Cancer och vaccin mot svininfluensa

12 september, 2009

Anti-vaccinationsextremisterna tycker tydligen inte det räcker med att de som vaccinerar sig ska drabbas av gulfkrigssyndrom och autism. Nu ska vi tydligen även drabbas av hundcancer!

Utöver de gamla vanliga obevisade påståendena om squalen och kvicksilver innehåller en nyhetsnotis på LCHF.se (som av någon outgrundlig anledning handlat väldigt mycket om svininfluensavaccinet på sistone) följande:

En tysk lungspecialist, Wolfgang Wodarg, varnar för att vaccinet mot H1N1-viruset (svininfluensaviruset) kan öka risken för cancer, på grund av att den vaccinlösning som injiceras innehåller cancerceller från djur.

LCHF.se är inte de enda som tar upp det här. Hundratals vaccinkritiska bloggar och hemsidor tar vara på den tyske läkarens varningar. Källan till det här är en nyhetsartikel i bild.de:

Lung specialist Wolfgang Wodarg has said that there are many risks associated with the vaccine for the H1N1 virus. He has grave reservations about the firm Novartis who are developing the vaccine and testing it in Germany. The vaccination is injected “with a very hot needle”, Wodarg said. The nutrient solution for the vaccine consists of cancerous cells from animals and ”we do not know if there could be an allergic reaction”. But more importantly, some people fear that the risk of cancer could be increased by injecting the cells.

Till att börja med är texten inte aktuell för svenska förhållanden eftersom vi köper vaccinet från GlaxoSmithKline och inte Novartis (GSK använder hönsägg och inte cellinjer vid produktion av vaccinet). Sedan reagerade jag på att artikeln inte explicit säger att Wodarg tror vaccinet ökar cancerrisken (”some people”). Efter att ha mailat honom och via hans stab hänvisats till en annan artikel på tyska står det dock klart att han är av den åsikten. Däremot påstår han inte att den vaccinlösning som injiceras innehåller cancerceller från djur. Det antyder däremot bild.de-artikeln.

Men att Novartis vaccininjektion skulle innehålla några celler är högst osannolikt.

Vaccinet innehåller inaktiverade viruspartiklar. Virusen i Novartis vaccin odlas fram i cellkulturer (virus kan inte kopiera sig på egen hand, utan måste parasitera på en cells kopieringsmaskineri), men att några celler skulle följa med från den lösningen till den färdiga injektionslösningen är inte troligt. Tillverkningsprocessen innehåller flera steg av rening. Då en cell är ca 1000 gånger större än influensaviruset krävs det heller inte, relativt sett, något finlir för att separera cellerna från resten av lösningen.

Även om man antar att celler från odlingslösningen skulle följa med till injektionslösningen är det inte trovärdigt alls att de skulle kunna etablera sig och utvecklas till cancer hos den vaccinerade individen. Cellinjen* Novartis använder är inte mänskliga utan kommer ursprungligen från en hund, och det är tveksamt om det ens är cancerceller. Kroppsfrämmande celler angrips av immunförsvaret, och även vid nedsatt immunförsvar skulle inte de här hundnjur-cellerna kunna etablera sig  intramuskulärt hos en människa (för diskussion kring cancers potential att smitta mellan människor, se denna Nature-artikel).

Wodarg menar att cancerogena substanser skulle kunna hänga med från odlingsprocessen. Men vad är det för cancerogena substanser? De cancerogener som eventuellt transformerade cellerna i hundens njure 1958 är rimligen inte kvar i den lösning Novartis använder 49  år senare.

Med tanke på hur Wodargs åsikter sprids på internet, om än förvanskad av bild.de, tycker jag det är hans ansvar att vidare utveckla och förklara hans ståndpunkt. Frågan är om intresse för sakfrågan finns; Wodarg är nämligen också politiker så det är inte orimligt att syftet med hans utspel var att fiska röster hos de vaccinkritiska. Klargörande svar från hans stab lär jag i vilket fall som helst inte få.

(* Cell-linjen Novartis använder heter MDCK (Madin-Darby canine kidney) och togs 1958 ur njurarna från en till synes frisk cocker spaniel. Det var alltså inte några cancerceller, däremot har de uppenbarligen genomgått någon grad av transformation eftersom de har förmågan att dela sig hur många gånger som helst. Den förmågan har inte vanliga celler eftersom telomererna vid varje celldelning förkortas och till slut når en längd som hindrar cellen att dela sig.)

Annonser

Myten att vi bara använder 10% av hjärnan

19 augusti, 2009

Expressen testar om du gått på hälsomyterna. 7506 personer har hittills svarat och svarsstatistiken ser väl ut som man kanske bör förvänta sig – förutom när det gäller en fråga. Påståenden ”Människan använder bara tio procent av hjärnan” har 51% svarat ”sant”, alltså fel svar.

Hur många procent av hjärnan användes när testet gjordes?Den här myten är väldigt gammal och jag tycker mig hört och sett den avfärdas och förklaras ganska ofta, därför är det förvånande att så många fortfarande tror att vi går runt bärandes på en massa oanvändbar hjärnsubstans.

Eller oanvändbar och oanvändbar, de som flitigast försökt hålla liv i myten är de som hävdat att de resterande 90% gömmer paranormala förmågor.

Men som sagt trodde jag myten var ganska avlivad. Det är faktiskt väldigt svårt att hitta någon svensk sida som tror på myten. Kanske 98 % av alla sidor jag hittar avfärdar påståendet som en myt.

Av de 7506 personer som svarat på Expressens test är det bara 3% som haft alla rätt (däremot får man beakta att en viss andel antagligen bara klickat sig fram för att se de rätta svaren).

Läs mer utförligt om myten att vi bara använder tio procent av hjärnan på faktoider.nu. Se påståendena och rätt svar här.


Trångsynthet och öppna sinnen

14 augusti, 2009

På bloggen Se Verkligheten hittar jag ett inlägg med några bilder på moln och kondensstrimmor (som vissa tror är gifter regeringen spyr över oss för att kontrollera oss). Dessutom finns på en av bilderna något som bloggägaren och fotografen kallar för UFO. Enligt bloggaren är det svårt avgöra om det är nära eller långt borta, och enligt honom är det också i rörelse.

Titta på bilderna nedan.

Alf?

Är inte den omedelbara tanken att det är en insekt, eller annat skräp, som hamnat på linsen? Fotografen själv säger dessutom att det inte var något som han uppmärksammade vid fototillfället, utan något han upptäckte i efterhand då han tittade på bilderna. Något som naturligtvis talar för att det var något på linsen, eller nära den. Om det var något som rörde sig på himlen bör väl den himlaskådande fotografen sett det? Tittar man på förstoringen ser man också att det är ganska oskarpt och något ”genomskinligt, helt i linje med att det är något på linsen eller nära den.

Men bloggägaren skriver att han går bet på att se vad det är för något.

UFOister och andra ”troende” menar ofta att skeptiker är trångsynta, att de bör ha ett öppet sinne. Men är det verkligen att ha ett öppet sinne om man tolkar en bild som den ovan som att vi har besök från andra världar (inte något som bloggägaren explicit uttrycker i detta fall dock), utan att seriöst begrunda den utifrån materialet mest sannolika och kompatibla förklaringen? Nej det är inte att ha ett öppet sinne, det är trångsynt. Ofta är det de ”troende” som är trångsynta då de trots enorm motvind av motbevis, och avsaknad av egna bevis, håller fast vid en extremt löst underbyggd teori. Viljan att tro är så stark att även de mest fåniga saker tolkas in att passa som en del i den alternativa världsbilden.

Öppet sinne?


Mobiltelefon och åska – en farlig kombination?

3 augusti, 2009

Ja att mobiltelefonen utgör en extra fara för dig vid åskoväder vill i alla fall Solveig Silverin få dig att tro. Hon skriver följande i en insändare i dagens Västerbottens Folkblad:

Går åskan – prata inte i mobilen
Jag vill påpeka att det är livsfarligt att prata i mobiltelefon då åskan går. Det räcker med att den ligger påslagen i fickan för att åskan skall slå ned i telefonen. Själva sändarna skapar egna blixtar när laddningen är olika mellan sändare och moln. Blixten tar den lättaste vägen och då genom den ”elektrontråd” som osynligt finns mellan sändaren och mobiltelefonen och det räcker med att den är påslagen.
Det stora åskvädret där åskan tyckts ”parkerat” sig över Öland för ett tag sedan berodde sannolikt på alla sändarna som orsakade det höga blixtantalet.
/ Solveig Silverin – miljöingenjör, Folkets Vilja

En säkert välmenande varning, men vad baserar Solveig sina påståenden på egentligen? Varför skulle en (påslagen) mobiltelefon i fickan attrahera blixten?

Skapar basstationerna egna blixtar? Ja enligt Skandinaviens främste åskforskare Vernon Cooray, professor i elektricitetslära vid Uppsala Universitet, ökar de allra högsta mobilmasterna antalet blixtnedslag. Vernon menar enligt DN att:

Om masterna är 10-20 meter höga fungerar de som åskledare och drar bara till sig blixtar som ändå skulle ha slagit ned i närheten. Men master som är minst 50 meter höga kan orsaka elektriska urladdningar i åskmolnen och skapa nya blixtar. Det är välkänt bland forskarna och utnyttjas ofta för att studera blixten

Men hur kommer vi därifrån till att blixten sedan skulle ledas vidare till en mobiltelefon? Solveig menar att det finns en osynlig ”elektrontråd” (?) som tydligen väldigt gärna leder blixten mellan basstation och mobiltelefon. Men kommunikationen mellan basstation och mobiltelefon sker med elektromagnetisk strålning, inte elektroner. Och inte går den elektromagnetiska strålningen riktat längs någon etablerad ”tråd” heller.

Har Solveig data som backar upp att aktiva mobiltelefoner attraherar blixten? Det känns som att risken för konfirmationsbias är överhängande, nästan alla går ju omkring med en mobiltelefon nu för tiden. För den med en redan bestämd uppfattning blir det enkelt att peka på mobiltelefonen som orsak till att blixten slog ner i någon stackare. Vernon Cooray menar att det är en myt, och det är den rimliga slutsatsen att dra då det saknas en vettig underliggande teori och statistisk data som styrker riskökning.

Myten att mobiltelefonen ökar risken för att bli träffad av blixten är inte ny. En av källorna till myten är en dåligt underbyggd kort publikation i British Medical Journal för tre år sedan. Där menade tre läkare att blixten skulle göra större skada om man samtidigt använde en mobiltelefon, något som de baserade de på en dåligt underbyggd teori och anekdotiska rapporter. I media blev det till att risken för att bli träffad vid mobilanvändning skulle vara ökad. Amerikanska  National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) uttalade sig:

Cell phones, small metal items, jewelry, etc., do not attract lightning. Nothing attracts lightning. Lightning tends to strike taller objects,” said John Jensenius, a NOAA National Weather Service lightning expert. ”People are struck because they are in the wrong place at the wrong time. The wrong place is anywhere outside. The wrong time is anytime a thunderstorm is nearby.

Värt att notera kan vara att insändaren i VF bär signaturen Solveig Silverin. Solveig är vad jag på basis av rådande vetenskapligt underlag kallar el-fobiker. Samma text kryddat med lite konspirationsteorier har Solveig fått publicerad i Barometern.

Förresten, har Öland väldigt många höga mobilmaster? Fler höga punkter eller master än exempelvis Stockholm..?


Ambres – en död talar för godtrogna

26 juli, 2009

Ikväll sände SVT återigen dokumentären Ambres – en död talar (sändes första gången 2007, även då på bästa sändningstid).  Dokumentären handlar om Sture Johansson som påstår sig kanalisera anden Ambres. Sture beskrivs som en enkel man, som ”en karl som kan ta sig en sup hembränt, dra roliga historier och vara med på älgjakten” (SvD); perfekt ur ett trovärdighetsperspektiv? Beträffande Ambres påstådda kommunicerande är det en besvikelse; det verkar vara samma typ av New Age-svammel som redan repeterats av andra människor otaliga gånger (Läs några Ambres-citat här).

Ambres är förresten bara ett artistnamn. Tydligen ska Ambres hetat Rameno Charafez då han levde i Egypten för 3000 år sedan (låter det som ett gammalt egyptiskt namn?). Om det stämmer bör väl Ambres-Sture kunna berätta lite om hur livet var då; kanske läsa lite hieroglyfer? Varför vill inte Ambres-Sture övertyga skeptikerna; om han är äkta bör han väl enkelt kunna övertygande bevisa detta? Varför ställer dokumentärens upphovsman Anders Grönros inte kritiska frågor, frågor som skulle kunna utmana äktheten hos Ambres-Sture? Anders säger sig vara övertygad om att Sture-Ambres inte är en bluff, men ribban för att övertyga Anders tycks vara synnerligen låg.  Ambres-Stures språk och agerande framför kameran verkar vara vad som övertygat Anders, men är språket och agerandet så märkvärdigt när Sture skrivit flera böcker och hållit på med detta i över 30 år? Är det övertygande över huvudtaget?

Enligt Sture-Ambres hemsida kom Ambres ur Sture första gången 1976:

Min dåvarande fru fick mig med i den meditations våg som gick över Sverige på sjuttiotalet. Sommaren 1976 följde jag med mera som utfyllnad till den grupp som samlades. Förstod överhuvudtaget inte vitsen med att sitta tyst i halv skymning med slutna ögon och söka efter inre upplevelser och harmoni. Jag var trött efter dagens arbete och tyckte dessutom att det var väldigt tråkigt så jag somnade varje gång som vi satte oss ner i gruppen. Det pågick någon månad till hösten 1976 och vid ett sådant tillfälle, men nu i en annan grupp, vaknade jag upp och såg hur de förundrat såg på mig. Jag bad om ursäkt för att jag somnat men de viftade bort det.

Sture ger i texten ovan, och i dokumentären, en bild av att ha varit ointresserad av New Age och liknande. Men hur kommer det sig då att han två år innan skrivit en New Age-bok? 1974 gav Sture nämligen ut boken Resan till Ljuset (libris). Bokens beskrivning:

Följ med på en resa till dimensioner – som vi människor i vår okunnighet vanligen förnekar – utanför vår vanligtvis så begränsade verklighet. Denna resa kan inte beställas på en resebyrå, den kan inte heller köpas för pengar. En helt normal, men oförglömlig natt får Sture Johansson sin stora önskan uppfylld. Till en början var det en skrämmande upplevelse att stå bredvid sängen och titta ner på “sig själv” och undra vad som hänt, men efter ett kort ögonblick får Sture Johansson sällskap av sin hustru som varsamt lotsar honom från sevärdhet till sevärdhet på denna osannolika men verkliga resa. Missa inte tillfället att ta del av Sture Johanssons klara och målande berättelse om de platser som det är få förunnat att besöka!

Följde Sture verkligen bara med som utfyllnad till meditationsmötena? Sture säger i dokumentären att han ”är allt för normal för det här”, han ser inga auror etc. Men jag vet inte om det Sture påstår sig upplevt och beskriver i boken han skrev innan Ambres debuterade är normalt, eller stämmer överens med den bilden Sture vill ge sig själv i dokumentären.

Ambres-Sture blev känd på 80-talet då han övertygade Shirley MacLaine. Ett kul klipp med Ambres-Sture ur hennes film Out on a Limb:

Dessutom ska Sture tydligen, enligt overifierade uppgifter, ägnat sig åt att telepatiskt kommunicera med UFOn på 60-talet. På SvD kommenterar också signaturen Norrlänningen:

I början på 70-talet kände jag Sture, han bodde då i Skogås och var gift med en norska. Då hade han precis avslutat en mycket aktiv period inom Scientologirörelsen. Tycker att han är en ”enkel snickare” bör kompletteras med att han sedan länge är en new-age-aktivist där förtjänst på verksamheten varit vägledande.

Om Stures påstådda involvering i Scientologirörelsen stämmer är svårt att verifierade. Men nog gör sig Ambres-Sture en hacka på sina aktiviteter; han har skrivit flera böcker och driver en kursgård där man för 6200 kr får tillbringa fem dagar med Sture-Ambres (gården hyrs också ut för diverse andra aktiviteter).

Här har vi alltså en man som framställs som väldigt enkel och outbildad,  men trots det skrivit böcker och driver kursgård. En man som framställs som tidigare ointresserad av New Age, men trots det författade en bok i ämnet (och enligt uppgift talat med UFOn och varit Scientolog). En man som påstår sig kanalisera en gammal egyptisk köpman, men utan att kommunicera något som bör övertyga någon.

Ambres-Sture presenterar trots allt ingenting alls som förutsätter att han är besatt av en ande. Istället presenteras en bild som är fullt förenlig med, och övertygande om, att Ambres är Stures konstruktion.

Ändå har Ambres-Sture lyckats övertyga en dokumentärfilmare och hundratusentals svenskar. Denna godtrogenhet är alarmerande tycker jag.


Snedställd atlaskota?

7 mars, 2009

För en tid sedan snubblade jag över Atlantotec’s hemsida. Atlantotec är ett företag som påstår att manipulation av kotpelarens översta kota, atlas, kan bota eller förbättra en mängd åkommor; exempelvis huvudvärk, höftledssmärtor, yrsel, hjärtrytmrubbningar, förstoppning, astma, epilepsi mm. Atlantotec menar att dessa åkommor kan bero på en liten snedställning i atlaskotan. Vad det handlar om är alltså traditionell (‘straight‘) kiropraktik.Atlaskotan i röttHemsidan är dock noga med att påpeka att de inte ger någon garanti för att behandlingen tar bort eller minskar besvären, eftersom alla besvär som de listar kan bero på något än problem med atlaskotan. Att på detta sätt gardera sig, utifall behandlingen inte hjälper ett skvatt, är typiskt förmedlare av tveksamma hälsotjänster.

På hemsidan finns också många, ofta mjuka och diffusa, textstycken som gör en tveksam. De skriver om att sätta igång självläkningsprocessen, de målar upp den etablerade vården som enbart symptombehandlande och läkemedelsförskrivande och de målar upp alla människor som potentiella kunder till dem när de skriver att atlaskotan är felställd hos de flesta redan från födseln!

Sedan finns en del förtroendeskadande faktafel (exempelvis att vagus och glossofaryngeusnerven lämnar insidan av kraniet via stora nackhålet) och konstigheter (en animation som visar en vridning av atlaskotan som  om reell skulle leda till omedelbar död).

Hemsidan innehåller en underavdelning titulerad ”vetenskapliga bevis”, vilket givetvis förväntansfullt besöks. Sidan är däremot en besvikelse, för det enda som redovisas där är skiktröntgenbilder av atlaskotor som påstås vara kroniskt vridna i förhållande till skallbasen. Jag har flera saker att invända mot dessa bilder och deras värde. För det första är jag tveksam till påstådd vridningsgrad. Dels för att vinklarna ser ut att vara felaktigt utritade, dels för att det på flera bilder också ser ut som skallbasen också är vriden, och då är det ju ingen relativ snedställning på atlas. Ni kan titta själva på bilderna för att förstå vad jag menar (jag visar dem inte här, eftersom hemsidan anger att det är absolut förbjudet att kopiera bilderna). En andra anledning till att jag är tveksam till värdet av att redovisa något snedställda atlaskotor är för att atlas normalt har en förmåga att vrida sig i förhållande till skallbasen. Atlas ledar mot skallbasen (leden heter atlantooccipitalleden) och även om största rörelsen i leden är en nickrörelse så finns också möjlighet till en liten rörlighet i sidled. En atlaskota som är tillfälligt något snedställd i förhållande till skallbasen är alltså helt i linje med normal funktion på atlantooccipitalleden.

Det stora problemet med undersidan ”vetenskapliga bevis” är dock att det där inte  redovisas någonting alls som underbygger behandlingens påstådda effekter. Det enda som redovisas är CT-bilder, som även om helt riktiga, inte på något sätt styrker behandlingens effektivitet. Det finns alltså inga som helst studier redovisade som stödjer behandlingseffekt. Rubriken ”vetenskapliga bevis” är alltså aningen missvisande.

Hemsidan innehåller flera vittnesmål från anonyma människor som hävdar att behandlingen har hjälpt dem. De åkommor som Atlantotec menar kan lindras är dock av den naturen att de i stor grad kan påverkas av placeboeffekten. Människor som här med stort förtroende och stor investering underlåtit sig en behandling kommer med stor sannolikhet intala sig att de upplevt symptomlindring. Värdet av anekdotiska bevis är av många skäl mycket lågt.

Atlantotecs hemsida skriver att behandlingen inte innebär några plötsliga ryckande eller knäckande rörelser, vilket är bra. Men det här känns ändå som ett tillfälle att varna för de typiska häftiga och plötsliga nackmanipulationer som är ganska vanliga hos kiropraktiker och naprapater. När nacken vrids häftigt och plötsligt finns det en risk att den mekaniska påfrestningen medför en skada på vertebralisartären (se bild). Skadan kan leda till en blodproppbildning. Om proppen lossnar fortsätter den i blodflödets riktning upp i hjärnan och kommer där fastna i de finare blodkärlen och orsaka en hjärninfarkt (ischemisk stroke). Singh och Ernst skriver i deras bok Salvekick och Kvacksalveri (eng: Trick or Treatment) att det finns 700 dokumenterade dödsfall som följd av nackmanipulation. Mörkertalet är givetvis mycket stort. En onödig risk att ta, speciellt när det är mycket tveksamt om de nästan rutinmässiga nackrycken har någon positiv effekt.

Vertebralisartären

Sammanfattningsvis får man säga att det finns goda skäl till att vara tveksam till vad Atlantotec påstår och erbjuder. En hemsida med innehåll som generellt sänder tvivelsignaler, en väldigt tveksamt underbyggd teori och en behandling som så vitt jag ser saknar dokumenterad effekt.

Uppdatering: Olle Kjellin, röntgenläkare, skriver en informerad kommentar:

1. Skiktröntgenbilderna är inte avidentifierade, utan där står patientnamn och födelsedata i klartext! Detta är olagligt i hela EU, om jag inte är felunderrättad. Där står också den ansvarige doktorns namn, John Hayck eller Hayek. Otur för honom…
2. Den som har läst bilderna tror tydligen att bara för att det är stillbilder, så är också kotorna fast i ett visst läge? Så är det förstås inte. Alla halskotor har förvånansvärt stora rörelseomfång, betydligt större än på dessa bilder. Pröva själva hur mycket ni kan röra, vicka och vända era huvuden åt alla möjliga håll, med och utan vridningar hit eller dit. Nu kan jag förstås inte ställa diagnos på enstaka skiktbilder, men de bilder som presenteras på webbsidan visar inget uppenbart sjukt eller skadat. Jfr gradtalen på bilderna, 2-8 grader! Den som INTE kan vrida mer än så är nog sjuk… :-)
3. Den sista bilden, gif-animeringen som uppges visa övre halsryggen före och en vecka efter behandling, kan mycket väl vara manipulerad. Jag kan förstås inte bevisa det, men så här tänker jag:
A) Det verkar osannolikt att de skulle vilja ge en frisk människa så mycket röntgenstrålning mot ett så känsligt område med bara en veckas mellanrum och utan minsta förväntan om viktiga fynd som skulle kunna förändra behandlingsbeslut och -strategi. (Normalt är det bara i sådana situationer man röntgar.) Om de har gjort det, är det oetiskt och oprofessionellt.
B) Det verkar osannolikt att de skulle kunna träffa så exakt lika mellan två olika undersökningar, att det skulle gå att göra en så elegant sammanpassning som visas här. Inte omöjligt, men svårt.
C) Det är suspekt att den ena av de två bilderna helt saknar den text som bränns in i varje bild. En gissning är att efter arbete i Photoshop gick det inte att pussla ihop bokstäverna lika snyggt och sömlöst som bilderna i övrigt. Eller alternativt så har man tagit ett par närliggande snitt från samma undersökning, men eftersom man då blev tvungen att dölja undersökningsdatumet (står på fjärde raden uppe till höger), så kanske man trodde att det skulle märkas mindre om man dolde all text, än om bara en enda rad försvann?
Om det är sant att de har manipulerat, är det kul att konstatera att den manipulerade bilden är den som påstås visa det “sjuka” läget! (Fast det ser inte ett dugg sjukt ut för mig.)


Tre korta: Darwin, Wiseman och Jobs

15 januari, 2009

• 1809 föddes föddes Charles Darwin, evolutionsteorins fader. För att hedra detta 200-års jubiléum har medicintidsskriften The Lancet satt ihop ett specialnummer tillägnat Darwin och den vetenskapen han la grunden för. Darwin’s Gift kan du bläddra i här.

darwins-gift

• Richard Wiseman, trollkonstnär, författare och professor i psykologi är nu även bloggare. Följ hans blogg här. Han har även en populär YouTube-kanal med samma namn som en av hans böcker; Quirkology. Nedan ett klipp därifrån:

• Det har diskuterats mycket kring hälsan hos Apples VD Steve Jobs. För bara ungefär en vecka sedan meddelade han att hälsan var under kontroll, men igår meddelade Jobs att läget var knepigare än han trott och att  han sjukskriver sig fram till sommaren. Orsaken är inte offentlig men det spekuleras om att det är cancern som han opererades för 2004 som kommit tillbaka.
Att Jobs är en fan av alternativmedicin och kritisk till konventionell medicin har knappast främjat hans hälsa. När tumören i bukspottskörteln upptäcktes 2004 var läkarna ändå hoppfulla, om operationen skulle få göras omgående. Men Jobs var tveksam, istället för att lyssna på läkarna försökte han behandla sin cancer med ‘alternativa metoder’ (någon form av kostmetod, oklart vad). Efter 9 månader utan lycka gav Jobs med sig och lät sig opereras. Man kan spekulera om att hans hälsosituation varit bättre idag om han lyssnat på konventionella medicinare istället för alternativa.

Steve Jobs 2007 - hans taniga kropp satte igång spekulationer kring hans hälsa.