Strålande kvacksalveri

21 december, 2008

Ur nya vetenskapliga upptäckter och teknologiska framsteg knoppar vanligen också nya kvackarmetoder fram. Idag är det exempelvis vanligt att kvacksalveri lindas in i kvantfysisk jargong.

För hundra år sedan var radioaktivitet och strålning något nytt och fascinerande. Wilhelm Röntgen hade upptäckt röntgenstrålningen 1895, året därefter upptäckte Henri Becquerel radioaktiviteten.

Riskerna med strålning och radioaktivitet var inte kända i början av 1900-talet, även om framstående fysiker som Marie Curie varnade för radioaktivitetens okända effekter på människokroppen. Men det hindrade inte spridningen (främst i USA) av föreställningar om att radioaktivitet hade hälsobringande egenskaper, något som delvis kom sig av upptäckten att vattnet i flera beryktade hälsokällor var radioaktivt (radonvatten). Vissa såg givetvis chansen att utnyttja detta; radonvattnet från flera källor började buteljeras för att säljas som hälsodryck.

Radonvatten

Men det dröjde inte länge innan detta naturliga radonvatten utpekades som en bluff, som kvacksalveri, av konkurrenter. Varför? Jo,  halveringstiden hos radon är endast 3.8 dygn och därför finns knappast någon radioaktivitet kvar i vattnet när produkten når kunden. Konkurrenter hade därför utvecklat en vattenbehållare där insidan var kantad med material som berikade vattnet med radongas. Nu kunde minsann hälsomedvetna konsumenter få riktigt radioaktivt vatten!

Utöver radioaktivt vatten erbjöds en drös andra strålande produkter. Vad sägs om radioaktiv tandkräm, radioaktiva pennor, uranfiltar eller radioaktiva tygpåsar.

Nedan, ett filmklipp om olika radonbehandlingar (från Museum of Quackery):

Slutet för den här industrin kom 1932 då den framgångsrika industrialisten Eben Byers avled som följd av strålsjuka (och sk radiumkäke) efter att ha druckit Radithor under en längre tid. Hans död rönte stor uppmärksamhet, Wall Street Journal publicerade en artikel med titeln The Radium Water Worked Fine until His Jaw Came Off (en artikel från 1932 om Byers-fallet, publicerad i Time Magazine, kan du läsa här). Efter detta stängde amerikanska regeringen ner stora delar av den här industrin.

Radonvatten, en helt ‘naturlig produkt’ produkt alltså… (och för att jämföra med annat vattenkvackeri så är åtminstone homeopati helt rent och biologiskt inert efter all spädning).

Annonser

Brain State Conditioning – bluffbehandling i hjärnans tidsålder

1 december, 2008

Aftonbladet har idag en artikel om en variant av neurofeedback, Brain State Conditioning, som i Sverige hittills bara erbjuds av Emir Brain Balance Studios.

deras hemsida finns en lista med tillstånd som metoden påstås hjälpa mot. Däribland dåligt minne, hjärnskador, autism och missbruk. Den ska även kunna optimera högpresterande människor att nå sin ‘fulla potential’. Metoden funkar mot unga som gamla, trotsiga som medgörliga, vakna som sovande. Flera videolänkar finns där människor berättar hur de blivit hjälpta av metoden (anekdoter). Det finns också en länk till en (reklam)film där Lee Gerdes, metodens upphovsman, berättar om hur behandlingen påstås fungera. Han berättar att han minsann har akademiska examina i matematik, teologi, fysik och psykologi. Han svänger också med mjuka termer så som balans och individuellt anpassad behandling. Men denne ‘vetenskapsman’ tycks inte ha utfört några vetenskapliga försök och publicerat dem i vetenskapliga tidsskrifter. Applicerar man listan med korrelat till kvacksalveri lyser varningslamporna upp väldigt snabbt.

Vidare försöker hemsidans text förföra läsaren med en ihopvävning av legitim teknisk och ytligt imponerande jargong men som i sammanhanget egentligen inte betyder så mycket. Vad som i Aftonbladet kallas ‘superdator’ (troligen en ganska ordinär dator) mäter med hjälp av EEG-utrustning dina hjärnvågor (något den mycket väl kan tänkas göra). Vad som händer sedan är att datorn skapar ett ljudmönster som när du lyssnar på sägs förändra din hjärnas funktion på ett sådant sätt att problemet som du är där för kan lindras. Texten på hemsidan beskriver det ospecifikt som att det skapas mer av vissa hjärnvågor och mindre av andra och att hjärnan kommer att börja fungera på ett nytt och mer balanserat sätt.

Sett till vilka problem behandlingen ska hjälpa mot och den imponerande hjärnfunktionsförändring som detta kräver blir man lite besviken när behandlingsåtgärden endast utgörs av meningslösa pipljud i olika toner (lite drygt tio minuter in i denna video kan du höra ljuden).

Aftonbladets reporter får tydligen veta att hon använder höger hjärnhalva mer än den vänstra, men detta påstår sig terapeuten korrigera med hjälp av ett virrvarr av toner (läs mer om den kraftigt överdrivna asymmetrin i hjärnfunktion här). Positivt är att Aftonbladets artikel har en ovanligt skeptisk ton, även om mer vore att önska.

Läser man vidare på den amerikanska tillverkarens hemsida blir det ännu mer av det typiska kvacksalverisnacket. Det beskrivs hur den individanpassade behandlingen balanserar och harmoniserar hjärnaktivitet, baserat på tidsenlig ”Quantum Physics understanding vs. a Newtonian Physics understanding of the individual”. Företagets forskningschef är för övrigt Vijendra K. Singh, en man som varit en del av lägret som menar att autism orsakas av vaccinationer. Hans forskning har kritiserats starkt av andra forskare i fältet.

Har metoden några effekter på försökspersonen då? En placeboeffekt hos den positivt inställde försökspersonen går givetvis att förvänta sig. Utöver det kan man kanske tänka sig att behandlingen verkar avslappnande och att den dämpade stressen för med sig diverse positiva effekter. Men att behandlingen når några positiva resultat via de mekanismer som föreslås finns inte grund för att påstå. Inga studier finns som stödjer vad behandlingen påstås göra. En möjligt avstressande behandling i en tekniskt imponerande förklädnad är vad det tycks vara.

Lägg de 500 kronorna varje behandlingstillfälle (som rekommenderas upprepas 10-20 gånger) kostar på någon trevligare avslappnings-sysselsättning istället.


Homeopatiinsändare – nu i form av pressmeddelanden

25 november, 2008

Jag har skrivit tidigare om den stora mängd insändare som under olika signaturer och i några olika varianter förespråkar homeopatiboken Må bättre till kropp och själ, skriven av Pär Wahlström.

Bokens förlag, Pär & Lisa (Wahlström, Resonans), har de senaste dagarna skickat ut ett antal pressmeddelanden. Flera av dessa pressmeddelanden har tidigare förekommit som insändare i svenska tidningar.

Detta pressmeddelande har förekommit tidigare i flera tidningar, då med signaturer så som Mona K, Gunilla S, Margareta J, Lena J och Anna S. Detta pressmeddelande har på liknande vis figurerat som insändare, med signaturer som Sofia A och Jörgen A. Detta pressmeddelande har förekommit på insändarsidorna i minst sex olika tidningar, med minst fem olika signaturer.

Pressmeddelanden återfinns här [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

[via VoF’s forum]


Insändarna om boken Må bättre till kropp & själ (Pär Wahlström)

1 november, 2008

Pär Wahlström är namnet på författaren till homeopatiboken Må bättre till kropp & själ.

Jag skrev tidigare om det stora antalet tidningsinsändare som rekommenderar boken. Några olika varianter finns, men många är identiska, men signaturerna kan skilja. Gemensamt för alla är att de väldigt tydligt förespråkar den nämnda boken (ISBN-nummer, författare, titel, tips på ställe för inköp eller påminnelse om att den finns på biblioteken).

Det går misstänka att en och samma person står bakom alla dessa insändare. En organiserad reklamkampanj, finansierad av tidningarna.

Antalet insändare har fortsatt att publiceras i svenska tidningar (senast igår publicerades en), antalet som också publicerats i tidningars nätversion är nu uppe i minst 36. Noterbart är att tre tidningar tagit bort insändaren, på insändarens gamla plats på Ljusdals och Hudiksvalls tidning finns texten Denna insändare är borttagen på beslut av ansvarig utgivare eftersom den kan misstänkas vara skriven i reklamsyfte.” Förhoppningvis tar fler efter, eller ser till att insändarna inte publiceras alls.

Jag har uppdaterat mitt tidigare blogginlägg om detta, läs vidare där.


Homeopati och djur

17 oktober, 2008

Homeopatiförespråkare säger ofta att homeopati fungerar hos djur, och detta ska vara ett argument för att det inte bara kan vara placebo.

Anta att ett djur behandlas med en skvätt rent vatten (ibland kallat homeopatiskt preparat) och sedan under den närmaste tiden tillfrisknar. Att tillfrisknande följer efter en behandling bevisar givetvis inte att behandlingen hade en läkande effekt, många sjukdomstillstånd läker spontant (logiskt felslut av typen post hoc ergo propter hoc). Confirmation bias hjälper till här – detta är när man tenderar komma ihåg när ens egna förutfattade meningar uppfylls men ignorerar när de inte gör det. Djuret fick homeopatiskt preparat och blev friskt, homeopatin läkte djuret. Djuret fick homeopatiskt preparat men blev inte friskt, ja det glöms bort eller bortförklaras. Sådana logiska fel drabbar lätt den som tror på homeopati (inte bara inom djurhomeopati så klart). Anekdotiska bevis är inte pålitliga och har inget bevisvärde.

Vetenskapliga studier skulle däremot kunna designas för att undvika dessa fallgropar, jämförelsegrupper kan användas för att se om det är någon faktisk skillnad mellan behandlingsgrupper.
Finns det studier som visar att veterinärhomeopati hjälper då? Nej, inte några av god kvalitét. Studierna är inte ordentligt blindade. Djuret kanske inte vet vad som är placebo och vad som är det magiska preparatet, men om veterinären och/eller djurägaren vet då? Den homeopatitroende veterinären kan medvetet eller omedvetet på olika sätt behandla djuret som får homeopatimedlet bättre än det som får placebo, och underlätta en läkningsprocess. Veterinären kan också genom sin auktoritet ingjuta en tro hos djurägaren att djuret verkligen får en effektiv behandling och att det faktiskt mår bättre efter behandlingen (placebo effect by proxy).

Det pro-homeopatiska argumentet att homeopati fungerar hos djur är alltså grundlöst. Människors ignorans går alltså ut över djur som saknar möjlighet att själv välja, något som åtminstone vuxna människor kan göra.

Uppdatering 25/10: På bloggen Science-Based Medicine har David Ramey skrivit ett relaterat inlägg med rubriken Is there a Placebo Effect for Animals. Rekommenderas!


Folke Sjöqvists utlåtande angående Hubbardmetoden

2 oktober, 2008

Igår sände Uppdrag Granskning ett reportage om scientologernas verksamhet i Sverige.

Programmet tog bland annat upp frontorganisationen Narconons behandlingsprogram för avgiftning av narkomaner. Denna metod kallas Hubbardmetoden, efter upphovsmannen och tillika scientologernas grundare L. Ron Hubbard.

Centralt i detta detox-program är löpning och framför allt bastubad, fem timmar om dagen. För att bedöma denna behandling ur ett vetenskapligt perspektiv ombads Folke Sjöqvist, professor emeritus i klinisk farmakologi, av socialstyrelsen att göra ett utlåtande.

Han skriver i sitt utlåtande från 1996 bland annat:

Av dessa kalkyler framgår att det är omöjligt att med forcerad svettning (bastubad) nämnvärt påverka kroppens koncentrationer av dessa missbruksmedel.

Vill du läsa hela Folkes rapport kan du göra det genom att ladda ner den i PDF-format från min blogg, klicka på denna länk.

( SvD, AB, D )


Bachs blomstermedicin är bluff

1 oktober, 2008

Bachs blomstermedicin är namnet på en alternativmedicinsk behandling som används framför allt mot negativa emotionella och ”spirituella” tillstånd.

Ursprunget går att spåra tillbaka till 1930-talet då den engelska läkaren och homeopaten Edward Bach bestämde sig för att hitta på en ny metod att försöka läka människor med. Han började utveckla vad han på engelska kallade flower remedies, blomstermedicin; och det låter väl trevligt? Men nu visar det sig att blommor har ganska lite med dessa preparat att göra. Detta eftersom preparaten i sann homeopatisk anda innehåller extremt lite blomstermaterial. Istället är det till största del en 50/50 blandning av vatten och brandy, ingen doft eller smak av blommor finns i preparaten. Enligt alternativmedicin.se innehåller preparaten ”vibrationsmönster” från blommorna. Mönster som ska ha överförts till vatten efter att blommor legat i det. Detta vatten späds sedan ut till den färdiga produkten.

Bachs blomstermedicin rymmer 38 olika blomsterdroppar som ska användas mot olika negativa sinnestillstånd (exempelvis om du är nostalgisk, irriterar dig på de som är långsamma eller om du pratar för mycket; för ”akuta nödsituationer” finns också the rescue remedy som ska innehålla hela fem essenser). Hur gjorde Bach för att bestämma vilka preparat som bör användas mot vilket tillstånd? Använde han  vetenskaplig metod? Nej då, han använde sin intuition. Han påstod att blommorna via medial kommunikation berättade för honom vad de kunde hjälpa människorna med.

Nåja, det spelar ingen roll om det är en högst osannolik förklaringsmodell eller okänd verkningsmekanism om det verkligen fungerar. Senare forskning kan i sådana fall reda ut hur och varför det har effekt. Men fungerar det då?

En sökning i den medicinska databasen Medline ger två dubbelblinda placebo-kontrollerade kliniska försök med blomsterterapin. I den ena testades den på barn med ADHD, studien visade ingen skillnad mellan placebo och blomstervattnet[1]. I den andra studien testades preparaten mot ångest, inte heller här fanns någon effektskillnad mellan placebo och Bachs blandningar[2]. Professor Edzard Ernst (världens förste professor i komplementär medicin) fastslår i en sammanfattningsartikel:

The hypothesis that flower remedies are associated with effects beyond a placebo response is not supported by data from rigorous clinical trials.[3]

En fransk sammanfattningsartikel från 2005 markerar tydligt:

We show that EFB effectiveness is not formally established, that the basic principles of Bach’s theory are settled on ungrounded, deeply intuitive hypotheses, belong to magical thinking, and do promote philosophical approaches that weaken patients-consumers, particularly with regard to sectarian trends. We insist on the need for training in effective tools for criticism.[4]

Sammanfattningsvis är alltså Bachs blomvatten en alternativ behandling som på förhand utifrån känd naturvetenskap måste bedömas ha mikroskopiskt liten chans till medicinsk effekt. Förklaringsmodellen och reglerna för vad som ska användas mot vad är härledda ur fantasier. Vidare saknas dokumenterad effekt för de 38 olika tinkturerna. Trots detta finns det alternativterapeuter i Sverige som säljer dessa blomsterdroppar tillsammans med varma försäkrande ord om dess effekt. Placebodroppar. Kvacksalveri?

Du kan lika gärna göra egna blomstergroggar med lite fulkonjak från Systembolaget blandat med lika del vatten taget från regntunnan. Det mest potenta i Bachs blomstermedel är brandyn, något som i tillräcklig mängd i alla fall kan påverka ditt emotionella tillstånd.

Ännu en bluffmetod.

Referenser:
1. Pintov et al. Bach flower remedies used for attention deficit hyperactivity disorder in children–a prospective double blind controlled study. Eur J Paediatr Neurol. 2005;9(6):395-8. Epub 2005 Oct 27. [länk]
2. Walach et al. Efficacy of Bach-flower remedies in test anxiety: a double-blind, placebo-controlled, randomized trial with partial crossover. J Anxiety Disord. 2001 Jul-Aug;15(4):359-66. [länk]
3. Ernst E. ”Flower remedies”: a systematic review of the clinical evidence. Wien Klin Wochenschr. 2002 Dec 30;114(23-24):963-6. [länk]
4. Monvoisin R. Bach flower remedies: a critic of the pseudoscientific, pseudomedicinal concepts and philosophical postures inducted by Dr Bach theory. Ann Pharm Fr. 2005 Nov;63(6):416-28. [länk]