Två klipp: Dara O’Briain, pseudovetenskapsbaserad sjukvård

12 september, 2009

Två klockrena roliga YouTube-klipp. Det första är ett stand-up comedy-nummer med Dara O’Briain (tack till vaih-lvete för länken). Det andra visar hur akutsjukvården skulle kunna se ut om den var baserad på diverse pseudovetenskap.

Annonser

Cancer och vaccin mot svininfluensa

12 september, 2009

Anti-vaccinationsextremisterna tycker tydligen inte det räcker med att de som vaccinerar sig ska drabbas av gulfkrigssyndrom och autism. Nu ska vi tydligen även drabbas av hundcancer!

Utöver de gamla vanliga obevisade påståendena om squalen och kvicksilver innehåller en nyhetsnotis på LCHF.se (som av någon outgrundlig anledning handlat väldigt mycket om svininfluensavaccinet på sistone) följande:

En tysk lungspecialist, Wolfgang Wodarg, varnar för att vaccinet mot H1N1-viruset (svininfluensaviruset) kan öka risken för cancer, på grund av att den vaccinlösning som injiceras innehåller cancerceller från djur.

LCHF.se är inte de enda som tar upp det här. Hundratals vaccinkritiska bloggar och hemsidor tar vara på den tyske läkarens varningar. Källan till det här är en nyhetsartikel i bild.de:

Lung specialist Wolfgang Wodarg has said that there are many risks associated with the vaccine for the H1N1 virus. He has grave reservations about the firm Novartis who are developing the vaccine and testing it in Germany. The vaccination is injected “with a very hot needle”, Wodarg said. The nutrient solution for the vaccine consists of cancerous cells from animals and ”we do not know if there could be an allergic reaction”. But more importantly, some people fear that the risk of cancer could be increased by injecting the cells.

Till att börja med är texten inte aktuell för svenska förhållanden eftersom vi köper vaccinet från GlaxoSmithKline och inte Novartis (GSK använder hönsägg och inte cellinjer vid produktion av vaccinet). Sedan reagerade jag på att artikeln inte explicit säger att Wodarg tror vaccinet ökar cancerrisken (”some people”). Efter att ha mailat honom och via hans stab hänvisats till en annan artikel på tyska står det dock klart att han är av den åsikten. Däremot påstår han inte att den vaccinlösning som injiceras innehåller cancerceller från djur. Det antyder däremot bild.de-artikeln.

Men att Novartis vaccininjektion skulle innehålla några celler är högst osannolikt.

Vaccinet innehåller inaktiverade viruspartiklar. Virusen i Novartis vaccin odlas fram i cellkulturer (virus kan inte kopiera sig på egen hand, utan måste parasitera på en cells kopieringsmaskineri), men att några celler skulle följa med från den lösningen till den färdiga injektionslösningen är inte troligt. Tillverkningsprocessen innehåller flera steg av rening. Då en cell är ca 1000 gånger större än influensaviruset krävs det heller inte, relativt sett, något finlir för att separera cellerna från resten av lösningen.

Även om man antar att celler från odlingslösningen skulle följa med till injektionslösningen är det inte trovärdigt alls att de skulle kunna etablera sig och utvecklas till cancer hos den vaccinerade individen. Cellinjen* Novartis använder är inte mänskliga utan kommer ursprungligen från en hund, och det är tveksamt om det ens är cancerceller. Kroppsfrämmande celler angrips av immunförsvaret, och även vid nedsatt immunförsvar skulle inte de här hundnjur-cellerna kunna etablera sig  intramuskulärt hos en människa (för diskussion kring cancers potential att smitta mellan människor, se denna Nature-artikel).

Wodarg menar att cancerogena substanser skulle kunna hänga med från odlingsprocessen. Men vad är det för cancerogena substanser? De cancerogener som eventuellt transformerade cellerna i hundens njure 1958 är rimligen inte kvar i den lösning Novartis använder 49  år senare.

Med tanke på hur Wodargs åsikter sprids på internet, om än förvanskad av bild.de, tycker jag det är hans ansvar att vidare utveckla och förklara hans ståndpunkt. Frågan är om intresse för sakfrågan finns; Wodarg är nämligen också politiker så det är inte orimligt att syftet med hans utspel var att fiska röster hos de vaccinkritiska. Klargörande svar från hans stab lär jag i vilket fall som helst inte få.

(* Cell-linjen Novartis använder heter MDCK (Madin-Darby canine kidney) och togs 1958 ur njurarna från en till synes frisk cocker spaniel. Det var alltså inte några cancerceller, däremot har de uppenbarligen genomgått någon grad av transformation eftersom de har förmågan att dela sig hur många gånger som helst. Den förmågan har inte vanliga celler eftersom telomererna vid varje celldelning förkortas och till slut når en längd som hindrar cellen att dela sig.)


Kvicksilver och vaccin mot svininfluensan

8 september, 2009

Enligt vaccinkritikerna utgör, utöver squalen, kvicksilvret i svininfluensavaccinet en stor hälsorisk.

Debatten kring kvicksilver i vaccin har framför allt ägt rum i USA. Där hävdar en grupp människor, med kändisar i fronten, att det finns en koppling mellan vaccin-konserveringsmedlet thimerosal (innehåller kvicksilver) och autism. Trots att studier på senare år falsifierat den påstådda kopplingen har föreställningarna levt vidare. Att myten lever kvar även här i Sverige är uppenbart nu när svininfluensavaccinet debatteras flitigt.

Jag tänker inte fördjupa mig i debatten här eftersom Pekka på sin blogg orsakverkan redan skrivit utmärkt i ämnet:

Det innehåller ju kvicksilver!!!!!1!
Vaccination och autism
Nytt bakslag för antivaccinationsrörelsen

På Science-Based Medicine har Harriet Hall skrivit om skräckpropagandan kring svininfluensavaccinet.

(uppdaterad)

[Ab]


Squalen, gulfkrigssyndrom och vaccin mot svininfluensa

6 september, 2009

Vaccinet mot svininfluensan innehåller squalen (el skvalen/squalene). Dess roll i vaccinet är att fungera som en adjuvant, dvs att förstärka immunförsvarets reaktion mot virusantigenet i vaccinet. Det tillåter användning av färre virusantigen per dos vaccin.

Squalen utvinns vanligen ur hajlever men finns också naturligt hos människan (molekylen utgör ett förstadie till kolesterol). Det är således 100% naturligt. De som argumenterar för att bara det faktum att något är naturligt gör det ofarligt kan alltså redan här dra en lättnadens suck. De som vet bättre än så kan fortsätta läsa.

Den pensionerade barnläkaren Björn Hammarskjöld skrev för några dagar sedan en artikel på newsmill i försvar till Annika Dahlqvists utspel om vaccin. Om squalen skriver han:

Injicerar vi squalen så bildar vi antikroppar mot squalen, det innebär att vi får ett immunförsvar som vill förstöra squalen som finns normalt i våra cellmembraner. Det kan vara skadligt om vi har antikroppar mot våra egna cellmembraner.

I Debatt tidigare i veckan diskuterades också squalene. Då var det professor Karl E Arfors som var antagonisten:

Jag känner väl till den här debatten om gulfkriget, som har problem beroende på att dom har squalen-antikroppar […] och det ämnet (squalen) har vi i vårt nervsystem, och får man antikroppar så kommer det att kunna angripa det.

Man har ju inte tittat på skvalen. Det har aldrig undersökts, det finns ingen litteratur på det. Det här som sker i USA nu, att man har undersökt de här soldaterna att de har de här antikropparna. Det här accepterar inte DoD (Department of Defense), dom vill inte veta av det här, för det är ju risk i USA.

Även på bloggen Toxiska epistlar (skriven av Bo Zackrisson, chefredaktör för den alternativmedicinska tidskriften 2000-talets vetenskap) skriver Karl att squalen-antikroppar ligger bakom det sk gulfkrigssyndromet. Annika Dahlqvist nämner också squalen i TV4 nyhetsmorgon.

Men att squalen-antikroppar skulle ligga bakom det i konspirationsteorier dränkta gulfsyndromet är inte på något sätt fastställt (faktum är att det inte ens är säkert att syndromet som specifikt för gulfen existerar, liknande sjukdom finns historiskt beskrivet hos veteraner från en rad andra krigszoner också).

Historien om den påstådda kopplingen mellan squalen-antikroppar och gulfkrigssyndromet tog fart år 2000 då en studie påvisade antikropparna hos gulfkrigsveteraner [1]. Problemen med studien var dock flera. Till att börja med saknade laboratorieexperimenten positiv och negativ kontroll och försökspersoner som fungerade som kontroller var få. Vidare fanns ingen känd källa till squalen-exponering hos soldaterna. Misstanke fanns att squalen skulle ha funnits i de mjältbrandsvaccin som soldater fick inför en eventuell krigsplacering i gulfen. Men senare analys av mjältbrandsvaccin producerade under en 20-års period visade att vaccinet inte innehöll squalen.  Endast i några få prov fanns spår av squalen, men då i så små mängder att de låg under nivåer som normalt finns i blodet hos människor. Mängder som sannolikt ej kan inducera antikroppsbildning mot squalen [2].

En studie publicerad i år fann inget samband mellan squalen-antikroppar och de symptom som kommit att beskrivas som gulfkrigssyndrom. Förekomsten av antikroppar var liknande hos sjuka och friska, 43.1% respektive 48.8%. Inte oväntat fanns istället ett starkt samband mellan symptom och krigsplacering [2].

Vad jag förstår innehåller svininfluensavaccinet substansen MF59, en adjuvantlösning som innehåller squalen. Studier på MF59 visar att vaccinering inte leder till bildning av squalenantikroppar eller förhöjda nivåer av redan existerande. Antikroppar mot squalen hittades nämligen i små mängder hos friska människor som aldrig vaccinerats  [2]. Så frågan är om squalenantikroppar ens är farligt, utan naturligt förekommande?

Nämnas kan också att squalen säljs som kosttillskott. Några av de påstådda fördelarna med squalentillskott är optimala energinivåer, fin hy och balanserade hälsosamma kolesterolnivåer. En dagsdos ger dig 1000 mg squalen, en mängd mer än 130 000 gånger den som finns i en dos av Novartis svininfluensavaccin; hur gulfkrigs-syndromiserade måste inte de som äter de här tillskotten vara?

Kommer massvaccination i Sverige leda till att vår befolkning zombifieras till krigsveteraner med gulfkrigssyndrom? Nja, jag ser ingen hållbar argumentation för att squalen i vaccin skulle leda till hälsoproblem. Varken Karl E Arfors, Björn Hammarsköld, Annika Dahqlvist eller någon annan av de andra anti-vaccin oratorerna i Sverige tycks göra annat än att repetera tveksamt underbyggda internetkällor. Har jag fel? Jag är mottaglig för bevis och hållbar argumentation, men bespara mig de osänkbara konspirations-teorierna.

Inger Atterstam skriver idag i SvD om skrämselpropagandan och konspirationsteorierna kring influensavaccinet. Hon tar upp squalen, och även farhågorna kring Guillaine-Barré som jag skrev om senast.

uppdatering: Hos FDA hittade jag ett dokument med frågor och svar kring squalen, dess påstådda hälsoeffekter och association med gulfkrigssyndromet. Rekommenderas för den vetgirige eller den som fortfarande tvivlar på att squalen i vaccin inte är något att oroa sig för.

Referenser:
1. Asa et al. Antibodies to squalene in Gulf War syndrome. Exp Mol Pathol. 2000 Feb;68(1):55-64.
2. Phillips et al. Antibodies to squalene in US Navy Persian Gulf War veterans with chronic multisymptom illness. Vaccine. 2009 Jun 12;27(29):3921-6


Annika Dahlqvist-effekten? Guillaine-Barrés syndrom och vaccin

4 september, 2009

En gymnasieskola i Värnamo har drabbats av det första kända utbrottet av svininfluensa i Sverige. I Rapport intervjuas bland andra Mattias Anderson, en av skolans elever.

Dahlqvist-effekten?

Han säger sig vara lite rädd för att drabbas, men om vaccination säger han:

Vaccinet är jag också lite rädd för, förlamning och så där babblar dom om… att man kan dö.

Vad Mattias hört talas om är Guillain-Barrés syndrom (GBS). Syndromet är en autoimmun sjukdom där det perifera nervsystemet angrips av vårt immunsystem. GBS kan leda till förlamning, men ca 80% återhämtar sig utan men efter några månader. 5-10% kommer inte att återhämta sig fullständigt, och 2-3% av de drabbade avlider.

GBS orsakas av att immunförsvaret reagerar och mobiliserar sig mot något kroppsfrämmande och sedan av någon anledning även angriper nervvävnad (troligen för att antigenet hos det kroppsfrämmande molekylärt liknar något i nervvävnaden). Det som utlöser detta kan alltså vara en vanlig infektion. Den enskilt vanligaste utlösande faktorn är magsjuke-bakterien Campylobacter jejuni.

GBS kan också i sällsynta fall drabba den som vaccinerats med influensa-vaccin. Vaccin fungerar ju så att det introducerar en liten dos  virus- eller bakterieantigen som aktiverar immunförsvaret. Därför är det inte helt orimligt att sjukdomen kan följa vaccinering, eftersom vaccinationer precis som C. jejuni-infektion aktiverar immunförsvaret.

Men, GBS som följd av influensavaccinering  är mycket sällsynt. Ca 1 på 1 miljon drabbas. Som redan nämnts återhämtar sig ca 80% fullständigt, och 2-3% avlider. Utifrån dessa uppgifter kan vi räkna ut att vi måste vaccinera 50 miljoner människor mot influensa innan vi ser ett enda dödsfall i GBS. I Sverige bor det ca 10 miljoner, och om vi inte vaccineras räknar Smittskyddsinstitutet med 50-60 dödsfall i Sverige (men siffran kan vara för låg; den ärbaserad på tidigare uppgifter på hur Australien drabbats av svininfluensan, men tvärtemot vad man förutsett fortsätter influensan att härja där och dödsfallen är nu uppe i 161).

Om du inte vaccinerar dig är alltså risken att dö minst 250 gånger större än om du vaccinerar dig (utan hänsyn till riskmodifierande faktorer för endera sjukdom). Även om du själv inte tillhör en riskgrupp för influensakomplikationer, och därmed troligen löper väldigt liten risk att allvarligt drabbas,  hindrar vaccinering dig från att sprida influensan till någon som potentiellt hör till en riskgrupp.

Men inslaget i rapport skvallrar om att allmänheten inte riktigt har fått en nyanserad bild. Risken att dö eller förlamas är så otroligt liten att det är rimligare att oroa sig för att dödas av blixten eller en asteroid. Varför våndas då människor av sådana tankar?

En bidragande orsak till det är helt klart att vissa människor ges plats i media för att där med övertygelse baserad på absolut ingenting sprida dynga. På inga hållbara grunder alls tror sig Annika Dahlqvist vara skyddad från influensan. Hon avråder dessutom från vaccination eftersom hon anser att det kan leda till farliga biverkningar. Vad hon bygger det på vet jag inte. Med dessa två budskap uppmuntrar Annika alltså människor att, av allt att döma, försätta sig i större risk än nödvändigt och dessutom att de tillåter sig agera vektor åt viruset (och därmed försätta andra i risk). Solidaritetsargumentet avfärdar hon som absurt. Om vem-som-helst på gatan uttryckte åsikter liknande Annikas vore det väl en sak. Men Annika är läkare och drar sig dessutom inte för att (miss)bruka sin titel. Sällan ser man hennes namn utan att det föregås av eller förknippas med ”doktor”: ”Doktor Dahlqvists blogg”, tre författade böcker med ”doktor Dahlqvist” i titeln, ”fettdoktorn” och på de flesta bilder poserar hon i läkarkläder.

Doktor Dahlqvist

Idag länkar hon på sin blogg till en artikel som tar upp GBS som biverkning av vaccin. ”Svininfluensavaccinet har orsakat 25 dödsfall i USA” lyder den missvisande rubriken på Annikas blogginlägg. Missvisande därför att vad rubriken inte förtäljer är att det handlar om 1976 års vaccinering; inte 2009 års, som man lätt kan tro. Alltså ett helt annat vaccin. Av en idag fortfarande oklar anledning drabbades fler än vanligt av GBS som följd av influensavaccinet 1976. En möjlig förklaring är att vaccinet hade kontaminerats med Campylobacter jejuni, den vanligaste utlösande faktorn av GBS. Sedan 1976 har ingen av de årliga influensavaccinationerna associerats med förhöjda risker för GBS. Att därför anta, som vissa nu gör, att det skulle hända igen nu 2009 är inte rimligt utan bara skrämselpropaganda.

Annika menar att dödsfallen som kommer resultera som en påföljd av influensa är ingenting i ett större perspektiv.  Om de är så obetydliga enligt Annika, varför varnar då hon för vaccinbiverkningar som av allt att döma rimligen bör bedömas som ännu obetydligare? Har Annika något att försvara sin ståndpunkt med? Vad menar Annika på sin blogg när hon skriver att svininfluensavaccinet har orsakat 25 dödsfall i USA, när det handlar om ett 31 år gammalt vaccin? Tar Annika något ansvar för den misstro mot vaccin hon sprider? Hur känner Annika för att Mattias Andersson (mfl) vid eventuell vaccination våndas av tankar på förlamning och kanske död, när det är helt obefogat? Kan Annika redogöra mer detaljerat varför hon anser influensavaccination riskfyllt?
Är det en Annika Dahlqvist-effekt vi ser spår av i rapports inslag?

Referenser:
Lasky et al. N Engl J Med. 1998 Dec 17;339(25):1797-802.
Haber et al. JAMA. 2004 Nov 24;292(20):2478-81.

[ AB, SvD, DN ]