Cancer och vaccin mot svininfluensa

12 september, 2009

Anti-vaccinationsextremisterna tycker tydligen inte det räcker med att de som vaccinerar sig ska drabbas av gulfkrigssyndrom och autism. Nu ska vi tydligen även drabbas av hundcancer!

Utöver de gamla vanliga obevisade påståendena om squalen och kvicksilver innehåller en nyhetsnotis på LCHF.se (som av någon outgrundlig anledning handlat väldigt mycket om svininfluensavaccinet på sistone) följande:

En tysk lungspecialist, Wolfgang Wodarg, varnar för att vaccinet mot H1N1-viruset (svininfluensaviruset) kan öka risken för cancer, på grund av att den vaccinlösning som injiceras innehåller cancerceller från djur.

LCHF.se är inte de enda som tar upp det här. Hundratals vaccinkritiska bloggar och hemsidor tar vara på den tyske läkarens varningar. Källan till det här är en nyhetsartikel i bild.de:

Lung specialist Wolfgang Wodarg has said that there are many risks associated with the vaccine for the H1N1 virus. He has grave reservations about the firm Novartis who are developing the vaccine and testing it in Germany. The vaccination is injected “with a very hot needle”, Wodarg said. The nutrient solution for the vaccine consists of cancerous cells from animals and ”we do not know if there could be an allergic reaction”. But more importantly, some people fear that the risk of cancer could be increased by injecting the cells.

Till att börja med är texten inte aktuell för svenska förhållanden eftersom vi köper vaccinet från GlaxoSmithKline och inte Novartis (GSK använder hönsägg och inte cellinjer vid produktion av vaccinet). Sedan reagerade jag på att artikeln inte explicit säger att Wodarg tror vaccinet ökar cancerrisken (”some people”). Efter att ha mailat honom och via hans stab hänvisats till en annan artikel på tyska står det dock klart att han är av den åsikten. Däremot påstår han inte att den vaccinlösning som injiceras innehåller cancerceller från djur. Det antyder däremot bild.de-artikeln.

Men att Novartis vaccininjektion skulle innehålla några celler är högst osannolikt.

Vaccinet innehåller inaktiverade viruspartiklar. Virusen i Novartis vaccin odlas fram i cellkulturer (virus kan inte kopiera sig på egen hand, utan måste parasitera på en cells kopieringsmaskineri), men att några celler skulle följa med från den lösningen till den färdiga injektionslösningen är inte troligt. Tillverkningsprocessen innehåller flera steg av rening. Då en cell är ca 1000 gånger större än influensaviruset krävs det heller inte, relativt sett, något finlir för att separera cellerna från resten av lösningen.

Även om man antar att celler från odlingslösningen skulle följa med till injektionslösningen är det inte trovärdigt alls att de skulle kunna etablera sig och utvecklas till cancer hos den vaccinerade individen. Cellinjen* Novartis använder är inte mänskliga utan kommer ursprungligen från en hund, och det är tveksamt om det ens är cancerceller. Kroppsfrämmande celler angrips av immunförsvaret, och även vid nedsatt immunförsvar skulle inte de här hundnjur-cellerna kunna etablera sig  intramuskulärt hos en människa (för diskussion kring cancers potential att smitta mellan människor, se denna Nature-artikel).

Wodarg menar att cancerogena substanser skulle kunna hänga med från odlingsprocessen. Men vad är det för cancerogena substanser? De cancerogener som eventuellt transformerade cellerna i hundens njure 1958 är rimligen inte kvar i den lösning Novartis använder 49  år senare.

Med tanke på hur Wodargs åsikter sprids på internet, om än förvanskad av bild.de, tycker jag det är hans ansvar att vidare utveckla och förklara hans ståndpunkt. Frågan är om intresse för sakfrågan finns; Wodarg är nämligen också politiker så det är inte orimligt att syftet med hans utspel var att fiska röster hos de vaccinkritiska. Klargörande svar från hans stab lär jag i vilket fall som helst inte få.

(* Cell-linjen Novartis använder heter MDCK (Madin-Darby canine kidney) och togs 1958 ur njurarna från en till synes frisk cocker spaniel. Det var alltså inte några cancerceller, däremot har de uppenbarligen genomgått någon grad av transformation eftersom de har förmågan att dela sig hur många gånger som helst. Den förmågan har inte vanliga celler eftersom telomererna vid varje celldelning förkortas och till slut når en längd som hindrar cellen att dela sig.)

Annonser

Kvicksilver och vaccin mot svininfluensan

8 september, 2009

Enligt vaccinkritikerna utgör, utöver squalen, kvicksilvret i svininfluensavaccinet en stor hälsorisk.

Debatten kring kvicksilver i vaccin har framför allt ägt rum i USA. Där hävdar en grupp människor, med kändisar i fronten, att det finns en koppling mellan vaccin-konserveringsmedlet thimerosal (innehåller kvicksilver) och autism. Trots att studier på senare år falsifierat den påstådda kopplingen har föreställningarna levt vidare. Att myten lever kvar även här i Sverige är uppenbart nu när svininfluensavaccinet debatteras flitigt.

Jag tänker inte fördjupa mig i debatten här eftersom Pekka på sin blogg orsakverkan redan skrivit utmärkt i ämnet:

Det innehåller ju kvicksilver!!!!!1!
Vaccination och autism
Nytt bakslag för antivaccinationsrörelsen

På Science-Based Medicine har Harriet Hall skrivit om skräckpropagandan kring svininfluensavaccinet.

(uppdaterad)

[Ab]


Squalen, gulfkrigssyndrom och vaccin mot svininfluensa

6 september, 2009

Vaccinet mot svininfluensan innehåller squalen (el skvalen/squalene). Dess roll i vaccinet är att fungera som en adjuvant, dvs att förstärka immunförsvarets reaktion mot virusantigenet i vaccinet. Det tillåter användning av färre virusantigen per dos vaccin.

Squalen utvinns vanligen ur hajlever men finns också naturligt hos människan (molekylen utgör ett förstadie till kolesterol). Det är således 100% naturligt. De som argumenterar för att bara det faktum att något är naturligt gör det ofarligt kan alltså redan här dra en lättnadens suck. De som vet bättre än så kan fortsätta läsa.

Den pensionerade barnläkaren Björn Hammarskjöld skrev för några dagar sedan en artikel på newsmill i försvar till Annika Dahlqvists utspel om vaccin. Om squalen skriver han:

Injicerar vi squalen så bildar vi antikroppar mot squalen, det innebär att vi får ett immunförsvar som vill förstöra squalen som finns normalt i våra cellmembraner. Det kan vara skadligt om vi har antikroppar mot våra egna cellmembraner.

I Debatt tidigare i veckan diskuterades också squalene. Då var det professor Karl E Arfors som var antagonisten:

Jag känner väl till den här debatten om gulfkriget, som har problem beroende på att dom har squalen-antikroppar […] och det ämnet (squalen) har vi i vårt nervsystem, och får man antikroppar så kommer det att kunna angripa det.

Man har ju inte tittat på skvalen. Det har aldrig undersökts, det finns ingen litteratur på det. Det här som sker i USA nu, att man har undersökt de här soldaterna att de har de här antikropparna. Det här accepterar inte DoD (Department of Defense), dom vill inte veta av det här, för det är ju risk i USA.

Även på bloggen Toxiska epistlar (skriven av Bo Zackrisson, chefredaktör för den alternativmedicinska tidskriften 2000-talets vetenskap) skriver Karl att squalen-antikroppar ligger bakom det sk gulfkrigssyndromet. Annika Dahlqvist nämner också squalen i TV4 nyhetsmorgon.

Men att squalen-antikroppar skulle ligga bakom det i konspirationsteorier dränkta gulfsyndromet är inte på något sätt fastställt (faktum är att det inte ens är säkert att syndromet som specifikt för gulfen existerar, liknande sjukdom finns historiskt beskrivet hos veteraner från en rad andra krigszoner också).

Historien om den påstådda kopplingen mellan squalen-antikroppar och gulfkrigssyndromet tog fart år 2000 då en studie påvisade antikropparna hos gulfkrigsveteraner [1]. Problemen med studien var dock flera. Till att börja med saknade laboratorieexperimenten positiv och negativ kontroll och försökspersoner som fungerade som kontroller var få. Vidare fanns ingen känd källa till squalen-exponering hos soldaterna. Misstanke fanns att squalen skulle ha funnits i de mjältbrandsvaccin som soldater fick inför en eventuell krigsplacering i gulfen. Men senare analys av mjältbrandsvaccin producerade under en 20-års period visade att vaccinet inte innehöll squalen.  Endast i några få prov fanns spår av squalen, men då i så små mängder att de låg under nivåer som normalt finns i blodet hos människor. Mängder som sannolikt ej kan inducera antikroppsbildning mot squalen [2].

En studie publicerad i år fann inget samband mellan squalen-antikroppar och de symptom som kommit att beskrivas som gulfkrigssyndrom. Förekomsten av antikroppar var liknande hos sjuka och friska, 43.1% respektive 48.8%. Inte oväntat fanns istället ett starkt samband mellan symptom och krigsplacering [2].

Vad jag förstår innehåller svininfluensavaccinet substansen MF59, en adjuvantlösning som innehåller squalen. Studier på MF59 visar att vaccinering inte leder till bildning av squalenantikroppar eller förhöjda nivåer av redan existerande. Antikroppar mot squalen hittades nämligen i små mängder hos friska människor som aldrig vaccinerats  [2]. Så frågan är om squalenantikroppar ens är farligt, utan naturligt förekommande?

Nämnas kan också att squalen säljs som kosttillskott. Några av de påstådda fördelarna med squalentillskott är optimala energinivåer, fin hy och balanserade hälsosamma kolesterolnivåer. En dagsdos ger dig 1000 mg squalen, en mängd mer än 130 000 gånger den som finns i en dos av Novartis svininfluensavaccin; hur gulfkrigs-syndromiserade måste inte de som äter de här tillskotten vara?

Kommer massvaccination i Sverige leda till att vår befolkning zombifieras till krigsveteraner med gulfkrigssyndrom? Nja, jag ser ingen hållbar argumentation för att squalen i vaccin skulle leda till hälsoproblem. Varken Karl E Arfors, Björn Hammarsköld, Annika Dahqlvist eller någon annan av de andra anti-vaccin oratorerna i Sverige tycks göra annat än att repetera tveksamt underbyggda internetkällor. Har jag fel? Jag är mottaglig för bevis och hållbar argumentation, men bespara mig de osänkbara konspirations-teorierna.

Inger Atterstam skriver idag i SvD om skrämselpropagandan och konspirationsteorierna kring influensavaccinet. Hon tar upp squalen, och även farhågorna kring Guillaine-Barré som jag skrev om senast.

uppdatering: Hos FDA hittade jag ett dokument med frågor och svar kring squalen, dess påstådda hälsoeffekter och association med gulfkrigssyndromet. Rekommenderas för den vetgirige eller den som fortfarande tvivlar på att squalen i vaccin inte är något att oroa sig för.

Referenser:
1. Asa et al. Antibodies to squalene in Gulf War syndrome. Exp Mol Pathol. 2000 Feb;68(1):55-64.
2. Phillips et al. Antibodies to squalene in US Navy Persian Gulf War veterans with chronic multisymptom illness. Vaccine. 2009 Jun 12;27(29):3921-6


Annika Dahlqvist-effekten? Guillaine-Barrés syndrom och vaccin

4 september, 2009

En gymnasieskola i Värnamo har drabbats av det första kända utbrottet av svininfluensa i Sverige. I Rapport intervjuas bland andra Mattias Anderson, en av skolans elever.

Dahlqvist-effekten?

Han säger sig vara lite rädd för att drabbas, men om vaccination säger han:

Vaccinet är jag också lite rädd för, förlamning och så där babblar dom om… att man kan dö.

Vad Mattias hört talas om är Guillain-Barrés syndrom (GBS). Syndromet är en autoimmun sjukdom där det perifera nervsystemet angrips av vårt immunsystem. GBS kan leda till förlamning, men ca 80% återhämtar sig utan men efter några månader. 5-10% kommer inte att återhämta sig fullständigt, och 2-3% av de drabbade avlider.

GBS orsakas av att immunförsvaret reagerar och mobiliserar sig mot något kroppsfrämmande och sedan av någon anledning även angriper nervvävnad (troligen för att antigenet hos det kroppsfrämmande molekylärt liknar något i nervvävnaden). Det som utlöser detta kan alltså vara en vanlig infektion. Den enskilt vanligaste utlösande faktorn är magsjuke-bakterien Campylobacter jejuni.

GBS kan också i sällsynta fall drabba den som vaccinerats med influensa-vaccin. Vaccin fungerar ju så att det introducerar en liten dos  virus- eller bakterieantigen som aktiverar immunförsvaret. Därför är det inte helt orimligt att sjukdomen kan följa vaccinering, eftersom vaccinationer precis som C. jejuni-infektion aktiverar immunförsvaret.

Men, GBS som följd av influensavaccinering  är mycket sällsynt. Ca 1 på 1 miljon drabbas. Som redan nämnts återhämtar sig ca 80% fullständigt, och 2-3% avlider. Utifrån dessa uppgifter kan vi räkna ut att vi måste vaccinera 50 miljoner människor mot influensa innan vi ser ett enda dödsfall i GBS. I Sverige bor det ca 10 miljoner, och om vi inte vaccineras räknar Smittskyddsinstitutet med 50-60 dödsfall i Sverige (men siffran kan vara för låg; den ärbaserad på tidigare uppgifter på hur Australien drabbats av svininfluensan, men tvärtemot vad man förutsett fortsätter influensan att härja där och dödsfallen är nu uppe i 161).

Om du inte vaccinerar dig är alltså risken att dö minst 250 gånger större än om du vaccinerar dig (utan hänsyn till riskmodifierande faktorer för endera sjukdom). Även om du själv inte tillhör en riskgrupp för influensakomplikationer, och därmed troligen löper väldigt liten risk att allvarligt drabbas,  hindrar vaccinering dig från att sprida influensan till någon som potentiellt hör till en riskgrupp.

Men inslaget i rapport skvallrar om att allmänheten inte riktigt har fått en nyanserad bild. Risken att dö eller förlamas är så otroligt liten att det är rimligare att oroa sig för att dödas av blixten eller en asteroid. Varför våndas då människor av sådana tankar?

En bidragande orsak till det är helt klart att vissa människor ges plats i media för att där med övertygelse baserad på absolut ingenting sprida dynga. På inga hållbara grunder alls tror sig Annika Dahlqvist vara skyddad från influensan. Hon avråder dessutom från vaccination eftersom hon anser att det kan leda till farliga biverkningar. Vad hon bygger det på vet jag inte. Med dessa två budskap uppmuntrar Annika alltså människor att, av allt att döma, försätta sig i större risk än nödvändigt och dessutom att de tillåter sig agera vektor åt viruset (och därmed försätta andra i risk). Solidaritetsargumentet avfärdar hon som absurt. Om vem-som-helst på gatan uttryckte åsikter liknande Annikas vore det väl en sak. Men Annika är läkare och drar sig dessutom inte för att (miss)bruka sin titel. Sällan ser man hennes namn utan att det föregås av eller förknippas med ”doktor”: ”Doktor Dahlqvists blogg”, tre författade böcker med ”doktor Dahlqvist” i titeln, ”fettdoktorn” och på de flesta bilder poserar hon i läkarkläder.

Doktor Dahlqvist

Idag länkar hon på sin blogg till en artikel som tar upp GBS som biverkning av vaccin. ”Svininfluensavaccinet har orsakat 25 dödsfall i USA” lyder den missvisande rubriken på Annikas blogginlägg. Missvisande därför att vad rubriken inte förtäljer är att det handlar om 1976 års vaccinering; inte 2009 års, som man lätt kan tro. Alltså ett helt annat vaccin. Av en idag fortfarande oklar anledning drabbades fler än vanligt av GBS som följd av influensavaccinet 1976. En möjlig förklaring är att vaccinet hade kontaminerats med Campylobacter jejuni, den vanligaste utlösande faktorn av GBS. Sedan 1976 har ingen av de årliga influensavaccinationerna associerats med förhöjda risker för GBS. Att därför anta, som vissa nu gör, att det skulle hända igen nu 2009 är inte rimligt utan bara skrämselpropaganda.

Annika menar att dödsfallen som kommer resultera som en påföljd av influensa är ingenting i ett större perspektiv.  Om de är så obetydliga enligt Annika, varför varnar då hon för vaccinbiverkningar som av allt att döma rimligen bör bedömas som ännu obetydligare? Har Annika något att försvara sin ståndpunkt med? Vad menar Annika på sin blogg när hon skriver att svininfluensavaccinet har orsakat 25 dödsfall i USA, när det handlar om ett 31 år gammalt vaccin? Tar Annika något ansvar för den misstro mot vaccin hon sprider? Hur känner Annika för att Mattias Andersson (mfl) vid eventuell vaccination våndas av tankar på förlamning och kanske död, när det är helt obefogat? Kan Annika redogöra mer detaljerat varför hon anser influensavaccination riskfyllt?
Är det en Annika Dahlqvist-effekt vi ser spår av i rapports inslag?

Referenser:
Lasky et al. N Engl J Med. 1998 Dec 17;339(25):1797-802.
Haber et al. JAMA. 2004 Nov 24;292(20):2478-81.

[ AB, SvD, DN ]


Annika Dahlqvists struntprat om LCHF och infektionssjukdomar

30 augusti, 2009

– Vi som äter den här kosten har en gemensam erfarenhet av att vi inte blir sjuka. Vi får inga infektionssjukdomar.

säger Annika Dahlqvist till Aftonbladet.

Vad baserar Annika det på?  Några sporadiska kommentarer i hennes blogg menar att de inte blir sjuka, och säkert har en del hon mött berättat detta också. Med andra ord en totalt värdelös bevisgrund.

För det första så finns det uppenbara problemet att de som rapporterar till Annika knappast kan antas vara en representativ del av LCHF-ätarna. Troligen är de mest ‘fanatiska’ mer högljudda. Dessutom motarbetas  rapportering av hälsonegativa effekter av LCHF i Annikas blogg. De som rapporterar sådana får nämligen oftast höra att de inte ätit ‘tillräckligt LCHF’, dvs inte tillräckligt lite kolhydrater eller tillräckligt mycket mättat fett, eller att de inte ätit LCHF tillräckligt länge (på så vis exkluderar man också på ett bekvämt vis det som inte passar in i LCHF-teorin, därmed kan teorin behållas intakt). Ett beteende som knappast uppmuntrar till rapporteringar av exempelvis influensa.

För det andra kan man misstänka recall bias hos de som kommunicerar detta till henne. Med recall bias menas ett felaktigt vinklat ihågkommande. De som övertygat sig om (eller hoppas) att Annika har rätt (dvs att LCHF är bra mot alla hälsoproblem?) kommer troligen att påverka sitt minne att stödja detta. Alltså kommer de tendera att glömma eventuella småförkylningar och liknande, eftersom frånvaron av sådant ligger i linje med vad de förväntar sig av kosten.

Fler problem skulle kunna beskrivas, men hur som är det helt okontrollerade och opålitliga uppgifter.

Men nu handlar det knappast om det. Annika har otaliga gånger blivit undervisad i varför hennes logik inte håller och vilka tankefel hon gör sig skyldig till, ändå fortsätter hon med sina oansvariga uttalanden (att hon är läkare gör saken ännu värre). Så egentligen vet jag inte varför jag bemödade mig med att förklara varför det hon säger är taget ur luften, för att citera smittskyddsläkare Åke Örtqvist:

Det går inte ens att argumentera mot den här typen av resonemang som hon för. Det är helt enkelt alldeles för dumt.

Fler aktuella blogginlägg om Annika Dahlqvist:

Technicolor – Alla har fel, det är bara vi som har rätt!
Akademisk Frihet – Annika Dahlqvist utnyttjar okunskap om H1N1 för att sälja böcker
Tankebrott – Magkänsla > vetenskapen…


Israelbråket och likheter med ”pseudovetenskapbråk”

24 augusti, 2009

Att jag skulle blogga om politik hade jag nästan svurit på att inte göra när jag började, ointresserad som jag är. Men det är svårt att inte tycka något i den pågående ”konflikten” mellan Sveriges och Israels regering som blossat upp som en följd av Donald Boströms artikel som Aftonbladet publicerade för en vecka sedan.

Vad jag (och ja, de flesta andra…) reagerar på är Israels sätt att bemöta denna artikel. Artikeln slår inte fast att Israel plundrar palestiniers kroppar på organ; den tar upp indicier och lyfter frågan:

Vi vet att behovet av organ i Israel är stort, att en omfattande illegal organhandel pågår, att det skett under lång tid, att det sker med myndigheternas goda minne, att högt uppsatta läkare på de stora sjukhusen deltar, liksom tjänstemän på olika nivåer. Och vi vet att palestinska unga män försvann, att de fördes tillbaka fem dygn senare under hemlighetsmakeri på natten, uppsprättade och hopsydda. Dags att bringa klarhet […]

Detta bemöter Israel med vad man kan likna med förtalsanklagelser. (Jag tycker inte artikeln är ”förtal”, inte heller tycker jag  att artikeln är anti-semitisk, om man inte ser allt som på något sätt negativt kritiserar något Israel/jude-relaterat som anti-semitiskt)

Hela situationen påminner mig om hur det ofta kan se ut i debatter kring pseudovetenskap: en kritiker kan med fakta angripa en pseudovetenskap, för att sedan bemötas med förtalsanklagelser; detta istället för att möta faktabaserade-argument med faktabaserade-motargument. Se exempelvis det pågående Simon Singh-fallet, eller lögndetektor-fallet Lacerda/Eriksson vs. Nemesysco som jag bloggade om i vintras, där ironiskt nog just ett Israeliskt företag bemötte sakligt argumenterande svenska forskare med hot om förtal-åtal (har det möjligen bidragit med ett strå till dagens debatt-stack?).

Kunde Israel inte i huvudsak bemött artikelns anklagelser med något substantiellt, angripit vinklingar och faktapåståenden i artikeln, eller kanske bara  dementerat, istället för att reagerat som de gjort? Eller är det media som spelar ett vinklat spel, eller är det bara ett inrikespolitiskt spel från Israels sida, eller är jag bara oförstående för en reaktion djupt rotad i en infekterad konflikt och statshistoria? Jag vet inte, men i det som media spelar upp kan jag kan inte låta bli att se likheterna med vetenskap vs. pseudovetenskap-debatter, där Israel beter sig som aggressivt och osakligt mothuggande pseudovetare. Nog om politik.

[AB 1, 2, 3, 4; DN 1, 2, 3, 4, 5, 6; SvD 1, 2, 3, 4; Ex 1, 2]


Myten att vi bara använder 10% av hjärnan

19 augusti, 2009

Expressen testar om du gått på hälsomyterna. 7506 personer har hittills svarat och svarsstatistiken ser väl ut som man kanske bör förvänta sig – förutom när det gäller en fråga. Påståenden ”Människan använder bara tio procent av hjärnan” har 51% svarat ”sant”, alltså fel svar.

Hur många procent av hjärnan användes när testet gjordes?Den här myten är väldigt gammal och jag tycker mig hört och sett den avfärdas och förklaras ganska ofta, därför är det förvånande att så många fortfarande tror att vi går runt bärandes på en massa oanvändbar hjärnsubstans.

Eller oanvändbar och oanvändbar, de som flitigast försökt hålla liv i myten är de som hävdat att de resterande 90% gömmer paranormala förmågor.

Men som sagt trodde jag myten var ganska avlivad. Det är faktiskt väldigt svårt att hitta någon svensk sida som tror på myten. Kanske 98 % av alla sidor jag hittar avfärdar påståendet som en myt.

Av de 7506 personer som svarat på Expressens test är det bara 3% som haft alla rätt (däremot får man beakta att en viss andel antagligen bara klickat sig fram för att se de rätta svaren).

Läs mer utförligt om myten att vi bara använder tio procent av hjärnan på faktoider.nu. Se påståendena och rätt svar här.