Jordens undergång framflyttad till sommaren

25 november, 2008

Reparationerna av the Large Hadron Collider kommer att ta längre tid än förväntat. Tidigare hoppades forskarna köra igång den under kommande vår, men av allt att döma dröjer det nu fram till sommaren innan den är redo för att kollidera partiklar på allvar.

För er som är oroliga över att experimenten innebär slutet för vår planet betyder förseningen att ni troligen hinner med att fira ännu en av Kungens födelsedagar.

Kontrollera fortlöpande experimentens världsförgörande konsekvenser här.

[via Times Online]

Annonser

Polomkastning

29 september, 2008

Det var 780 000 år sedan senast, inom några tusen år kan det vara dags igen.

Polomkastning av jordens magnetfält innebär att magnetiska nord och syd byter plats, något som skett många gånger under jordens historia. Tiden mellan polomkastningarna är däremot väldigt oregelbunden, ibland har det varit tätt mellan gångerna med bara omkring 100 000 år emellan och ibland har det passerat många miljoner år mellan polomkastningarna. Varför polomkastningar sker vet man inte riktigt, men det tros vara en naturlig aspekt av jordens magnetfält (som genereras av flytande metall i planetens kärna).

En polomkastning föregås av en långsam gradvis försvagning av jordens magnetfält. Data tyder på att vårt magnetfält är inne i en försvagningsperiod, och om det fortsätter i den takt som förutspås är fältet så pass svagt om några tusen år att en polomkastning troligen sker. Hur lång tid själva polomkastningen tar är inte känt, men data tyder på att det tar mellan 1000 och 28000 år. Efter den perioden av nästan obefintligt magnetfält återgår det snabbt till starka nivåer.

I veckans nummer av Science publiceras forskning som stödjer att en polomkastning ligger relativt nära fram i tiden. En av forskarna, Kenneth Hoffman säger:

Right now, historic records show that the strength of the magnetic field is declining very rapidly. From a quick back-of-the-envelope prediction, in 1,500 years the field will be as weak as it’s ever been and we could go into a state of polarity reversal.

En period av nära obefintligt magnetfält kan få vissa konsekvenser för människan. Vissa menar att den kosmiska strålningen som når jordytan skulle nå farliga nivåer utan det skyddande magnetfältet. Samtidigt saknas stöd för att några större biologiska utrotningar skulle skett under någon av historiens många polomkastningar. Det största hotet, som samhället ser ut idag, är förmodligen mot all den teknik som baseras på elektricitet och elektromagnetism. Orienteringssporten får också anse sig hotad.

Mer läsning: Science Daily, Wikipedia

Referens:
Hoffman KA, Singer BS. Magnetic source separation in Earth’s outer core. Science. 2008 Sep 26;321(5897):1800. [länk]


LHC, helium och svavelhexaflorid

21 september, 2008

Den 27 km långa tunneln som rymmer Large Hadron Collider har fyllts med helium (man kan inte låta bli och tänka sig hur forskarna springer omkring med löjligt pipiga röster nu, ett helium-läckage kanske som följd av ett practical joke i miljondollars-klassen?).

Det kommer att dröja minst två månader innan reparationerna är färdiga. Huvudorsaken till att det kommer att ta så lång tid är för att acceleratorn håller småkyliga -228°C, och att värma upp den tar flera veckor. Sedan tar det flera veckor att kyla ner den igen.

Apropå helium, de flesta känner till effekten på rösten som helium har. Men effekten av svavelhexaflorid kanske inte lika många känner till. Om ni inte gör det, titta på filmen nedan när Adam Savage från Myth Busters demonstrerar:

Som Adam förklarar på filmen, så får man den ljusa rösten av helium pga gasens relativt låga densitet som gör att ljudvågor färdas snabbare genom den. Svavelhexaflorid har högre densitet än luft, vilket då saktar ner ljudvågorna och ger upphov till en monsterröst.


Tidsfördriv hos LHC-forskarna

14 september, 2008

xkcd.com

Andra bloggar om: ,


Media dödar

14 september, 2008

Knappast någon har väl undgått medias rapportering kring partikelacceleratorn Large Hadron Collider som i veckan varvades upp för första gången. Forskarna hoppas att försöken bland annat ska ge kunskap som förbättrar vår förståelse av Big Bang; framför allt hoppas de observera Higgs partikel, den sista icke-observerade partikeln förutspådd av partikelfysikens sk standardmodell.

Media har tyvärr gjort sitt bästa i att bära fram åsikterna hållna av en liten verklighets-befriad minoritet som tror att försöken ska resultera i jordens undergång. Som Sveriges största nyhetssida har Aftonbladet hjälpt denna minoritet bära fram sina fantasier, för att sedan själva rapportera om skadorna deras egna nyhetsrapportering leder till.

Det är så klart inte bara i Sverige detta utspelar sig. I ett vidskepligt Indien har nyhetsrapporteringen resulterat i panik, människor har skyndat till böneplatser och unnat sig goda måltider i tron att de är deras sista. Tyvärr gick det så långt att en 16-årig flicka tog livet av sig efter att ha följd medias domedags-budskap. Detta är i alla fall vad föräldrarna påstår vara orsaken till hennes suicid, sedan kanske sanningen ser annorlunda ut.

Även Aftonbladet rapporterar nu om detta.

DN skriver också om håriga grekiska hackers som lyckades ta sig in i datorer relaterade till partikelaccelerator-försöken. Datorerna var inte direkt involverade i styrningen av partikelacceleratorn och frågan är om det ens är möjligt hacka sig in i dessa, kan inte tänka mig att dessa datorer är anslutna till internet.

När det gäller den påstådda domedagen klarar jag mig med följande länk för att känna mig trygg:

http://hasthelargehadroncolliderdestroyedtheworldyet.com/

Andra bloggar om: , ,