med post- och telestyrelesens kartor. Själv tycker jag träden runt masterna ser ut att må som träd i allmänhet. Inte har jag sett några döda fåglar runt dem heller.

Frågan om mobiltelefoners och mobilmasters påstådda hälsoeffekter kanske inte till hundra procent är utforskad i alla avseenden. Forskningen som utreder frågan om det har en relevant påverkan på människor är inte helt lätt att utföra på ett kvalitativt tillfredställande sätt, och hittills har forskningsresultaten spretat en del. Men det går i vart fall slå fast att om det finns en negativ effekt på hälsan, så är den inte speciellt stor.

Men om debatten ska föras seriöst tycker jag det är bättre om komiker inte skriver logiskt ihåliga debattartiklar om medicinsk vetenskap i skvallerpressen.

En mobilmast i närheten?


Sanning vs Lögn

27 januari, 2009

Den första januari bloggade jag om två svenska forskare som fick sin lögndetektorkritiska artikel tillbakadragen, detta efter att företaget bakom produkten hotat tidskriften med juridiska åtgärder. Då sa forskarna bakom studien, Anders Eriksson och Francisco Lacerda, att de hoppades kunna publicera artikeln i en annan tidskrift, alternativt på nätet.

DN har idag en uppföljning på detta. Nu verkar det som att Nemesysco, företaget bakom den röstanalysbaserade lögndetektorn, ska stoppa dem från att publicera artikeln, eller liknande text, även i andra tidskrifter och forum; de hotar med att stämma forskarna för förtal om detta sker.

Det är givetvis allvarligt att sanning och vetenskap ska hotas till tystnad av marknadskrafter. Nemesysco anser att Eriksson och Lacerda baktalar dem; de anser alltså att empirisk forskningsdata som pekar på att företagets produkt inte håller vad den lovar är förtal. Om Nemesysco menar sig ha en fungerande produkt måste det rimligtvis finnas data som grund för den ståndpunkten. Det är då den datan som ska användas för motargumentation till svenskarnas artikel, precis som det fungerar inom den vetenskapliga sfären när forskare är oense. Forskningsdata ska inte bemötas med juridiska hot. Det får tolkas som att Nemesysco ljuger om sin lögndetektor, att de saknar data som kan bemöta Eriksson och Lacerda.

Även om forskarna inte har rätt att öppet publicera artikeln eller dess innehåll har de spridit artikeln till de personer som efterfrågat den. I DN säger de att väldigt många människor efterfrågat artikeln. Detta tillsammans med den uppmärksamhet fallet drar till sig kanske missgynnar Nemesyscos produkter mer än om företaget varit passiva och låtit artikeln vara.

Förhoppningsvis finner forskarna ett sätt att publicera sin artikel, samtidigt som de slipper en rättslig process.

Uppdatering: Jonas tipsar om att den kompletta artikeln finns att läsa här. Hoppas den uppladdade artikeln inte ställer till med några problem för författarna.

[via DN; I II]


Akupunktur och fejkakupunktur ger lika bra placeboeffekt?

22 januari, 2009

DN skrev igår om två nya Cochranesammanställningar. Båda granskar effektiviteten hos akupunkturbehandling, den ena i behandling av spänningshuvudvärk och den andra i förebyggande av migrän.

Spänningshuvudvärk? Migrän?

Sammanställningarna visar vad många redan visste efter att ha sett de enskilda studiernas resultat, nämligen att fejkakupunktur ger lika bra effekt som ‘riktig’ akupunktur, och att det heller inte spelar någon roll var nålarna placeras. Nålarna behöver inte placeras i punkter som enligt kinesiska sagor flödar av livsenergi. Nålarna som används för fejkakupunktur är vanligen konstruerade så att de inte penetrerar huden utan bara stöter emot den och ger en känsla oskiljbar från penetrerande nålar. Försöken kan dessutom vara utformade så att terapeuten inte ser eller märker skillnaden mellan äkta nålar och fejknålar, på så vis dubbelblindas behandlingen så att ‘experimenter bias‘ kan undvikas i större grad.

Men om fejkakupunktur är lika bra som riktigt akupunktur, går det då säga att den verkligen fungerar, att den har en ‘fysiologisk effekt’. Är det inte bara placebo, som verkar genom försökspersonens förväntningar på att få en behandling och ångestlindrandet detta kan ge (förresten, varför inte vända på det och säga att den nålstickande formen är fejk och att det är den som är lika bra som nålpickande-på-huden-akupunktur? Fejkformen bär ju dessutom garanterat med sig mindre risk för biverkningar, som exempelvis punkterad lunga, som har rapporterats).

DN skriver att de som fick akupunktur drabbades mer sällan av spänningshuvudvärk än de som fick värktabletter. Det stämmer inte, Cochranesammanställningen har ingen data som stödjer DNs påstående. Ingen studie som inkluderades i genomgången av akupunktur och spänningshuvudvärk jämförde nålstick med farmakologisk behandling.

Däremot visade datagenomgången av effekt på migrän att akupunktur i vissa studier verkade ge något bättre resultat än evidensbaserade läkemedel mot migrän. Läkemedel som i tidigare studier etablerats ha effekt bortom placebo. Det kan man tycka är ett starkt argument för att akupunktur, fejk eller ej, verkar bortom placebo. Eller?

Det finns några problem med studierna som jämfört akupunktur mot konventionell farmakologisk behandling. Det uppenbara är avsaknaden av blindning, lite svårt att hålla hemligt för patienten om denne får akupunktur eller piller va? Ett annat problem har med rekrytering att göra. Förmodligen har rekrytering i de här studierna  skett med hjälp av annonser som rubricerar studien som en akupunkturstudie, vilket ger ett visst urval av försökspersoner. Patienterna som ansöker om att få vara med är säkerligen nyfikna, förhoppningsfulla och positivt inställda till akupunktur. Kanske på grund av dåliga erfarenheter av tidigare läkemedelsbehandling; dålig effekt av dem och/eller besvärliga biverkningar. Om försökspersonerna sedan efter att ha inkluderats i studien lottas till kontrollgruppen, dvs läkemedelsbehandling, kan detta medföra en besvikelse och en låg förväntan på effekt, och av det följer en lägre rapporterad effekt (svagare placebo effekt, alltså). Att det förhåller sig på det viset skvallrar information från två av de studierna inkluderade i Cochranesammaställningen på. Där drog en betydlig del av försökspersonerna tillbaka sitt medgivande till att delta i studierna, och fler hoppade av senare under studiernas gång, när de lottats till läkemedelsbehandlings-gruppen. Det är tydligt att försökspersonerna föredrog och hoppades på akupunkturbehandling. Den här biasen skadar trovärdigheten i datat från jämförelsen mellan akupunktur och läkemedelsbehandling. När det gäller migrän får man inte glömma att den självrapporteras vilket gör att effekt är i högsta grad subjektivt, vilket gör den än mer påverkbar av faktorer som diskuterats ovan.

Om man antar att akupunktur verkar genom något som kan kallas placebo är det inte oförenligt med att akupunktur visar bättre resultat än andra placebobehandlingar. Studier på placebo visar att placeboeffekten är större ju mer komplex placebobehandlingen är. Akupunktur, fejk eller inte, är definitivt en mer komplex och mer omfattande process än att mumsa i sig ett sockerpiller. Därför bör det förväntas att placeboeffekten är större i en akupunkturbehandling än en i sockerpillerbehandling.

Att studier i olika länder visar på olika stora effekter av akupunktur är intressant. Då den strikta fysiologin inte skiljer sig mellan människor i olika länder indikerar det variation i ”placeboelement”. Jag skrev mer om detta när jag skrev om en Cochranegenomgång av Johannesört, som indikerade att tyskar tycktes få bättre effekt av örten. Där skrev jag också om Klaus Linde, som för båda de aktuella Cochranesammanställningarna är huvudförfattare.

Slutligen går det alltså fortfarande inte säga att akupunktur är mer än en intrikat placebobehandling, om man nu tycker det är en viktig distinktion att göra. Vissa menar att det är ointressant – huvudsaken att det ger effekt. Men jag tycker det öppnar farliga dörrar för charlataneri och är knepigt ur ett etiskt perspektiv.

Distinktionen var fundamental för den vetenskapsbaserade medicinens genombrott, och fortsätter vara så i den evidensbaserade medicinen.

Referenser
Linde et al. Acupuncture for tension-type headache. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1.
Linde et al. Acupuncture for migraine prophylaxis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1.


Tre korta: Darwin, Wiseman och Jobs

15 januari, 2009

• 1809 föddes föddes Charles Darwin, evolutionsteorins fader. För att hedra detta 200-års jubiléum har medicintidsskriften The Lancet satt ihop ett specialnummer tillägnat Darwin och den vetenskapen han la grunden för. Darwin’s Gift kan du bläddra i här.

darwins-gift

• Richard Wiseman, trollkonstnär, författare och professor i psykologi är nu även bloggare. Följ hans blogg här. Han har även en populär YouTube-kanal med samma namn som en av hans böcker; Quirkology. Nedan ett klipp därifrån:

• Det har diskuterats mycket kring hälsan hos Apples VD Steve Jobs. För bara ungefär en vecka sedan meddelade han att hälsan var under kontroll, men igår meddelade Jobs att läget var knepigare än han trott och att  han sjukskriver sig fram till sommaren. Orsaken är inte offentlig men det spekuleras om att det är cancern som han opererades för 2004 som kommit tillbaka.
Att Jobs är en fan av alternativmedicin och kritisk till konventionell medicin har knappast främjat hans hälsa. När tumören i bukspottskörteln upptäcktes 2004 var läkarna ändå hoppfulla, om operationen skulle få göras omgående. Men Jobs var tveksam, istället för att lyssna på läkarna försökte han behandla sin cancer med ‘alternativa metoder’ (någon form av kostmetod, oklart vad). Efter 9 månader utan lycka gav Jobs med sig och lät sig opereras. Man kan spekulera om att hans hälsosituation varit bättre idag om han lyssnat på konventionella medicinare istället för alternativa.

Steve Jobs 2007 - hans taniga kropp satte igång spekulationer kring hans hälsa.


Trams om drömtydning

14 januari, 2009

Går det att ”tyda” drömmar? Nja, något kan säkert drömmars känsloläge och tema skvallra om, men den typen av långsökta över- och symboltolkning som görs utifrån detaljer i drömmar bör man vara väldigt skeptisk till.

Tor Tolander berättar om drömtydning i Aftonbladet. Tor driver tillsammans med sin fru företaget Kvaser och sysselsätter sig förutom med drömtydning även med ärke-pseudovetenskapen astrologi. Tydligen är han ingen dussin-astrolog heller då enligt honom själv ”finns det inte många nu levande astrologer eller liknande som når upp till vår nivå” (nivå av vad, exakt?). Aftonbladet verkar i alla fall övertygade eftersom det är Tor som tillsammans med sin fru står för tidningens horoskop. Med tanke på att han är astrolog kan man misstänka att hans drömtolkning knappast är ur det perspektiv en psykolog, eller rent allmänt en person fast förankrad i verkligheten, skulle ha.

I gratisartikeln på Aftonbladet framkommer inte så mycket extremt långsökta drömtolkningsexempel, bara att frekvent fallande i drömmar skulle tyda på ett blodsocker eller blodtryck som ”inte är okej”. Men en sökning visar att Tor dykt upp i Expressen och tolkat Gry Forsells ormbettsdröm:

Detta är en sexdröm. Ormen är den starkaste drömsymbolen för det manliga könsorganet.

På ett internetforum finns en ”drömtydningsskola” av Tor. Så här säger han om drömmar om tandlossning (hur ofta drömmer man om det?):

Det kommer en positiv förändring, ju mer dramatisk tandtappning desto större förändring. Symboliken är hämtad från vår barndom då tappandet av mjölktänderna skedde samtidigt med att de allra flesta fick nya horisonter. Vi fick vara uppe längre, bytte skola och fick nya kompisar.

Vilket trams…

Dröm


Utomjordingar emot förnybar energi – eller mer jordnära förklaring?

8 januari, 2009

Aftonbladet TV har ett reportage om ett trasigt vindkraftverk i England.

Det var i söndags ett 20 meter långt rotorblad trillade i backen, och skadade ett annat rotorblad på vägen. Elbolaget som äger vindkraftverket säger sig inte veta vad som orsakat det. Att blixten orsakat det ska vara osannolikt då det är byggt för att stå emot blixtnedslag.

Kaputt

Aftonbladet-reportaget mystifierar hela händelsen och följer den extremt osannolika linjen att den lilla byn Conisholme skulle utsatts för miljöterrorister från yttre rymden. Några bybor intervjuas som, så vitt jag förstår efter att händelsen blivit känd, menar att de sett ”mystiska ljus” samma kväll rotorbladet trillade ner. Kvinnan i Aftonbladet-reportaget beskriver det som en ljusblixt, andra säger sig sett blinkande bläckfisk-UFOs. Inga foton finns som det verkar, trots att nästan varenda människa idag bär runt på kameramobiler.

Fraser McLachlan är chef på ett försäkringsbolag som står för försäkringen på 25 000 vindkraftverk världen runt. Han säger till Sky News:

It does happen that a blade will sometimes just come off a machine for one reason or another. The main reason is the blade may shear. We don’t normally see things like aircraft – or UFOs – hitting them. It’s usually a mechanical failure that causes the blade to separate from the main hub.

Det kyliga vädret kan också ha bidragit till ett haveri. Andra liknande händelser, utan ufo-misstankar, redogörs här.

Vad är den troligaste förklaringen – UFOn eller bara ett ordinärt men ovanligt haveri? Jag säger bara Occam’s razor.

Uppdatering: De rapporterade ljusen, som av vissa beskrevs som explosioner och av vissa som ”massive ball of light’ with ‘tentacles going right down to the ground‘” kan ha fått sin förklaring. The Guardian rapporterar om en av sina medarbetare som den kvällen befann sig på en gård i området där en 80-åring firades med fyrverkeri. Något som verkar passa ganska bra in på ögonvittnens beskrivningar av ljusfenomenen?

Fyrverkeriet

[via AB, Svd, DN]


Liza Marklund om vitaminpiller

6 januari, 2009

Liza Marklund är förutom deckarförfattarinna även krönikör i Expressen. Där avslöjade hon under förra året något som pekar på att hon är elfobiker. Hennes argument och resonemang i några av hennes krönikor kring detta synas och granskas utomordentligt bra på bloggen Tankebrott (del I, del II, del III, del IV, del V).

Jag tänkte behandla en av Marklunds krönikor på ett annat ämne. I april förra året skrev hon en krönika där hon försöker sig på att argumentera mot den då nyligt publicerade Cochranerapporten som efter att ha granskat en mängd andra studier på ämnet slog fast att tillskott av vissa antioxidanter inte tycks ge någon effekt på livslängden, snarare tvärtom. Läs mer om studien i denna DN-artikel. Cochranepublikationen finns i sin helhet i pdf-fil här.

Liza är positivt inställd till tillskott av antioxidanter, i en tidigare krönika menar hon att tillskotten har botat henne från allergier och glutenintolerans.

Marklund börjar med att anklaga medierna för att ”inte själva kontrollera fakta”, för att sedan gå vidare med att berätta hur det ”ligger till”.

Hennes första kritik mot studien lyder:

Vitamin A är överhuvudtaget inte en antioxidant. Frågan är varför forskarna valde att kalla den det. Är det för att man vet att överdoser av vitamin A faktiskt kan vara farliga, särskilt för storrökare? Eller vet de inte skillnaden på vitaminer och antioxidanter?

Är inte Vitamin A en antioxidant? Visst är den det. Palace m fl skriver:

A multitude of studies examining the role of vitamin A and carotenoids as biological antioxidants has followed over the last 15 years. Today, at least a dozen forms of vitamin A have been isolated and more than 600 carotenoid compounds are known to exist. Their activity as antioxidants and their potential roles in the pathogenesis of several different diseases have been examined and continue to intrigue researchers. [...] Antioxidant activity has been reported for vitamin A1 (retinol) and A2 (dehydroretinol) as well as for many pro-vitamin A compounds, including β and α carotenes. Other similar carotenoid molecules with little or no vitamin A activity, but that are found in substantial quantities in the human diet and in tissues, are also reported to have antioxidant activity (e.g., lycopene, lutein, canthaxanthin, neoxanthin, violaxanthin, astaxanthin, lutein and zeaxanthin).

Vidare skriver Liza:

Dessutom hävdar forskarna att de 67 undersökningarna var ”slumpmässigt utvalda”. Det är inte heller sant. Faktum är att forskarna valde bort 405 studier av antioxidanter ur sin ”oberoende granskning”.

Det stämmer, studierna är inte slumpmässigt utvalda. Men forskarna hävdar inte heller att de skulle vara slumpmässigt utvalda. Forskarna har valt ut studier utifrån vissa på förhand uppsatta kriterier. Ett av de viktigaste kriterierna var att studierna skulle vara sk ‘randomized clinical trials’. Att studierna är av typen randomiserade verkar Liza tolkat som att studierna valts ut på ett slumpmässigt, randomiserat, vis.

Liza angående varför vissa studier exkluderades:

Skälet var att ingen av testpersonerna hade dött. – Om dessa undersökningarna också hade inkluderats i studien hade resultatet givetvis blivit helt annorlunda, sa doktor Andrew Shao, Ph. D i Washington i en kommentar.

Inget i Cochranerapporten beskriver att studier skulle exkluderats pga att inga dödsfall rapporterats, vilka studier som kvalificerade sig valdes som sagt enligt ett på förhand definierat protokoll (se fulltextstudien för detaljer).

Liza ifrågasätter, utan att kunna styrka det, oberoendet hos forskarna bakom cochranerapporten. Hon skriver att hon skulle vilja veta vem som finansierat studien. Men Andrew Shao, som Liza citerar och lånar argument av, representerar lobbygruppen The Council for Responsible Nutrition, en organisation som spenderar miljontals dollar i syfte att övertyga människor att kosttillskott är en viktig del av en hälsosam livsstil. Andrew Shao är alltså långt ifrån oberoende. Kanske bör Liza se över sina egna källors oberoende innan hon utan underlag anklagar cochraneförfattarna för att vara mutade av läkemedelsindustrin.

Så ”ligger det till”, Liza, och så blir det när man ”inte själv kontrollerar fakta” och ger sig på något utan att ha någon kompetens för att handskas med det på ett intellektuellt ärligt vis.

Referenser:
Bjelakovic et al. Antioxidant supplements for prevention of mortality in healthy participants and patients with various diseases. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Apr 16;(2):CD007176.
Palace et al. Antioxidant potentials of vitamin A and carotenoids and their relevance to heart disease. Free Radic Biol Med. 1999 Mar;26(5-6):746-61.


Lögn till grund för lögndetektorer?

1 januari, 2009

Människan har alltid strävat efter att kunna skilja sanningstalare från lögnare. Under medeltiden fick misstänkta brottslingar hålla i glödheta järnföremål eller plocka upp en ring från botten av en kittel med kokande vatten. Om den misstänkte sedan saknade spår av skadan tre dagar senare togs detta som tecken för dennes oskuld (tron var att gud barmhärtigt skulle helat den oskyldige – undrar hur många som förklarades oskyldiga med denna metod…).

Idag finns olika sorters lögndetektorer i bruk. Den vanligaste är den sk polygrafen, som använts i såväl juridiska som underhållande (Kanal 5′s Sanningens Ögonblick) syften. Tillförlitligheten hos polygrafen är omstridd; den vetenskapliga grunden för den är svag och i praktiken är metoden inte speciellt meriterad då den exempelvis misslyckats med att avslöja flera spioner (den numera dömda spionen Aldrich H. Ames passerade två lögndetektortest; Ames har skrivit ett brev i ämnet). Mer om polygrafen och dess tillförlitlighet hittar du i artikeln Forensic Lie Detection: Procedures Without Scientific Basis (av William G. Iacono, Journal of Forensic Psychology Practice, 2001)(pdf).

En annan form av lögndetektorer påstås bygga på avancerad röstanalys. Även om det inte klart framgår i texten, så är det denna form av påstådda lögnavslöjare det handlar om i en nyligt publicerad artikel av Karin Bojs i DN. Artikeln uppmärksammar turerna kring en vetenskaplig artikel som hävdar att denna form av lögndetektorer saknar trovärdighet och vetenskaplig grund. Artikeln i fråga är skriven av svenska forskarna Francisco Lacerda, professor i lingvistik vid Stockholms universitet, och Anders Eriksson, professor i fonetik vid Göteborgs universitet, och har publicerats i International Journal of Speech, Language and the Law. Artikeln, som har titeln Charlatantry in forensic speech science: a problem to be taken seriously, redogör för de senaste 50 årens forskning inom området. Speciellt kritiseras en metod som ligger till grund för flera produkter producerade av Nemesysco Limited (som också ligger bakom den tveksamma produkten Love Detector). Avslöjandet att produkterna helt verkar sakna grund sågs givetvis av företaget som ett hot mot dess världsomspännande marknad. Som så ofta i fall där pseudovetenskap och kvacksalveri angrips med  argument rotade i reson och vetenskap svarar den anklagade med hot om förtalsstämningar, istället för att argumentera  sakfrågan. Nemesysco Limited hotade att stämma förlaget som publicerade artikeln. Förlaget retirerade och drog tillbaka artikeln. Där artikeln tidigare fanns tillgänglig finns numera följande text:

In the December 2007 Edition of the International Journal of Speech, Language and the Law, an article was published which made serious allegations concerning Mr Amir Liberman and Nemesysco Limited. We have received complaints from Mr Liberman and Nemesysco Limited about the content of this article and particularly that the allegations made against them in it were highly defamatory, containing many inaccuracies and misleading statements. In addition, they complain that it was prepared without reference to them and without giving them an opportunity to comment upon it. The Journal accepts that Mr Liberman and Nemesysco Limited were not asked to assist in the preparation of the article and further that they were not invited to comment on the content of the article prior to its publication where, in view of the content of the article, it would have been appropriate to invite them to do so. We have agreed to publish a letter from Mr Liberman and Nemesysco Limited setting out their objections to the article in more detail in a future issue of the journal. /Janet Joyce, Managing Director

Artikeln är alltså tillbakadragen och eftersom förlaget bakom tidskriften äger copyrighten på den är det olagligt återpublicera den, på nätet eller i tryck, någon annanstans. Däremot äger författarna rätten att distribuera personliga kopior till de som frågar efter den. Är du intresserad kan du skicka ett mail till Francisco Lacerda (hans email-adress finner du här). Dessutom finns troligen möjligheten att återpublicera den i ny omskriven form i en annan tidskrift.

På sin blogg kommenterar Francisco situationen och skriver också om tekniken bakom Nemesysco’s apparater. Han belyser också något viktigt som jag önskar fler forskare insåg vikten av:

Som forskare är vi moraliskt skyldiga att ställa upp med vår kunskap för att avslöja något som, till bevis om motsatsen ter sig som ren bluff och som dessutom marknadsförs som något av samhälligt intresse. Den typ av marknadsföring måste naturligtvis kontras med kunskap hos potentiella köpare.

På hemsidan för institutionen för lingvistik vid Göteborgs Universitet finns två dokument i ämnet, skrivna av Anders Eriksson, för den intresserade. Det ena är i samma ämne som den tillbakadragna artikeln: Charlatanry and fraud – an increasing problem for forensic phonetics (pdf); det andra dokumentet är en introduktion till forensisk fonetik: Tutorial on forensic speech science (pdf).

Uppdatering: Jonas tipsar om att den kompletta artikeln finns att läsa här. Hoppas den uppladdade artikeln inte ställer till med några problem för författarna.Confounding

30 december, 2008

TT-AFP rapporterar resultaten från en japansk undersökning och i DN fick notisen rubriken ”Frukostslarv ger tidigare sexdebut”. Rubriken ger intrycket av att det skulle föreligga ett orsakssamband mellan frukostvanor och sexdebut. Så är det naturligtvis inte, vilket inte heller forskarna bakom föreslår (bara tidningarnas rubriksättare?). I detta fall handlar det nog om att frukostslarv och tidigare sexdebut hänger ihop med och beror på en tredje faktor eller grupp av faktorer, exempelvis dåliga familjeförhållanden.

Confounding kallas det när man likt i detta fall ser att två variabler samvarierar utan att det finns ett direkt orsakssamband mellan dem och det istället finns en (eller flera) confoundingvariabel som förbinder dem:

Confounding

I vissa fall är det ganska uppenbart att det inte finns ett direkt orsakssamband mellan två samvarierande variabler. Till exempel drar man inte slutsatsen att brandmän orsakar brandskada bara för att mängden brandmän vid en brand och graden av skada branden orsakar hänger ihop. Inte heller menar någon att glassätande gör människor till mördare bara för att glassförsäljning och mordstatistik hänger ihop.

Ibland är det däremot svårare att avgöra. En publikation i Nature 1999 visade att små barn som sov i rum med lyset tänt tenderade att utveckla närsynthet senare i livet oftare än de som sov i mörkare rum [1]. Sambandet frestade forskarna att dra slutsatsen att nattljuset bidrog till synproblem. En senare studie visade däremot att det fanns en förbisedd confoundingvariabel; föräldrar till barn som utvecklade närsynthet hade ofta själv synproblem och detta gjorde att de tenderade lämna barnrummet belyst på nätterna[2].

Referenser:
1. Quinn et al. Myopia and ambient lighting at night. Nature. 1999 May 13;399(6732):113-4.
2. Zadnik et al. Myopia and ambient night-time lighting. CLEERE Study Group. Collaborative Longitudinal Evaluation of Ethnicity and Refractive Error. Nature. 2000 Mar 9;404(6774):143-4.


Råder SLV oss att äta som sumobrottare?

4 december, 2008

De senaste decennierna har övervikten ökat i västerländerna och samma trend träder fram i de länder som antar en västerländsk levnadsstil. Kosten är en del i denna levnadsstil och är givetvis en viktig orsak till den sk. fetmaepidemin.

Aftonbladet har publicerat en debattartikel av Lars-Erik Litsfeldt där han bland annat menar att Livsmedelsverket förespråkar en sumobrottarkost. Det argumentet grundar Lars-Erik enbart i andelen energi  (E%) som kommer ifrån fett och kolhydrater. Men han väljer att bortse från mängder, kaloriintaget. Livsmedelsverket rekommenderar inte någon att äta 6000+ kcal och rekommenderar därför inte någon sumomatföring.

Han skriver att sumobrottarna är ‘fettskrämda’ som bara äter hälften så mycket energi från fett (12 E%) som livsmedelsverket rekommenderar (25 E%). Men det är klart att den relativa procentsiffran sjunker när det totala energiintaget är så stort, och till stor del består av billiga enkla kolhydrater. Hur blir jämförelsen i absoluta tal?

Vänder man på resonemanget går det säga att de vanliga japanerna också äter sumobrottardiet (ca 80  E% från kolhydrater), samtidigt som de har relativt smala människor och lång livslängd. Varför blir alla japaner inte sumobrottar-tjocka om de nu äter sumobrottardiet, vilket de gör enligt Litsfeldt. Att peka på energiprocent från kolhydrater och fett utan att ta hänsyn till energiintaget är att missa en hel del väsentligheter.

Lars-Erik skriver att sumobrottare under 1400 år lärt sig att sky fettet när de ska bygga sina kroppar. Men något egentligt argument för att de skulle lärt sig eller optimerat för att bli feta ser jag inte. Syftar deras kost enbart till att förvandla dem till levande lipidklumpar? Har de experimentellt utprövat alla möjliga digererbara födoämnen för att till slut uppnå den optimala fetmakosten? Eller har odlingsmöjligheter, ekonomi och tradition styrt deras kost till vad den är? Kolhydrater är billigt, enkelt och tillgängligt. Fett odlas inte på en åker för att sedan gärna avnjutas som dryck.
För övrigt, Chankonabe kallas den traditionella och huvudsakliga maträtten i sumobrottarnas diet. Det är en sorts gryta som ofta innehåller mycket proteinrik kyckling eller biff och den serveras med väldiga mängder ris och öl.

Vad Lars-Erik gör med sumomaten i Aftonbladet tycker jag bara är ett billigt retoriskt knep, som inte håller för närmare granskning.

Jag försöker inte friskriva kolhydrater, men att skövla hela kolhydratskogen för att komma åt kolhydratogräset som växer där ser jag inga bra argument för. Speciellt inte för den allmänna befolkningen, som kostråden riktar sig mot. Se mitt tidigare inlägg i ämnet; Kolhydrater – bakomliggande orsak till fetma och västerländska sjukdomar?

Nyansering efterlyses.

Uppdatering: Bloggaren BadGEAR skriver kul och inte helt oväsentliga tankar:

Varför är vissa sumobrottare så feta, så feta att de har en lägre fettprocent än normalsvensken? Och inte bara det, om de är så effektiva fettbyggare, hur kommer det sig att vilket amatörfetto som helst i vilket land som helst kan klå de flesta sumobrottarna i viktuppgång och slutgiltig vikt. Alltså, här snackar vi om män som gör allt för att bli feta (så uppfattar jag Litsfeldts debattartikel) och ändå så blir de inte störst i världen. Och då ska dom vara proffs. Varför är det så? Varför misslyckas sumobrottarna så kaptitalt trots att de äter 70% kolhydrater, och till råga på allt har 1400 års kunskap i ryggen, och är professionella…

Hur blev vi så här obesita?


Brain State Conditioning – bluffbehandling i hjärnans tidsålder

1 december, 2008

Aftonbladet har idag en artikel om en variant av neurofeedback, Brain State Conditioning, som i Sverige hittills bara erbjuds av Emir Brain Balance Studios.

deras hemsida finns en lista med tillstånd som metoden påstås hjälpa mot. Däribland dåligt minne, hjärnskador, autism och missbruk. Den ska även kunna optimera högpresterande människor att nå sin ‘fulla potential’. Metoden funkar mot unga som gamla, trotsiga som medgörliga, vakna som sovande. Flera videolänkar finns där människor berättar hur de blivit hjälpta av metoden (anekdoter). Det finns också en länk till en (reklam)film där Lee Gerdes, metodens upphovsman, berättar om hur behandlingen påstås fungera. Han berättar att han minsann har akademiska examina i matematik, teologi, fysik och psykologi. Han svänger också med mjuka termer så som balans och individuellt anpassad behandling. Men denne ‘vetenskapsman’ tycks inte ha utfört några vetenskapliga försök och publicerat dem i vetenskapliga tidsskrifter. Applicerar man listan med korrelat till kvacksalveri lyser varningslamporna upp väldigt snabbt.

Vidare försöker hemsidans text förföra läsaren med en ihopvävning av legitim teknisk och ytligt imponerande jargong men som i sammanhanget egentligen inte betyder så mycket. Vad som i Aftonbladet kallas ‘superdator’ (troligen en ganska ordinär dator) mäter med hjälp av EEG-utrustning dina hjärnvågor (något den mycket väl kan tänkas göra). Vad som händer sedan är att datorn skapar ett ljudmönster som när du lyssnar på sägs förändra din hjärnas funktion på ett sådant sätt att problemet som du är där för kan lindras. Texten på hemsidan beskriver det ospecifikt som att det skapas mer av vissa hjärnvågor och mindre av andra och att hjärnan kommer att börja fungera på ett nytt och mer balanserat sätt.

Sett till vilka problem behandlingen ska hjälpa mot och den imponerande hjärnfunktionsförändring som detta kräver blir man lite besviken när behandlingsåtgärden endast utgörs av meningslösa pipljud i olika toner (lite drygt tio minuter in i denna video kan du höra ljuden).

Aftonbladets reporter får tydligen veta att hon använder höger hjärnhalva mer än den vänstra, men detta påstår sig terapeuten korrigera med hjälp av ett virrvarr av toner (läs mer om den kraftigt överdrivna asymmetrin i hjärnfunktion här). Positivt är att Aftonbladets artikel har en ovanligt skeptisk ton, även om mer vore att önska.

Läser man vidare på den amerikanska tillverkarens hemsida blir det ännu mer av det typiska kvacksalverisnacket. Det beskrivs hur den individanpassade behandlingen balanserar och harmoniserar hjärnaktivitet, baserat på tidsenlig ”Quantum Physics understanding vs. a Newtonian Physics understanding of the individual”. Företagets forskningschef är för övrigt Vijendra K. Singh, en man som varit en del av lägret som menar att autism orsakas av vaccinationer. Hans forskning har kritiserats starkt av andra forskare i fältet.

Har metoden några effekter på försökspersonen då? En placeboeffekt hos den positivt inställde försökspersonen går givetvis att förvänta sig. Utöver det kan man kanske tänka sig att behandlingen verkar avslappnande och att den dämpade stressen för med sig diverse positiva effekter. Men att behandlingen når några positiva resultat via de mekanismer som föreslås finns inte grund för att påstå. Inga studier finns som stödjer vad behandlingen påstås göra. En möjligt avstressande behandling i en tekniskt imponerande förklädnad är vad det tycks vara.

Lägg de 500 kronorna varje behandlingstillfälle (som rekommenderas upprepas 10-20 gånger) kostar på någon trevligare avslappnings-sysselsättning istället.


Homeopatiinsändare – nu i form av pressmeddelanden

25 november, 2008

Jag har skrivit tidigare om den stora mängd insändare som under olika signaturer och i några olika varianter förespråkar homeopatiboken Må bättre till kropp och själ, skriven av Pär Wahlström.

Bokens förlag, Pär & Lisa (Wahlström, Resonans), har de senaste dagarna skickat ut ett antal pressmeddelanden. Flera av dessa pressmeddelanden har tidigare förekommit som insändare i svenska tidningar.

Detta pressmeddelande har förekommit tidigare i flera tidningar, då med signaturer så som Mona K, Gunilla S, Margareta J, Lena J och Anna S. Detta pressmeddelande har på liknande vis figurerat som insändare, med signaturer som Sofia A och Jörgen A. Detta pressmeddelande har förekommit på insändarsidorna i minst sex olika tidningar, med minst fem olika signaturer.

Pressmeddelanden återfinns här [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

[via VoF's forum]


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 25 andra följare